Hallituksen ehdotukset Apetit Oyj:n vuoden 2016 yhtiökokoukselle

Hallituksen ehdotukset Apetit Oyj:n vuoden 2016 yhtiökokoukselle

Apetit Oyj, pörssitiedote, 17.2.2016 klo 09.00 I OSINKO Apetit Oyj, pörssitiedote, 17.2.2016 klo 09.00

I OSINKO

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa 0,70 euroa osaketta kohden.

II TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja että KHT Pasi Karppinen sekä tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Viljanen valitaan tilintarkastajiksi vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

III YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain (725/90) mukainen edustus on järjestetty Apetit Oyj:n hallintoneuvostoon. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiön vakituinen henkilökunta voi nimeta keskuudestaan hallintoneuvostoon kerrallaan enintään neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Apetit Oyj:n yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan siten, että siinä olevat kappaleet yhtiön henkilökunnan valitsemista henkilöstön edustajista poistetaan. Ehdotuksella ei ole tarkoitus muuttaa nykyistä käytäntöä henkilöstöedustuksen järjestämisestä, mutta hallitus katsoo, että henkilöstön edustuksesta ei ole tarkoituksenmukaista määrätä yhtiöjärjestyksessä, vaan siitä sovitaan tarvittaessa normaalissa yhteistoimintamenettelyssä henkilöstön kanssa.

Espoo, 16.2.2016

APETIT OYJ

Hallitus

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi