KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

LÄNNEN TEHTAAT OYJ Pörssi-ilmoitus 13.3.2003

KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 3. päivänä huhtikuuta 2003 alkaen klo 14.00 Säkylän
Iso-Vimmassa Lännen Tehtaat Oyj:n ruokalassa.
    
Kokouksessa käsitellään:

1.Yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaan varsinaisen yhtiökokouksen
 käsiteltäväksi kuuluvat asiat.

2.Hallituksen ehdotusta, jonka mukaan yhtiön hallitus
 valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta
 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen
 kohteena on yhtiölle 13.4.2000 pidetyn yhtiökokouksen
 valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65.000 omaa osaketta. Hallitus
 valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
 osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai
 useammassa erässä hallituksen päättämällä tavalla yrityskauppojen tai
 muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä tai muuhun vastaavaan
 tarkoitukseen, jonka hallitus näkee tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden
 luovuttaminen voidaan toteuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämässä
 julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden luovutushinta on niiden
 luovutushetken käypä arvo, joka määräytyy Helsingin Pörssin
 järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa
 myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus ei saa tehdä päätöstä
 merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan
 hyväksi. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
 päätöksestä lukien.
 
Osingonmaksu

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
2002 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan
osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2003 on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon.
Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 15.4.2003.
 
Osallistuminen yhtiökokoukseen
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
24.3.2003 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on myös osakkeenomistajalla, joka on
ennen 20.5.1995 merkitty yhtiön osakerekisteriin. Tällöin
osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu
selvitys siitä, ettei osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty arvo-
osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 1.4.2003 klo 16.00 mennessä joko
kirjallisesti osoitteella: Lännen Tehtaat Oyj, PL 100, 27801 Säkylä,
faksitse numeroon (02) 8397 4022, puhelimitse numeroon (02) 8397
4011/Arja Antikainen tai sähköpostilla osoitteeseen
. Kirjeen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme
toimittamaan yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.
 
Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat
ovat nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa,
Lännen Tehtaat Oyj, Maakunnantie 4, 27820 Säkylä. Jäljennökset
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.


Säkylässä, maaliskuun 11. päivänä 2003

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallintoneuvosto
Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Apetit Oyj, Pörssitiedote 1.10.2021 klo 14.35

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Apetit Oyj, Pörssitiedote 1.10.2021 klo 14.00