Apetit Oyj: Ilmoitus omien osakkeiden luovutuksesta

Apetit Oyj: Ilmoitus omien osakkeiden luovutuksesta

Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.00

Apetit Oyj: Ilmoitus omien osakkeiden luovutuksesta

Apetit Oyj:n hallitus on 15.2.2023 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista pitkän aikavälin lisäosakeohjelman 2021–2023 palkkioiden maksamista varten.

Apetit Oyj on luovuttanut 15.3.2023 (muu luovutus) palkkiona yhtiön omia osakkeitaan (APETIT) yhteensä 4 400 kappaletta pitkän aikavälin lisäosakeohjelman piirissä oleville avainhenkilöille. Ohjelman perustamisesta ja keskeisistä ehdoista on julkaistu pörssitiedote 23.4.2021.

Osakkeiden luovutusarvo oli yhteensä 55 836 euroa. Osakkeiden luovutusarvo määräytyi Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä 15.3.2023 painotetun keskikurssin perusteella. Nyt ilmoitetun luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 73 268 osaketta.

Osakkeiden luovutus perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 5.5.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 600 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Apetit Oyj 

Lisätietoa: 

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja 
etunimi.sukunimi (a) apetit.fi 

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa. 


Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Esa Mäki

Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.30

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Timo Huttunen

Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.30