Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus muutoksesta Apetit Oyj:n osakkeiden omistuksessa

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus muutoksesta Apetit Oyj:n osakkeiden omistuksessa

Apetit Oyj, pörssitiedote, 1.2.2017 klo 12.15 Apetit Oyj (0197395-5) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan EM Group Oy:n (y-tunnus 2778547-7) omistus Apetit Oyj:ssä on 30.1.2017 alittanut 5 prosenttia. Apetit Oyj, pörssitiedote, 1.2.2017 klo 12.15

Apetit Oyj (0197395-5) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan EM Group Oy:n (y-tunnus 2778547-7) omistus Apetit Oyj:ssä on 30.1.2017 alittanut 5 prosenttia. 

Em Group Oy:n osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Osakkeet 3,395%
Äänet 3,459%
214 520
Edellisessä liputuksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) Osakkeet 4,978%
Äänet 5,072%
 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: 

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten
%-osuus
  Suora Välillinen Suora Välillinen 
APETI (FI0009003503) 214520  - Osakkeet 3,395%
Äänet 3,459%
 -
YHTEENSÄ 214520 Osakkeet 3,395%
Äänet 3,459%

Apetit Oyj:llä on yhteensä 6 317 576 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella yksi ääni. Yhtiön hallussa on omia osakkeita yhteensä 116 805 kappaletta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet edustavat 1,8 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Omilla osakkeilla ei ole ääni- eikä osinko-oikeutta.

 

Apetit Oyj 

Mikko Merisaari
Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö                                                                                                                                                               

 

Lisätietoja:
Mikko Merisaari, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, p. 010 402 4041,

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi

 

 


Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Tero Hemmilä

Apetit Oyj, pörssitiedote 13.9.2023 klo 9.00

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Tero Hemmilä

Apetit Oyj, pörssitiedote 23.8.2023 klo 15.00