Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2023: Apetitin tulos parani selvästi – liikevaihto kasvoi molemmissa liiketoiminnoissa

Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2023: Apetitin tulos parani selvästi – liikevaihto kasvoi molemmissa liiketoiminnoissa

Apetit Oyj, pörssitiedote 25.4.2023 klo 8.30

Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2023: Apetitin tulos parani selvästi – liikevaihto kasvoi molemmissa liiketoiminnoissa

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Tammi-maaliskuu 2023, jatkuvat toiminnot*)

  • Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto oli 48,2 (42,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,0 (-0,2) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 3,4 (1,2) miljoonaa euroa.
  • Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 19,6 (17,3) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,6 (1,1) miljoonaa euroa.
  • Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 28,7 (25,4) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,3 (-0,7) miljoonaa euroa

Tammi-maaliskuu 2023, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

  • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto oli 48,2 (74,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,0 (0,2) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 3,4 (1,8) miljoonaa euroa.
  • Viljakaupan liikevaihto oli 0,0 (42,1) ja liikevoitto -0,0 (0,4) miljoonaa euroa.
  • Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 81,8 (62,7) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli -13,6 (23,6) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen 1,5 (2,9).

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet. Lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

**) Viljakauppa raportoidaan lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

Milj. euroa 1–3
2023
1–3
2022
1–12
2022
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 48,2 42,5 13 % 181,7
Käyttökate 3,4 1,2 9,2
Liikevoitto 2,0 -0,2 3,5
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta 0,4 -0,3 0,5
Kauden tulos 2,0 -0,5 3,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,32 -0,08 0,51
Investoinnit 1,0 0,9 5,0
Konserni (sis. lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 48,2 74,8 -36 % 231,8
Käyttökate 3,4 1,8 12,4
Liikevoitto 2,0 0,2 6,2
Kauden tulos 2,0 -0,3 5,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,32 -0,05 0,83
Oma pääoma / osake, euroa 15,57 15,39 15,38
ROCE-% 7,7 1,7 5,7
Käyttöpääoma, kauden lopussa 19,7 36,4 18,7
Liiketoiminnan rahavirta 1,5 2,9 28,4
Omavaraisuusaste, % 81,8 62,7 81,8
Nettovelkaantumisaste, % -13,6 23,6 -13,2

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetitin jatkuvien toimintojen liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Öljykasvituotteissa tulos nousi voitolliseksi. Ruokaratkaisujenkin tulos parani vertailukaudesta.

Molemmissa liiketoiminnoissa liikevaihto ja myyntivolyymit kasvoivat vertailukaudesta. Ruokaratkaisuissa myyntivolyymi lisääntyi erityisesti Food service -kanavassa ja viennissä. Vähittäiskaupassa volyymit jäivät hieman vertailukauden korkeasta tasosta. Öljykasvituotteissa markkinahinnat ovat tasaantuneet edellisvuoden korkeasta hintatasosta.

Tuotekehityspanostukset varmistavat Apetitin valikoiman pysyvän kuluttajien tarpeiden mukaisena. Lanseerasimme maaliskuussa vähittäiskauppaan uudenlaisia napostelutuotteita, joissa kasvikset ja juusto yhdistyvät maukkaaksi kokonaisuudeksi. Samalla laajensimme uuni- ja grillikasvisten tuoteperhettä uudella makuvariantilla. Maku ja kilpailukykyinen hinta ovat edelleen kuluttajalle tärkeitä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Näihin pystymme tuotekategorioissamme vastaamaan. Vahvistamme Apetit-brändiä ja olemme lisänneet kotimaisen Apetit-rypsiöljyn Food service -kanavan valikoimiin.

