Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus muutoksesta Apetit Oyj:n osakkeiden omistuksessa

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus muutoksesta Apetit Oyj:n osakkeiden omistuksessa

Apetit Oyj, pörssitiedote, 20.12.2016 klo 10.30

Apetit Oyj (y-tunnus 0197395-5) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Jussi Capital Oy:n (y-tunnus 2178276-9) omistusosuus Apetit Oyj:ssä on noussut yli 10 prosentin rajan.

20.12.2016 toteutuneen Sievi Capital Oyj:n osingonjaon jälkeen Jussi Capital Oy omistaa Apetit Oyj:n osakkeita suoraan 714 039 kappaletta. Tämä vastaa 11,30 prosenttia Apetit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja 11,52 prosenttia äänimäärästä. Lisäksi Jussi Capital Oy omistaa välillisesti Sievi Capital Oyj:n kautta 1 554 Apetit Oyj:n osaketta, mikä vastaa 0,02 prosenttia Apetit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja 0,03 prosenttia äänimäärästä.

Apetit Oyj:llä on yhteensä 6 317 576 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella yksi ääni. Yhtiön hallussa on omia osakkeita yhteensä 116 805 kappaletta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet edustavat 1,9 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Omilla osakkeilla ei ole ääni- eikä osinko-oikeutta.

 

Apetit Oyj

 

Mikko Merisaari
Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö                                                                                                                                                                    

 

Lisätietoja:
Mikko Merisaari, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, p. 010 402 4041, mikko.merisaari@apetit.fi

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi


Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Lasse Aho

Apetit Oyj, pörssitiedote 25.9.2023 klo 14.00

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Tero Hemmilä

Apetit Oyj, pörssitiedote 13.9.2023 klo 9.00

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Tero Hemmilä

Apetit Oyj, pörssitiedote 23.8.2023 klo 15.00