Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2015

Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2015

Apetit Oyj, Osavuosikatsaus, 30.10.2015 klo 08.30

Tämä on tiivistelmä vuoden 2015 tammi–syyskuun osavuosikatsauksesta. Taulukot sisältävä täydellinen tammi-syyskuun osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetitgroup.fi.

Heinä-syyskuu

  • Konsernin liikevaihto laski vertailukaudesta ja oli 75,3 (77,0) miljoonaa euroa.
  • Liiketulos ilman kertaeriä oli 1,5 (1,6) miljoonaa euroa.
  • Raportoitu liiketulos oli -2,8 (-11,1) miljoonaa euroa ja kertaerät -4,3 (-12,7) miljoonaa euroa.
  • Kauden tulos oli -4,0 (-11,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,64 (-1,74) euroa.
  • Kauden tulos ilman kertaeriä oli 0,4 (1,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos ilman kertaeriä oli 0,06 (0,20) euroa.

Tammi-syyskuu

  • Konsernin liikevaihto ylitti vertailukauden ja oli 267,0 (264,0) miljoonaa euroa.
  • Liiketulos ilman kertaeriä laski vertailukaudesta ja oli -1,5 (2,0) miljoonaa euroa.
  • Raportoitu liiketulos oli -5,1 (-11,2) miljoonaa euroa ja kertaerät -3,6 (-13,2) miljoonaa euroa.
  • Kauden tulos oli -6,8 (-12,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -1,05 (-1,86) euroa.
  • Kauden tulos ilman kertaeriä oli -3,2 (0,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos ilman kertaeriä -0,46 (0,15) euroa.

Arvio koko vuoden tuloskehityksestä säilyy ennallaan. Konsernin koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan jäävän vertailuvuodesta. Lisäksi vuoden viimeisen neljänneksen liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan olevan vertailukautta matalampi.

Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen:

”Apetit-konsernin liikevaihto ja liiketulos ilman kertaeriä laskivat heinä-syyskuussa hieman edellisvuodesta. Kannattavuutta tuki vertailukauden tulokseen yltänyt Vilja- ja öljykasviliiketoiminta, mutta kokonaisuutena konsernin tulos oli epätyydyttävä. Ruokaliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä oli heinä-syyskuussa alkuvuotta parempi mutta edelleen epätyydyttävällä tasolla. Sokerin matalan markkinahinnan johdosta osakkuusyhtiö Sucroksen tulos oli negatiivinen.

Jatkoimme pitkän aikavälin kannattavuusohjelmien toteutusta Ruokaliiketoiminnassa. Olemme keskittäneet kalatuoteryhmän toimintaa Kuopioon ja tehneet tuottavuutta parantavia tuotantoinvestointeja sekä muutoksia työjärjestelyihin. Tuoretuotteet-tuoteryhmässä on selkiytetty Helsingin tuotantolaitoksen tuotantorakennetta merkittävästi. Kannattavuusohjelmien sisältämät toimenpiteet toteutetaan vuoden 2015 loppuun mennessä ja tämän seurauksena tavoitteena on saavuttaa vuositason kustannuksissa yhteensä -4,5 miljoonan euron pienennys.

Ruokaliiketoiminnan johtamista on vahvistettu alkusyksystä tukemaan liiketoiminnan uudistamista ja kannattavuusohjelmien toimenpiteiden läpivientiä. Ruokaliiketoiminnan johtajana aloitti elokuussa vahvan kokemuksen päivittäistavarakaupasta ja liiketoiminnan strategisesta kehittämisestä omaava Anu Ora. Lisäksi kalatuoteryhmän ja tuoretuotteet-tuoteryhmän johtotehtävissä on tehty muutoksia, joilla pyritään kohdistamaan parhaat kyvyt ja voimat liiketoiminnan kannattavuuden ja uudistumisen johtamiseen.

Käynnistimme alkusyksystä Apetit-konsernin uuden strategian suunnittelun. Työ on päässyt täyteen vauhtiin ja etenee aikataulussa. Tähtäämme uuden strategian valmistumiseen vuoden 2016 alkupuolella.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 7-9/2015 7-9/2014 Muutos 1-9/2015 1-9/2014 Muutos 2014
Liikevaihto 75,3 77,0 -2 % 267,0 264,0 +1% 384,7
Liiketulos, ilman kertaeriä 1,5 1,6 -1,5 2,0 7,3
Liiketulos -2,8 -11,1 -5,1 -11,2 -5,9
Tulos ennen veroja -3,8 -11,1 -6,3 -12,1 -8,1
Kauden tulos -4,0 -11,1 -6,8 -12,1 -8,7
Kauden tulos, ilman kertaeriä 0,4 1,0 -3,2 0,3 3,7
Osakekohtainen tulos, euroa -0,64 -1,74 -1,05 -1,86 -1,29
Osakekohtainen tulos, ilman kertaeriä, euroa 0,06 0,20 -0,46 0,15 0,72
Oma pääoma / osake, euroa 19,07 20,08 20,70
Omavaraisuusaste, % 60,2 61,4 69,7
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 13,0 14,8 -1,3
Liiketoiminnan rahavirta -8,4 -4,0 18,1

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2015

Konsernin koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan jäävän vertailuvuodesta.

Vuoden viimeisen neljänneksen liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan olevan vertailukautta matalampi.

Sokerimarkkinoiden erittäin haastavan tilanteen johdosta Muut toiminnot -segmenttiin kuuluvan osakkuusyhtiö Sucroksen ennakoidaan tekevän kuluvana vuonna tappiollisen tuloksen. Lisäksi pienemmäksi jäävän satokausituotannon ennakoidaan vaikuttavan Sucroksen tulokseen loppuvuoden aikana negatiivisesti vertailukauteen verrattuna.

Suomessa elintarvikesektorin markkinatilanteen odotetaan jatkuvan haastavana ja sen arvioidaan vaikuttavan kuluvana vuonna Ruokaliiketoiminnan kannattavuuteen alkuvuonna arvioitua enemmän. Ruokaliiketoiminnassa pitkän aikavälin kannattavuusohjelmilla tavoitellaan kannattavuuden ja kilpailukyvyn paranemista. Kannattavuutta parantavien toimenpiteiden vaikuttavuus kasvaa loppuvuonna, mutta samanaikainen haastava markkinatilanne hidastaa kannattavuuden paranemista.

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan näkymät ovat vakaat. Segmentin vuoden neljännen vuosineljänneksen liiketuloksen ilman kertaeriä ennakoidaan kuitenkin jäävän vertailukauden vahvasta tasosta.

Johtuen kansainvälisten viljamarkkinoiden hintatason vaihteluiden suuresta vaikutuksesta koko konsernin liikevaihtoon Apetit ei anna arvioita koko vuoden liikevaihdon kehityksestä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Juha Vanhainen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00
Eero Kinnunen, talousjohtaja, puh. 010 402 4025

***************

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle pidetään tänään 30.10.2015 klo 10.00 Scandic Simonkenttä -hotellissa (Simonkatu 9, Helsinki). Tilaisuudessa toimitusjohtaja Juha Vanhainen esittelee Apetit Oyj:n tammi-syyskuun tuloksen ja kertoo yhtiön muista ajankohtaisista asioista. Tilaisuudessa on läsnä myös konsernin talousjohtaja Eero Kinnunen.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön internet-sivuilla www.apetitgroup.fi


JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi

Liitteet