Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2023: Liikevoitto parani molemmissa liiketoiminnoissa - myyntivolyymit kasvoivat Ruokaratkaisuissa

Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2023: Liikevoitto parani molemmissa liiketoiminnoissa - myyntivolyymit kasvoivat Ruokaratkaisuissa

Apetit Oyj, Pörssitiedote 26.10.2023 klo 8.30

Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2023: Liikevoitto parani molemmissa liiketoiminnoissa - myyntivolyymit kasvoivat Ruokaratkaisuissa

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Heinä-syyskuu 2023, jatkuvat toiminnot*)

 • Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto oli 39,7 (45,2) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 4,0 (3,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,7 (1,7) miljoonaa euroa.
 • Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 17,6 (15,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,3 (1,7) miljoonaa euroa.
 • Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 22,2 (30,3) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,1 (0,6) miljoonaa euroa

Tammi-syyskuu 2023, jatkuvat toiminnot*)

 • Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto oli 132,9 (135,1) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 9,5 (4,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 5,4 (0,5) miljoonaa euroa.
 • Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 53,9 (47,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,8 (2,4) miljoonaa euroa.
 • Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 79,4 (88,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,7 (-0,2) miljoonaa euroa.

Heinä-syyskuu 2023, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

 • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto oli 39,7 (45,5) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 4,0 (3,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,7 (1,9) miljoonaa euroa. Viljakauppa-liiketoiminnan myynti toteutui 31.5.2022.
 • Viljakaupan liikevaihto oli 0,0 (3,2) ja liikevoitto -0,0 (0,2) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuu 2023, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

 • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto oli 132,9 (185,2) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 9,4 (8,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 5,3 (3,3) miljoonaa euroa.
 • Viljakaupan liikevaihto oli 0,0 (67,2) ja liikevoitto -0,1 (2,8) miljoonaa euroa. Viljakauppa-liiketoiminnan myynti toteutui 31.5.2022.
 • Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 82,9 (80,6) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli -12,9 (-7,3) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen 7,9 (21,5).

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet. Lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

**) Viljakauppa on raportoitu lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

Milj. euroa 7–9/2023 7–9/2022 Muutos 1–9/2023 1–9/2022 Muutos 1–12/2022
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 39,7 45,2 -12 % 132,9 135,1 -2 % 181,7
Käyttökate 4,0 3,2 9,5 4,7 9,2
Liikevoitto 2,7 1,7 5,4 0,5 3,5
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta 1,4 -0,2 2,3 -0,6 0,5
Kauden tulos 3,5 1,0 6,3 -0,4 3,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,56 0,15 1,01 -0,07 0,51
Investoinnit 4,2 4,1 5,0
Konserni (sis. lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 39,7 45,5 -13 % 132,9 185,2 -28 % 231,8
Käyttökate 4,0 3,4 9,4 8,0 12,4
Liikevoitto 2,7 1,9 5,3 3,3 6,2
Kauden tulos 3,5 1,1 6,3 1,7 5,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,56 0,17 1,01 0,27 0,83
Oma pääoma / osake, euroa 16,03 14,89 15,38
ROCE-% 8,3 3,2 5,7
Käyttöpääoma, kauden lopussa 22,5 21,9 18,7
Liiketoiminnan rahavirta 7,9 21,5 28,4
Omavaraisuusaste, % 82,9 80,6 81,8
Nettovelkaantumisaste, % -12,9 -7,3 -13,2

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetitin liikevoitto parani vuoden kolmannella neljänneksellä vertailukauteen nähden. Molemmat liiketoiminnot kohensivat tulostaan. Öljykasvituotteissa tuloskehitykseen on vaikuttanut onnistunut raaka-ainehankinta. Kantvikin kasviöljypuristamon bioenergialaitoksen toiminta on tehostunut. Ruokaratkaisuissa tuloskehitykseen on vaikuttanut hyvin kehittynyt myynti sekä tehdyt hinnantarkistukset, joilla on vastattu yleiseen kustannusten nousuun.

Nostimme tulosohjeistustamme vuoden 2023 jatkuvien liiketoimintojen liikevoiton osalta. Apetit odottaa jatkuvien liiketoimintojen liikevoiton paranevan selvästi vertailuvuodesta. Öljykasvituotteiden raaka-ainehankinta on ollut läpi vuoden onnistunutta. Kansainväliset puristusmarginaalit ovat olleet korkealla tasolla koko kalenterivuoden eikä marginaalien tasaantumisen uskota kohdistuvan kuluvaan tilikauteen. Ruokaratkaisujen myynti on kehittynyt suotuisasti ja tuloskehitystä rajoittavaa inflaatiovaikutusta on onnistuneesti kurottu kiinni. Ruokaratkaisujen tulokseen keskeisesti vaikuttava sadonkorjuu on edennyt siten, että kuluvaan tilikauteen kohdistuva riski on rajoittumassa arvioitua vähäisemmäksi.

