Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus muutoksesta Apetit Oyj:n osakkeiden omistuksessa

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus muutoksesta Apetit Oyj:n osakkeiden omistuksessa

Apetit Oyj, pörssitiedote, 2.1.2017 klo 16.00

Apetit Oyj (0197395-5) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan EM Group Oy:n (y-tunnus 0854884-7) omistus Apetit Oyj:ssä on kokonaisjakautumisen yhteydessä siirtynyt uudelle EM Group Oy:lle (y-tunnus 2778547-7) 1.1.2017.

Uusi EM Group Oy omistaa Apetit Oyj:n osakkeita 314 520 kappaletta. Tämä vastaa 4,98 prosenttia Apetit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja 5,07 prosenttia äänimäärästä.

Apetit Oyj:llä on yhteensä 6 317 576 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella yksi ääni. Yhtiön hallussa on omia osakkeita yhteensä 116 805 kappaletta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet edustavat 1,9 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Omilla osakkeilla ei ole ääni- eikä osinko-oikeutta.

 

Apetit Oyj

Mikko Merisaari
Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö

 

Lisätietoja: 
Mikko Merisaari, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, p. 010 402 4041,

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi    


Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Tero Hemmilä

Apetit Oyj, pörssitiedote 13.9.2023 klo 9.00

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Tero Hemmilä

Apetit Oyj, pörssitiedote 23.8.2023 klo 15.00