ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 7.5.2010 KLO 12.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN     
MUUTTUMISESTA                                  

EM Group Oy (y-0854884-7) on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti  
ilmoittanut Finanssivalvonnalle ja Lännen Tehtaat Oyj:lle, että EM Group Oy:n  
omistusosuus Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on
6.5.2010 ylittänyt viisi prosenttia.                      

EM Group Oy:n omistaa eilen, 6.5.2010 tehtyjen osakekauppojen jälkeen 316.000  
kpl Lännen Tehtaat Oyj:n osaketta, joka on 5,002 % Lännen Tehtaat Oyj:n     
osakkeiden kokonaismäärästä ja 5,107 % äänimäärästä.              


LÄNNEN TEHTAAT OYJ                               
Riitta Jaakkola                                 
Talouspäällikkö                                 


Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 00          

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lannen.fi

Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Tero Hemmilä

Apetit Oyj, pörssitiedote 13.9.2023 klo 9.00

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Tero Hemmilä

Apetit Oyj, pörssitiedote 23.8.2023 klo 15.00