Myyntivolyymit ovat nousseet vertailukaudesta. Food service -kanava on jatkanut kasvuaan koronapandemian aiheuttaman myynnin laskun jälkeen. Viennissä myyntivolyymit ovat nousseet vahvasti hernetoimitusten myötä. Asemamme kotimaisen kuluttajan ruokavalinnoissa on pysynyt vakaana. Kustannusinflaatio ja voimakas ruoan hinnan nousu näkyvät kuluttajan käyttäytymisessä. Kuluttaja on pyrkinyt vähentämään ruokahävikkiä ja suosinut edullisemman hintaluokan tuotteita.

Kasvatamme avomaankasvisten viljelyalaa alkavalla viljelykaudella. Lisäämme avomaankasvisten viljelyhehtaareja sopimusviljelijöidemme pelloilla erityisesti herneelle, perunalle ja porkkanalle. Viljelytämme alkavalla satokaudella reilusti yli 30 miljoonaa kiloa kotimaisia avomaan kasviksia Apetitin omalla Vastuuviljely-menetelmällä.

Räpin koetilalla jatketaan työtä viljelymenetelmien kehittämiseksi. Tulevalla satokaudella keskitytään strategiamme mukaisesti kotimaisten palkokasvien viljelyn edistämiseen. Herneen lisäksi Räpillä viljellään muun muassa kikhernettä, jonka viljelyala kasvaa jälleen reilusti edellisvuodesta. Olimme mukana huhtikuussa julkaistussa Carbon Action -yhteistyöverkoston kannanotossa, jonka tavoitteena on tukea kestäviä viljelymenetelmiä ja edistää uudistavaa viljelyä. Uudistavan viljelyn edistämisellä voidaan saavuttaa hyötyjä vesistöille, ympäristölle sekä viljelijälle. Räpin koetilalla viljellään tulevana satokautena rypsiä.

Olemme edistäneet kuluvan kevään aikana näkyvästi kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyä. Kaikki kotiinpäin -teemalla käydyssä kampanjassa olemme halunneet muistuttaa rypsin ja rapsin merkityksestä omavaraisuudelle sekä niiden hyvistä ominaisuuksista osana viljelykiertoa. Huoli kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyalojen laskusta on todellinen; VYR:n kylvöalaennusteen* 2023 mukaan Suomessa öljykasveista suosituimman, eli kevätrypsin viljelyala tulisi tänä satokautena laskemaan selvästi. Toivomme, että viljelijät ottavat rypsin ja rapsin viljelysuunnitelmiinsa. Apetit on kotimaisille öljykasveille vakaa ostaja ja haluamme lisätä merkittävästi kotimaisten öljykasvituotteiden määrää.

Säkylän pakastetehtaan uusi energiaratkaisu saadaan käyttöön kesän aikana. Pääosin uusiutuviin energialähteisiin ja lämmön talteenottoon pohjautuva energiaratkaisu on tärkeä askel energiankäyttöömme liittyvien ilmastovaikutuksien pienentämiseksi.

Tutkimme** alkuvuodesta suomalaisten kuluttajien käyttötottumuksia ja käsityksiä pakastekasviksiin liittyen. Voimme tulosten perusteella todeta olevamme monella tapaa hyvällä tiellä. Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että pakasteet helpottavat kasvisten käyttöä ruokavaliossa. Pakastekasvikset nähdään tutkimuksen mukaan vahvasti vastuullisena valintana. Pakastekasvisten avulla jokainen voi vähentää ruokahävikkiä ja lisätä kotimaisten kasvisten osuutta lautasella ympäri vuoden.”

* VYR: https://www.vyr.fi/fin/ajankohtaista/uutiset/2023/03/kylvoalaennuste-2023
** Tutkimuksen kohderyhmä oli 18–75 -vuotiaat, pakastekasviksia vähintään muutaman kerran vuodessa ostavat ja kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Lisätietoja ja tarkemmat tulokset esitettyihin kohtiin Apetitin verkkosivuilta.

