Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2024: Liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta

Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2024: Liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta

Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2024: Liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Tammi-maaliskuu 2024, jatkuvat toiminnot*)

  • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 42,2 (48,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 3,4 (2,0) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 5,0 (3,4) miljoonaa euroa.
  • Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 20,5 (19,6) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,9 (1,6) miljoonaa euroa.
  • Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 21,8 (28,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,1 (1,3) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihdon lasku johtui öljykasvituotteiden markkinahintojen laskusta vertailukauteen nähden. Ruokaratkaisuissa myyntivolyymit jäivät hieman vertailukaudesta. Volyymit olivat vertailukauden tasolla vähittäiskaupassa, Food service -sektorissa sekä teollisuusmyynnissä ja laskivat viennissä.
  • Liikevoitto parani selvästi Öljykasvituotteissa, myös Ruokaratkaisut paransi vertailukaudesta. Öljykasvituotteissa kansainväliset puristusmarginaalit ovat pysyneet hyvällä tasolla. Tuotanto on ollut tehokasta ja toimitusvarmuus pysynyt hyvänä molemmissa liiketoiminnoissa.

Tammi-maaliskuu 2024, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

  • Konsernin liikevaihto oli 42,2 (48,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 3,4 (2,0) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 5,0 (3,4) miljoonaa euroa.
  • Viljakaupan liikevaihto oli 0,0 (0,0) ja liikevoitto 0,0 (-0,0) miljoonaa euroa.
  • Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 80,6 (81,8) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli -4,2 (-13,6) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen 0,4 (1,5).

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet. Lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallintoon ja strategisiin hankkeisiin liittyvät kulut.

**) Viljakauppa raportoidaan lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

Milj. euroa

1-3/2024

1-3/2023

Muutos

2023

Jatkuvat toiminnot

 

 

 

 

Liikevaihto

42,2

48,2

-12 %

175,5

Käyttökate

5,0

3,4

 45 %

13,2

Liikevoitto

3,4

2,0

 67 %

7,5

Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta

-0,6

0,4

 

4,0

Kauden tulos

1,9

2,0

 

9,8

Osakekohtainen tulos, euroa

0,3

0,3

 

1,6

Investoinnit

1,4

1,0

 

7,5

Konserni (sis. lopetetut toiminnot)

 

 

 

 

Liikevaihto

42,2

48,2

-12 %

175,5

Käyttökate

5,0

3,4

 46 %

13,1

Liikevoitto

3,4

2,0

 68 %

7,5

Kauden tulos

1,9

2,0

 

9,7

Osakekohtainen tulos, euroa

0,31

0,32

 

1,56

Oma pääoma / osake, euroa

16,94

15,57

 

16,60

ROCE-%

8,4

7,7

 

7,3

Käyttöpääoma, kauden lopussa

27,1

19,7

 

23,0

Liiketoiminnan rahavirta

0,4

1,5

 

9,7

Omavaraisuusaste, %

80,6

81,8

 

78,9

Nettovelkaantumisaste, %

-4,2

-13,6

 

-5,7

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetitin liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta, erityisesti Öljykasvituotteet paransi tulostaan. Ruokaratkaisujenkin liikevoitto nousi vertailukaudesta. Öljykasvituotteissa kansainväliset puristusmarginaalit ovat säilyneet hyvällä tasolla. Ruokaratkaisuissa toiminnan tehokkuus on vaikuttanut positiivisesti tulokseen.

Konsernin liikevaihto laski odotetusti vertailukaudesta. Liikevaihdon lasku johtui öljykasvituotteiden vertailukautta selkeästi matalammista markkinahinnoista. Ruokaratkaisuissa liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta ja myyntivolyymit olivat lähes vertailukauden tasolla.

Tuloskehityksessä näkyvän laadukkaan päivittäisen tekemisen lisäksi etenemme strategiamme mukaisissa painopistealueissa. Rypsinsiemenjauhe BlackGrainin kaupallistamisen edistämisen lisäksi hanke kotimaisen herneproteiinin tuottamiseksi on jatkunut. Herneproteiinihankkeessa on aloitettu pienen mittakaavan testaukset, joissa on käytetty raaka-aineena kotimaista hernettä. Hankkeita yhdistää Apetitin vahva sitoutuminen kotimaiseen alkutuotantoon ja raaka-aineeseen sekä tavoite nostaa jalostusastetta ja kehittää lisäarvotuotteita.

Kasvatamme merkittävästi tulevalla satokaudella avomaankasvisten sopimusviljelyalaa. Erityisesti herneen, perunan ja porkkanan viljelyalat kasvavat. Tavoittelemme satokaudelta yhteensä yli 35 miljoonaa kiloa kotimaisia kasviksia sopimusviljelijöidemme pelloilta.

Olemme viime vuosien aikana investoineet Säkylän pakastetehtaan satokausituotannon tehostamiseen esimerkiksi uusimalla pakasteherneen vastaanottopään. Tulevalla satokaudella otamme käyttöön myös uuden hernepuimurin. Koetoiminta Räpin tilalla jatkuu erityisesti hernelajikkeiden jatkotutkimuksen parissa. Räpillä tehdään lajikekokeita alkavalla satokaudella esimerkiksi porkkanalla, lantulla ja kevätrapsilla.

Kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyalan odotetaan nousevan VYR:n* 2024 kylvöalakyselyssä. Kyselyn mukaan kevätrypsin viljelypinta-alan odotetaan kasvavan 38 prosenttia ja kevätrapsin 16 prosenttia. Kotimaisten öljykasvien viljelypinta-alan sekä satotasojen kasvattaminen on Apetitille merkittävä asia. Haluamme turvata kotimaisen raaka-aineen saannin ja käyttää mahdollisimman paljon kotimaista rypsiä ja rapsia. Toimimmekin kotimaisen öljykasvikentän kanssa yhteistyössä alan kehittämiseksi vuonna 2023 perustetun RypsiRapsi-foorumin kautta.

Kantvikin kasviöljypuristamolle rakennettavan uuden pullotuslinjan työt ovat edenneet aikataulussa. Arvion mukaan uuden linjaston odotetaan olevan käytössä vuoden 2024 toisella puoliskolla. Noin 4,5 miljoonan euron arvoisen investoinnin myötä otamme toimitusketjun omiin käsiimme. Esimerkiksi logistiikan tarve vähenee huomattavasti uuden pullotuslinjan myötä.

Strategisesti merkittävä ERP-hanke on edennyt aikataulun mukaisesti. Viime vuoden lopulla toteutunut ensimmäinen käyttöönottovaihe onnistui hyvin. Parhaillaan valmistelemme käyttöönottovaihetta tuotannon osalta.

Olemme aloittaneet kartoituksen koko Apetitin arvoketjuun kohdistuvien ilmastopäästöjen vähennystavoitteiden asettamiseksi. Apetitin arvoketjussa suurimmat päästölähteet syntyvät alkutuotannosta sekä pakkauksiin ja logistiikkaan liittyvistä päästöistä.

Osana Apetitin valmistautumista kestävyysraportointidirektiivi CSRD:n vaateisiin olemme tehneet kaksoisolennaisuusanalyysin. Tulosten pohjalta kehitämme kestävyystietojemme hallintaa ja raportointia.

Lanseerasimme keväällä uusia tuotteita useisiin eri tuoteryhmiin. Kevään uutuuksien joukossa toimme kauppoihin uusia vaihtoehtoja Superior-pakastepizzaperheeseen, uudet kukkakaaliwings-maut sekä vallitsevaan kulutustilanteeseen erinomaisesti sopivat edulliset lohipyörykät ja monikäyttöisen tomaattipohjaisen pakastekasvissekoituksen. Tuomme kevään aikana kauppoihin myös uusia maustettuja kasviöljyjä. Panostukset tuotekehitykseen ja uutuuksien lanseerauksiin ovat tärkeässä roolissa Apetitin markkina-aseman edelleen vahvistamisessa.”

*Vilja-alan yhteistyöryhmä, Kylvöalakysely 2/2024

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT, JATKUVAT TOIMINNOT

Ruokaratkaisut

Milj. euroa

1-3/2024

1-3/2023

Muutos

2023

Liikevaihto

20,5

19,6

4 %

73,7

Käyttökate

2,9

2,5

 17 %

9,5

Liikevoitto

1,9

1,6

 16 %

5,8

Öljykasvituotteet

Milj. euroa

1-3/2024

1-3/2023

Muutos

2023

Liikevaihto

21,8

28,7

-24 %

102,4

Käyttökate

2,6

1,7

 52 %

6,2

Liikevoitto

2,1

1,3

 67 %

4,6

 Konsernitoiminnot

Milj. euroa

1-3/2024

1-3/2023

2023

Liikevaihto

-

-

-

Käyttökate

-0,5

-0,8

-2,5

Liikevoitto

-0,6

-0,9

-2,9

Raportoitavien segmenttien lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallintoon ja strategisiin hankkeisiin liittyvät kulut.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA, JATKUVAT TOIMINNOT

Liikevaihto oli 42,2 (48,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski selvästi vertailukaudesta. Lasku johtui öljykasvituotteiden markkinahintojen laskusta vertailukauteen nähden. Ruokaratkaisuissa liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta. Myyntivolyymit jäivät hieman vertailukaudesta. Volyymit olivat vertailukauden tasolla vähittäiskaupassa, Food service -sektorissa sekä teollisuusmyynnissä ja laskivat viennissä.

Liikevoitto oli 3,4 (2,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto parani selvästi Öljykasvituotteissa, myös Ruokaratkaisut paransi vertailukaudesta. Öljykasvituotteissa kansainväliset puristusmarginaalit ovat pysyneet hyvällä tasolla. Tuotanto on ollut tehokasta ja toimitusvarmuus pysynyt hyvänä molemmissa liiketoiminnoissa.

Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta tammi-maaliskuussa oli -0,6 (0,4) miljoonaa euroa. Tavanomaisen kausivaihtelun lisäksi Sucroksen kauden tulokseen vaikuttivat heikentävästi viiveellä tullut rahteihin liittyvä kulukirjaus sekä takautuvasti kirjatut verot.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA, KONSERNI

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 80,6 (81,8) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli -4,2 (-13,6) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen 0,4 (1,5).

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA, LOPETETUT TOIMINNOT

Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 0,0 (0,0) miljoonaan euroa. Liikevoitto oli 0,0 (-0,0) miljoonaa euroa. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

KAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole merkittäviä kauden jälkeisiä tapahtumia.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen muita neljänneksiä enemmän. Tämän kirjauskäytännön takia tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Satokauden päättymisajankohta voi vaikuttaa tilikausien väliseen vertailtavuuteen. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannon takia voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Öljykasvituotteet-segmentissä sitoutunut käyttöpääoma on korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Ruokaratkaisut-segmentin satokausituotannon kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden vaihteen tienoilla.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2024 ENNALLAAN
(julkaistu 15.2.2024)

Konsernin liikevoiton arvioidaan olevan vertailuvuoden tasolla (vuonna 2023: 7,5 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioidaan edelleen paranevan Ruokaratkaisuissa. Öljykasvituotteissa liikevoiton odotetaan heikkenevän markkinahintojen näkymien vuoksi.

 

Apetit Oyj

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Apetit Oyj

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi

Liitteet