Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Apetit Oyj, pörssi-ilmoitus, 13.5.2013 klo 13.00

Sievi Capital Oyj (0190457-0) on tänään ilmoittanut ostaneensa Apetit Oyj:n (0197395-5) osakkeita yhteensä 50 000 kappaletta, minkä johdosta Sievi Capitalin osuus Apetit Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt yhden kymmenesosan (1/10).

13.5.2013 tehdyn osakekaupan jälkeen Sievi Capital Oyj omistaa Apetit Oyj:n osakkeita 644 229 kappaletta. Tämä vastaa 10,20 prosenttia Apetit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja 10,41 prosenttia äänimäärästä.

 

APETIT OYJ

Susanna Sieppi
viestintäpäällikkö

 

Lisätietoja antaa:

Matti Karppinen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi


Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj, pörssitiedote 28.5.2021 klo 14.00

Muutos Apetit Oyj:n hallituksessa

Apetit Oyj, pörssitiedote 24.5.2021 klo 11.30

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (Mäki)

Apetit Oyj, Pörssitiedote 18.5.2021 klo 15.00