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT, JATKUVAT TOIMINNOT

Ruokaratkaisut

Milj. euroa 1-3/2023 1-3/2022 Muutos 2022
Liikevaihto 19,6 17,3 14 % 64,2
Käyttökate 2,5 1,9 7,6
Liikevoitto 1,6 1,1 4,2

Öljykasvituotteet

Milj. euroa 1-3/2023 1-3/2022 Muutos 2022
Liikevaihto 28,7 25,4 13 % 118,2
Käyttökate 1,7 -0,3 3,2
Liikevoitto 1,3 -0,7 1,5

Konsernitoiminnot

Milj. euroa 1-3/2023 1-3/2022 Muutos 2022
Liikevaihto - - -
Käyttökate -0,8 -0,5 -1,6
Liikevoitto -0,9 -0,6 -2,2

Raportoitavien segmenttien lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT, LOPETETUT TOIMINNOT

Viljakauppa

Milj. euroa 1-3/2023 1-3/2022 Muutos 2022
Liikevaihto - 42,1 -100 % 67,2
Käyttökate -0,0 0,6 3,2
Liikevoitto -0,0 0,4 2,7

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA, JATKUVAT TOIMINNOT

Vertailukelpoinen liikevaihto oli 48,2 (42,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi selvästi molemmissa liiketoiminnoissa. Ruokaratkaisuissa myyntivolyymit olivat vertailukautta korkeammalla. Myyntivolyymien kasvua oli erityisesti viennissä ja Food service -kanavassa. Vähittäiskaupan myyntivolyymit laskivat hieman vertailukauden korkealta tasolta. Kaikissa myyntikanavissa on alkuvuoden aikana jatkettu myyntihintojen portaittain tehtyjä korotuksia vastaamaan kohonneita kustannuksia. Öljykasvituotteissa myyntivolyymit olivat vertailukautta korkeammalla. Öljykasvituotteissa raaka-aineen hinnat ovat tasaantuneet edellisvuoden korkeasta hintatasosta.

Liikevoitto oli 2,0 (-0,2) miljoonaa euroa. Tulos parani molemmissa liiketoiminnoissa. Ruokaratkaisussa tulosta on vahvistanut vertailukauden jälkeen portaittain tehdyt hinnankorotukset, kasvaneet myyntivolyymit sekä tuotannon tehostuminen. Öljykasvituotteissa tulosta ovat parantaneet raaka-ainehankinnan ja myynnin onnistumiset. Kasviöljypuristamon bioenergialaitoksen toiminta on tehostunut.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA, KONSERNI

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 81,8 (62,7) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli -13,6 (23,6) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen 1,5 (2,9). Viljakauppa-liiketoiminnan myynti vaikutti konsernin tunnuslukuihin positiivisesti.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA, LOPETETUT TOIMINNOT

Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 0,0 (42,1) miljoonaan euroa. Liikevoitto oli -0,0 (0,4) miljoonaa euroa. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

VILJAKAUPPA-LIIKETOIMINNAN MYYNTI

Viljakauppa raportoidaan lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Lopetettujen toimintojen liikevoitto vuodelta 2022 sisältää luovutusvoittoa Baltian liiketoimintojen ja Suomen liiketoimintojen myynnistä 2,3 miljoonaa euroa.

KAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole merkittäviä kauden jälkeisiä tapahtumia.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen muita neljänneksiä enemmän. Tämän kirjauskäytännön takia tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Satokauden päättymisajankohta voi vaikuttaa tilikausien väliseen vertailtavuuteen. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannon takia voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Öljykasvituotteet-segmentissä sitoutunut käyttöpääoma on korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Ruokaratkaisut-segmentin satokausituotannon kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden vaihteen tienoilla.


TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2023 ENNALLAAN
(julkaistu 16.2.2023)

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa euroa).

Apetit Oyj

Lisätietoja:
Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi


Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Ari Kulmala

Apetit Oyj, pörssitiedote 3.5.2023 klo 13.00

Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta

Apetit Oyj, pörssitiedote, 25.4.2023 klo 16.15

Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj, pörssitiedote 13.4.2023 klo 17.15