ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

LÄNNEN TEHTAAT OYJ Pörssi-ilmoitus 16.1.2012 klo 14.45 SKAGEN AS:n hallinnoimat rahastot ovat ilmoittaneet myyneensä 13.1.2012 Lännen Tehtaat Oyj:n(y-tunnus 0197395-5)osakkeita, jonka johdosta SKAGEN AS:n omistusosuus Lännen Tehtaiden osakepääomasta on laskenut alle 5 prosentin. LÄNNEN TEHTAAT OYJ Pörssi-ilmoitus 16.1.2012 klo 14.45

SKAGEN AS:n hallinnoimat rahastot ovat ilmoittaneet myyneensä 13.1.2012 Lännen Tehtaat Oyj:n(y-tunnus 0197395-5)osakkeita, jonka johdosta SKAGEN AS:n omistusosuus Lännen Tehtaiden osakepääomasta on laskenut alle 5 prosentin.  

13.1.2012 tehdyn osakekaupan jälkeen SKAGEN AS:n hallinnoimat rahastot omistavat 314.236 Lännen Tehtaat Oyj:n osaketta. Tämä vastaa 4,97 prosenttia Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja 5,08 prosenttia äänimäärästä.

 

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Susanna Sieppi
viestintäpäällikkö

 

Lisätietoja antaa:
Matti Karppinen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 4001

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.lannen.fi

 


Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Tero Hemmilä

Apetit Oyj, pörssitiedote 13.9.2023 klo 9.00

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Tero Hemmilä

Apetit Oyj, pörssitiedote 23.8.2023 klo 15.00