Apetitin päästövähennystavoitteet täyttyvät etuajassa – tuotantolaitoksilla tehty mittava energiamurros

Apetitin päästövähennystavoitteet täyttyvät etuajassa – tuotantolaitoksilla tehty mittava energiamurros

Apetit Oyj, lehdistötiedote, 1.11.2023 klo 9.30 Apetit on käynyt läpi mittavan energiamurroksen kaikilla yhtiön tuotantolaitoksilla. Vain viidessä vuodessa uusiutuvan energian osuus kaikesta käytetystä energiasta on noin kahdeksankertaistunut. Samalla Apetit on edennyt suunnitelmallisesti kohti yritysvastuuohjelmassaan määrittelemiään tavoitteita oman toiminnan energiankäyttöön liittyvien ilmastovaikutusten leikkaamisessa.

Apetitin tavoitteena on pienentää ilmastovaikutuksiaan 75 prosentilla vertailuvuodesta 2019 vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2022 päätteeksi Apetitin tuotantolaitosten energiaan liittyvät päästöt olivat vähentyneet 71 prosentilla vertailuvuodesta. Kuluvana vuonna käyttöön otetun Säkylän pakastetehtaan uudistetun energiaratkaisun myötä asetettuihin tavoitteisiin päästään kirkkaasti ja jo ennen tavoiteaikaa.

”Olemme tehneet systemaattista työtä konsernin energiaratkaisujen kehittämiseksi. Tehdyillä investoinneilla on ollut merkittävä vaikutus koko konsernin ilmastovaikutuksiin ja energiakustannusten hallintaan. On myös hieno asia, että pystymme täyttämään energiatarpeemme pääosin kotimaisista lähteistä”, Apetitin toimitusjohtaja Esa Mäki sanoo.

Säkylän uudistettu energiaratkaisu nostaa uusiutuvan energian osuutta

Apetitin Säkylän tuotantolaitoksessa valmistetaan kaikki yhtiön vihannes- ja ruokapakasteet pakastepizzoja lukuun ottamatta. Etenkin satokauden kasvisten käsittelyssä käytetään runsaasti höyryä. Kuluvan vuoden satokaudella tuotannossa on otettu käyttöön höyry, joka on tuotettu osin biokaasulla ja osin nestekaasulla.

”Biokaasu hankitaan tehtaan suorassa läheisyydessä toimivalta VSS Biopowerilta, joka hyödyntää tuotannossaan muun muassa Apetitin satokausituotannon sivuvirtoja”, Apetitin tuotantojohtaja Ari Kulmala kertoo.

Uusi energiaratkaisu parantaa merkittävästi energiatehokkuutta lämmön talteenoton myötä.

”Uuden ratkaisun avulla saamme otettua tuotantoprosesseista talteen energiaa, joka voidaan lämpöpumpputeknologian avulla hyödyntää edelleen kaukolämpönä kiinteistöjen ja käyttöveden lämmityksessä”, Kulmala kertoo.  

Bioenergialaitos pienensi kasviöljynpuristamon ilmastovaikutuksia merkittävästi

Apetitin kasviöljyt valmistetaan mekaanisesti puristamalla Kantvikin kasviöljypuristamolla. Runsaasti energiaa tarvittavassa puristuksessa käytetään höyryä. Puristamon tarvitsema höyryenergia on tuotettu vuodesta 2021 alkaen tuotantolaitoksen yhteyteen rakennetussa bioenergialaitoksessa. Oma bioenergialaitos korvasi aikaisempiin uusiutumattomiin polttoaineisiin perustuvan energiaratkaisun.

Bioenergialaitoksen ja tuulivoimalla tuotetun sähkön käyttöönoton myötä Kantvikin kasviöljypuristamon CO2-päästöt ovat vähentyneet noin 90 prosentilla.

Bioenergialaitos on myös kasvattanut tehtaan energiaomavaraisuutta, sillä laitoksessa on mahdollisuus käyttää tuotannon sivuvirtoja aiempaa tehokkaammin energiantuotannossa. Bioenergialaitoksella poltetaan kotimaista puuhaketta, mutta siellä voidaan polttaa myös tuotannon sivujakeita, kuten esimerkiksi siementoimitusten mukana tulevia olkijakeita ja seulontajaetta.

Tuulisähköä kaikilla tuotantolaitoksilla

Apetit-konsernissa siirryttiin täysin uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käyttöön keväällä 2020. Siitä lähtien kaikissa Apetitin tuotantolaitoksissa on käytetty ainoastaan tuulivoimalla tuotettua sähköä. Pudasjärven pakastepizzatehtaalla hyödynnetään ainoastaan uusiutuvin luonnonvaroin tuotettua energiaa.

Mittavien energiaratkaisujen uudistamisen lisäksi myös energiatehokkuutta on kehitetty esimerkiksi investoinneilla Säkylän pakastetehtaan satokausikasvisten käsittelylinjastoon.

Apetitin tuotantolaitosten energiamurros:

2019:

- Päätös Kantvikin kasviöljypuristamolle rakennettavasta bioenergialaitoksesta. Käytetystä energiasta noin 10 prosenttia uusiutuvista lähteistä.

2020:

- Tuulisähkö käyttöön kaikilla tuotantolaitoksilla. Pudasjärven pakastepizzatehtaalla käytössä vain uusiutuvin luonnonvaroin tuotettua energiaa.

2021:

- Kantvikin kasviöljypuristamon bioenergialaitos tuotannolliseen käyttöön.

- Säkylän pakastetehtaan investointi höyrykuorijoihin ja harjapesureihin: parannus energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä pienentynyt veden käyttö.

2022:

- Kantvikin kasviöljypuristamon bioenergialaitos käytössä koko vuoden. Apetit-konsernin CO2-päästöt vähentyneet yli 70 prosentilla vuodesta 2019. Yli 75 prosenttia konsernin käyttämästä energiasta uusiutuvista lähteistä.

2023:

- Säkylän pakastetehtaan pääosin biokaasulla tuotettuun höyryyn ja lämmön talteenottoon perustuva uusi energiaratkaisu käyttöön.


Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi