Ilmoitus omien osakkeiden luovutuksesta

Ilmoitus omien osakkeiden luovutuksesta

Apetit Oyj, muutokset omien osakkeiden omistuksessa, 2.12.2015 klo 9.30

Apetit Oyj on luovuttanut 2.12.2015 (muu luovutus) palkkiona hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille omia osakkeitaan (APETI) yhteensä 1 366 kappaletta. Osakkeiden luovutusarvo on yhteensä 17 650,22 euroa eli noin 12,92 euroa kappaleelta. Nyt ilmoitetun luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 122 289 osaketta.

Apetit Oyj:n hallintoneuvosto päätti 16.4.2015, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
39 060 euron, varapuheenjohtajalle 24 120 euron ja jäsenille 19 560 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkiosta 50 % maksetaan rahana ja 50 % luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita niiden luovutushetken käypään markkina-arvoon. Palkkiot päätettiin suorittaa euromääräisesti neljänä yhtä suurena osake- ja rahapalkkioeränä kesäkuussa, syyskuussa, joulukuussa ja maaliskuussa.

Apetit Oyj

Mikko Merisaari
Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö

Lisätietoja:
Lakimies Asmo Ritala, p. 010 402 4005

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi