Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023: Apetitin tulos parani selvästi

Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023: Apetitin tulos parani selvästi

Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023: Apetitin tulos parani selvästi

Loka-joulukuu 2023, jatkuvat toiminnot*)

 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 42,6 (46,6) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 3,7 (4,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,2 (3,0) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa laski öljykasvituotteiden markkinahintojen tasaantuminen.
 • Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 19,8 (17,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,0 (1,8) miljoonaa euroa. Sekä liikevaihto että myyntivolyymit kasvoivat vertailukaudesta.
 • Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 22,9 (29,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,9 (1,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto laski vertailukauden poikkeuksellisen vahvasta tuloksesta.

Tammi-joulukuu 2023, jatkuvat toiminnot*)

 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 175,5 (181,7) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 13,2 (9,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 7,5 (3,5) miljoonaa euroa. Molemmat liiketoiminnot paransivat tulostaan.
 • Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 73,7 (64,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto 5,8 (4,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa myyntikanavissa. Tuloskehitystä heikentänyttä inflaatiovaikutusta kurottiin kiinni onnistuneesti, mikä vaikutti tulokseen positiivisesti.
 • Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 102,4 (118,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,6 (1,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski tasaantuneiden markkinahintojen vuoksi. Raaka-ainehankinta oli läpi vuoden onnistunutta. Kansainväliset puristusmarginaalit olivat korkealla tasolla koko kalenterivuoden.

Loka-joulukuu 2023, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

 • Konsernin liikevaihto oli 42,6 (46,6) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 3,7 (4,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,2 (2,9) miljoonaa euroa.
 • Viljakaupan liikevaihto oli 0,0 (0,0) ja liikevoitto 0,0 (-0,1) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2023, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

 • Konsernin liikevaihto oli 175,5 (231,8) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 13,1 (12,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 7,5 (6,2) miljoonaa euroa.
 • Viljakaupan liikevaihto oli 0,0 (67,2) ja liikevoitto -0,1 (2,7) miljoonaa euroa.
 • Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 78,9 (81,8) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli -5,7 (-13,2) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen 9,7 (28,4). Vertailuvuoden lukuun on vaikuttanut pääasiassa Viljakauppa-liiketoiminnan myynti.

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet. Lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

**) Viljakauppa on raportoitu lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Vuosien 2023 ja 2022 luvut on tilintarkastettu. Vuosineljännesten ja -puolikkaiden lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan vuoden 2022 vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2024

Konsernin liikevoiton arvioidaan olevan vertailuvuoden tasolla (vuonna 2023: 7,5 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioidaan edelleen paranevan Ruokaratkaisuissa. Öljykasvituotteissa liikevoiton odotetaan heikkenevän markkinahintojen näkymien vuoksi.

HALLITUKSEN OSINKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta.

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetitin jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto parani selvästi vertailuvuodesta. Öljykasvituotteissa tulosparannus oli huomattava ja raaka-ainehankinta oli läpi vuoden onnistunutta. Kansainväliset puristusmarginaalit olivat poikkeuksellisen korkealla tasolla koko kalenterivuoden. Ruokaratkaisujen myynti kehittyi suotuisasti ja tuloskehitystä heikentänyttä inflaatiovaikutusta kurottiin kiinni onnistuneesti. Ruokaratkaisuissa tehtiin läpi vuoden hinnankorotuksia. Pitkäjänteinen työ tuotekehityksessä ja tuoteportfolion hallinnassa näkyivät positiivisesti Apetitin tuloksessa.

Konsernin koko vuoden liikevaihto laski vertailuvuodesta öljykasvituotteiden markkinahintojen alentumisen vuoksi. Ruokaratkaisuissa liikevaihto kasvoi vertailuvuodesta kaikissa myyntikanavissa. Myyntivolyymit kasvoivat Food service -sektorissa sekä viennissä ja pysyivät vertailuvuoden tasolla vähittäiskaupassa ja teollisuusmyynnissä.

Otimme tärkeitä strategisia askeleita vuoden 2023 aikana. Tiedotimme lokakuussa noin 4,5 miljoonan euron investoinnista Kantvikin kasviöljypuristamolle rakennettavaan uuteen pullotuslinjastoon. Uusi linjasto on tavoitteena ottaa käyttöön vuoden 2024 toisen vuosipuoliskon aikana. Investointi on Apetitin kasvun vauhdittamisen strategian mukainen. Sen avulla otamme kasviöljyjen toimitusketjun vahvemmin omiin käsiimme ja mahdollistamme korkeamman jalostusasteen tuotteiden kehittämisen.

Käynnissä oleva ERP-hanke on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Hankkeen ensimmäinen käyttöönottovaihe marras-joulukuun vaihteessa onnistui hyvin. Mittava ja tärkeä projekti vaatii paljon henkilöstöltä. Strategialle merkittävää järjestelmää tehdään konsernin organisaatiorajat ylittävissä projektiryhmissä.

Perustimme myyntiorganisaation Ruotsiin ruoan viennin vahvistamiseksi. Apetitin jalansija Ruotsissa on vahvistunut uusiin kaupparyhmiin pääsyn myötä. Ruoan viennin osuus liikevaihdosta kasvoi vuonna 2023. Ruotsin viennin liikevaihto kasvoi hieman vertailuvuodesta.