Tiedotimme lokakuussa Kantvikin kasviöljypuristamolle rakennettavasta uudesta pullotuslinjasta. Noin 4,5 miljoonan euron arvoisen investoinnin myötä otamme toimitusketjun vahvemmin omiin käsiimme. Investointi uuteen pullotuslinjaan on Apetitin kasvun vauhdittamisen strategian mukainen ja se antaa mahdollisuuksia korkeamman jalostusasteen tuotteiden kehittämiseen kasviöljyliiketoiminnassa. Uudella linjalla voidaan pullottaa kasviöljyjä muovi- ja lasipulloihin. Sen arvioidaan olevan käytössä vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla.

Elokuun ja syyskuun runsaat vesisateet ovat aiheuttaneet haasteita sadonkorjuulle. Syksyn kelit voivat vaikuttaa kielteisesti juuresten sadon laatuun. Niistä huolimatta juuresten satokausituotanto on kokonaisuudessaan edennyt kohtalaisesti. Juuresten satokausikäsittely jatkuu seuraavalle kalenterivuodelle. Runsaat sateet heikensivät syyspinaatin sadon määrää ja laatua.

Lanseerasimme syksyllä herkullisia uutuustuotteita. Perinteinen lohikeitto- ja Kotimainen Borschkeittoaineksilla toimme Apetit-brändin uuteen tuotekategoriaan. Keittoainekset sisältävät valmiit ainesosat vaivattomaan ja ruokaisaan keittoon. Niin ikään syksyn uutuuksiin kuuluva Peruna-porkkanamuusi on todellinen arjen helpottaja. Pakastepizzojen tuoteperhe laajeni isoihin perhepizzoihin Superior Grande -pizzoilla. Pizzauutuudet kasvattavat vuosi sitten uudistettujen ja hyvän vastaanoton saaneiden Apetitin pakastepizzojen valikoimaa. Syksyn uutuudet istuvat erinomaisesti tuotevalikoimaamme. Apetitin tuotteisto on sopinut hyvin tilanteeseen, jossa kuluttajat ovat suosineet edullisen hintatason tuotteita.

Työ rypsiproteiini-ingredientti BlackGrainin kaupallistamiseksi on ottanut tärkeitä edistysaskeleita. Kuluvan vuoden panostukset ovat liittyneet tuotantoprosessin kehittämiseen. Kesän ja syksyn aikana prosessiin liittyvissä yksityiskohdissa on saatu toivottuja tuloksia, jotka edistävät kaupallisen mittakaavan tuotannon aloittamista. Kotimaisten kasviproteiinien lisääminen on yksi Apetitin strategisista painopistealueista.

Olemme käynnistäneet hankkeen kotimaisen herneproteiinin tuottamiseksi. Strategisesti tärkeässä hankkeessa selvitämme koko arvoketjun osalta mahdollisuuksia kotimaisen herneproteiinin tuottamiseksi. Etunamme on vahva arvoketjun tuntemus, osaaminen kasvipohjaisten raaka-aineiden parissa ja pitkäjänteinen yhteistyö kotimaisen alkutuotannon kanssa. Herne on maailmanlaajuisesti yksi käytetyimmistä kasviproteiineista, mutta toistaiseksi olemme olleet tuontiraaka-aineen varassa.

Apetit teki katsauskaudella päätöksen oman myyntiorganisaation perustamisesta Ruotsiin. Päätös vahvistaa asemaamme ja edistää vientiä. Apetitin tuotevalikoima on saanut hyvän aseman Ruotsin vähittäiskaupassa, ja jalansija on vahvistunut jakelukanavien laajentamisen myötä. Herneen kysyntä viennissä jatkuu vahvana.

Apetitin tuotantolaitoksilla on tehty energiamurros, jonka myötä uusiutuvan energian osuus kaikesta konsernin käyttämästä energiasta on noin kahdeksankertaistunut. Tuulisähkö on otettu käyttöön kaikilla tuotantolaitoksilla. Kantvikin bioenergialaitos sekä Säkylän tehtaan uusi energiaratkaisu ovat lisänneet kotimaisen uusiutuvan energian käyttöä. Apetitin päästötavoitteet toteutuvat etuajassa. Apetit oli asettanut tavoitteeksi vähentää energiaan liittyviä päästöjä 75 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.”

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT, JATKUVAT TOIMINNOT

Ruokaratkaisut

Milj. euroa 7–9/2023 7–9/2022 Muutos 1–9/2023 1–9/2022 Muutos 2022
Liikevaihto 17,6 15,2 16 % 53,9 47,1 14 % 64,2
Käyttökate 3,2 2,6 6,4 4,9 7,6
Liikevoitto 2,3 1,7 3,8 2,4 4,2

Öljykasvituotteet

Milj. euroa 7–9/2023 7–9/2022 Muutos 1–9/2023 1–9/2022 Muutos 2022
Liikevaihto 22,2 30,3 -27 % 79,4 88,5 -10 % 118,2
Käyttökate 1,4 1,0 4,9 1,0 3,2
Liikevoitto 1,1 0,6 3,7 -0,2 1,5

Konsernitoiminnot

Milj. euroa 7–9/2023 7–9/2022 Muutos 1–9/2023 1–9/2022 Muutos 2022
Liikevaihto - - - - -
Käyttökate -0,6 -0,4 -1,9 -1,2 -1,6
Liikevoitto -0,7 -0,6 -2,2 -1,7 -2,2


Raportoitavien segmenttien lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT, LOPETETUT TOIMINNOT

Viljakauppa

Milj. euroa 7–9/2023 7–9/2022 Muutos 1–9/2023 1–9/2022 Muutos 2022
Liikevaihto - 3,2 -100 % - 67,2 -100 % 67,2
Käyttökate -0,0 0,2 -0,1 3,3 3,2
Liikevoitto -0,0 0,2 -0,1 2,8 2,7

TALOUDELLINEN KEHITYS HEINÄ-SYYSKUUSSA, JATKUVAT TOIMINNOT

Vertailukelpoinen liikevaihto laski 12 prosenttia ja oli 39,7 (45,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski pääosin Öljykasvituotteiden vertailukauden korkeiden markkinahintojen takia sekä osin kausien välisestä normaalista volyymivaihtelusta johtuen.

Ruokaratkaisuissa liikevaihto ja myyntivolyymit nousivat vertailukaudesta. Liikevaihto nousi kaikissa myyntikanavissa. Myyntivolyymit nousivat vähittäiskaupassa, Food service -sektorissa ja viennissä. Ruokaratkaisuissa tehtiin hinnantarkistuksia vastaamaan yleistä kustannusten nousua.

Liikevoitto oli 2,7 (1,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto parani molemmissa liiketoiminnoissa. Öljykasvituotteissa tulosparannukseen on vaikuttanut onnistunut raaka-ainehankinta sekä bioenergialaitoksen tehostunut toiminta. Ruokaratkaisuissa tulosta ovat parantaneet hyvin kehittynyt myynti sekä hinnantarkistukset, joita on tehty vastaamaan kustannusten nousua.

TALOUDELLINEN KEHITYS HEINÄ-SYYSKUUSSA, KONSERNI

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 82,9 (80,6) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli -12,9 (-7,3) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen 7,9 (21,5). Viljakauppa-liiketoiminnan myynti vertailuvuonna vaikutti konsernin tunnuslukuihin positiivisesti.

TALOUDELLINEN KEHITYS HEINÄ-SYYSKUUSSA, LOPETETUT TOIMINNOT

Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 0,0 (3,2) miljoonaan euroa. Liikevoitto oli -0,0 (0,2) miljoonaa euroa. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

YHTEENVETO TAMMI-SYYSKUUSSA, KONSERNI SIS. LOPETETUT TOIMINNOT

Liikevaihto oli 132,9 (185,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 5,3 (3,3) miljoonaa euroa. Lopetettujen toimintojen vertailukauden liikevoitto vuodelta 2022 luovutusvoittoa Baltian liiketoimintojen ja Suomen liiketoimintojen myynnistä 2,3 miljoonaa euroa.

VILJAKAUPPA-LIIKETOIMINNAN MYYNTI

Viljakauppa on raportoitu lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Lopetettujen toimintojen liikevoitto vuodelta 2022 sisältää luovutusvoittoa Baltian liiketoimintojen ja Suomen liiketoimintojen myynnistä 2,3 miljoonaa euroa.

KAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Sisäpiiritieto
Apetit tiedotti 11.10.2023 investoivansa 4,5 miljoonaa euroa uuteen pullotuslinjaan Kantvikin kasviöljypuristamolle. Kantvikin kasviöljypuristamon pakkaamon tiloihin rakennettavalla uudella linjalla voidaan pullottaa kasviöljyjä muovi- ja lasipulloihin. Uuden linjan arvioidaan olevan käytössä vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla.

Positiivinen tulosvaroitus
Apetit tiedotti 18.10.2023 nostavansa tulosohjeistustaan vuoden 2023 jatkuvien liiketoimintojen liikevoiton osalta. Päivitetty ohjeistus vuodelle 2023: Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan selvästi vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa euroa). Aikaisempi ohjeistus vuodelle 2023: Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa euroa).

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen muita neljänneksiä enemmän. Tämän kirjauskäytännön takia tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Satokauden päättymisajankohta voi vaikuttaa tilikausien väliseen vertailtavuuteen. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannon takia voimakkainta Ruokaratkaisutsegmentin ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Öljykasvituotteet-segmentissä sitoutunut käyttöpääoma on korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Ruokaratkaisut-segmentin satokausituotannon kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden vaihteen tienoilla.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2023 (julkaistu 18.10.2023)

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan selvästi vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa euroa).

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi

Liitteet