Rypsiproteiini-ingredientti BlackGrainin kaupallistaminen etenee. Vuonna 2023 otimme tuotantoprosessin kehittämisessä tärkeitä edistysaskeleita kaupallisen mittakaavan tuotannon aloittamiseksi. Tulemme kertomaan BlackGrainiin liittyvistä pitkän aikavälin suunnitelmista vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla.

Käynnistimme myös hankkeen kotimaisen herneproteiinin tuottamiseksi. Herne on maailmanlaajuisesti yksi käytetyimmistä kasviproteiineista, mutta kotimaista tuotantoa ei toistaiseksi ole ollut. Apetitin osaaminen kasvipohjaisista raaka-aineista ja vahva yhteistyö kotimaisen alkutuotannon kanssa antaa hyvän pohjan hankkeelle. Kotimaisten kasviproteiinien lisääminen on yksi Apetitin strategisista painopistealueista.

Apetit oli liikkeellepaneva voima uuden kotimaisen öljykasvituotannon kehittämisryhmän, RypsiRapsi-foorumin, perustamisessa. Kotimaisen rypsin ja rapsin sadot ovat olleet viime vuosina huolestuttavan alhaisia. Foorumin avulla haluamme tuottaa käytännönläheistä tietoa ja tehokkaita menetelmiä rypsin ja rapsin viljelyyn. Tavoitteena on edistää kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyä ja viljelyn kannattavuutta.

Olemme vähentäneet energiankäytöstä syntyviä CO2-päästöjämme 68 prosentilla vuoteen 2019 verrattuna. Apetitin tehtailla on tehty viime vuosien aikana energiamurros, ja vuonna 2023 käyttämästämme energiasta 74 prosenttia tuli uusiutuvista lähteistä. Säkylän pakastetehtaan lämmön talteenottoon perustuva ja biokaasun käytön mahdollistava uusi energiaratkaisu otettiin käyttöön kesällä 2023.

Voimakas kustannusinflaatio vaikutti menneeseen toimintavuoteen ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Edullinen hinta nousi entistä suurempaan asemaan ostopäätöksessä. Apetitin tuotevalikoima vastaa erinomaisesti kuluttajien kysyntään. Hinnan lisäksi tärkeitä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat pitkän aikavälin trendit, kuten terveellisyys ja vastuullisuus.

Tutkimme suomalaisten käsityksiä pakastekasviksista alkuvuodesta 2023. Noin joka kolmas suomalainen kertoo ostavansa lähes jokaisella kauppareissulla pakastekasviksia ja noin yhdeksän kymmenestä pitää pakastekasviksia oivana apuna helpottamaan arkea ja lisäämään kasvisten käyttöä. Noin 85 prosenttia suomalaisista pitää pakastekasviksia vastuullisena valintana. Apetitilla keskiössä ovat kotimaiset ja kasvipohjaiset raaka-aineet sekä hyvinvointia ja kestävää kuluttamista edistävät tuotteet. Jatkamme työtämme kasvun hakemiseksi monipuolisista kasvipohjaisista ruokaratkaisuista ja lisäarvotuotteista. Mennyt vuosi osoittaa, että Apetit on oikealla tiellä.

Lämpimät kiitokseni vuodesta 2023 kaikille apetitlaisille ja yhteistyöstä omistajille, asiakkaille, sopimusviljelijöille sekä muille yhteistyökumppaneille.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa

10-12/2023

10-12/2022

Muutos

1-12/2023

1-12/2022

Muutos

Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto

42,6

46,6

-9 %

175,5

181,7

-3 %

Käyttökate

3,7

4,5

-18 %

13,2

9,2

43 %

Liikevoitto

2,2

3,0

-27 %

7,5

3,5

114 %

Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta

1,7

1,1

4,0

0,5

Kauden tulos

3,4

3,6

9,8

3,2

Osakekohtainen tulos, euroa

0,55

0,57

1,56

0,51

Investoinnit

7,5

5,0

 

Konserni (sis. lopetetut toiminnot)

Liikevaihto

42,6

46,6

-9 %

175,5

231,8

-24 %

Käyttökate

3,7

4,4

-16 %

13,1

12,4

6 %

Liikevoitto

2,2

2,9

-24 %

7,5

6,2

21 %

Kauden tulos

3,4

3,5

9,7

5,2

Osakekohtainen tulos, euroa

0,55

0,57

1,56

0,83

Oma pääoma / osake, euroa

16,60

15,38

ROCE-%

7,3

5,7

Käyttöpääoma, kauden lopussa

23,0

18,7

Liiketoiminnan rahavirta

9,7

28,4

Omavaraisuusaste, %

78,9

81,8

Nettovelkaantumisaste, %

-5,7

-13,2

WEBCAST

Apetit järjestää tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä torstaina 15.2.2024 klo 10.00. Tiedotustilaisuutta voi seurata Apetitin verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/sijoittajille. Esitysmateriaali ja tallenne tiedotustilaisuudesta ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Apetit Oyj

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi

Liitteet