Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Apetitilla positiivinen tuloskäänne kaikkien liiketoimintojen parantaessa kannattavuuttaan

Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Apetitilla positiivinen tuloskäänne kaikkien liiketoimintojen parantaessa kannattavuuttaan

Apetit Oyj, puolivuosikatsaus 21.8.2020 klo 8.30

Huhti-kesäkuu 2020, jatkuvat toiminnot*

  • Liikevaihto oli 73,7 (64,5) miljoonaa euroa
  • Käyttökate (EBITDA) oli 1,6 (-2,5) miljoonaa euroa
  • Liiketulos oli 0,1 (-3,9) miljoonaa euroa

Tammi-kesäkuu 2020, jatkuvat toiminnot*

  • Liikevaihto oli 138,8 (135,5) miljoonaa euroa
  • Käyttökate (EBITDA) oli 3,3 (-1,3) miljoonaa euroa
  • Liiketulos oli 0,3 (-3,9) miljoonaa euroa

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut, sisältäen pakastetuoteryhmän, Öljykasvituotteet sekä Viljakauppa. Kolmen raportoitavan segmentin (Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa) lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

Yllä mainitut raportointiperiaatteet ovat voimassa vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon raportoinnista lukien. Apetitin uuden raportointimallin mukaiset vertailuluvut vuodelta 2019 sekä vuoden 2020 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä on julkaistu 12.6.2020. Samalla Apetit on luopunut operatiivisten kannattavuutta kuvaavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu. Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan vuoden 2020 jatkuvia toimintoja pois lukien palveluliiketoiminta, joka sisältyy vuoden 2019 vuosipuoliskon vertailulukuihin. Palveluliiketoiminnasta luovuttiin asteittain huhtikuun 2019 loppuun mennessä.

KAUDEN KESKEISIÄ TAPAHTUMIA

  • Apetit julkisti strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa kaudelle 2020–2022 toukokuussa: Uudistetun strategian keskiössä ainutlaatuisen arvoketjun edelleen vahvistaminen.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2020 ENNALLAAN

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2019: -4,8 miljoonaa euroa) ja olevan voitollinen.

Apetit Oyj:n luopuessa operatiivisten kannattavuutta kuvaavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä myös tulosohjeistus on muutettu vastaamaan nykyisiä raportointiperiaatteita.

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Onnistuimme positiivisessa tuloskäänteessä kaikkien liiketoimintojen parantaessa kannattavuuttaan vuoden toisella neljänneksellä: edelliseen vuoteen verrattuna jatkuvien liiketoimintojen liiketulos parani 4 miljoonaa euroa. Viljakaupassa voitollinen neljännes on viimeksi saavutettu vuonna 2017. Konsernin positiivinen tuloskehitys perustui ennen kaikkea kaupallisiin onnistumisiin niin kotimaassa kuin viennissäkin, tuotannon joustavaan sopeuttamiseen poikkeusoloissa, kaupankäynnin kyvykkyyden palautumiseen viljakaupassa sekä toiminnan tehostamiseen kaikessa tekemisessä.

Covid-19-pandemian vaikutukset eri liiketoiminnoille ovat vaihtelevia. Ruokaratkaisuissa myynti vähittäiskaupassa säilyi korkealla tasolla myös toisella neljänneksellä, vaikka kysyntäpiikki tasaantuikin poikkeusolojen alkutasosta. Food service -myynti palautui osittain alkukesän aikana, jääden kuitenkin merkittävästi vertailukaudesta. Myynnin rakenteen äkillinen muutos aiheutti ylimääräisiä kustannuksia tuotannossa. Öljykasvituotteissa kasviöljyjen kysyntä kasvoi erityisesti vähittäiskaupassa. Viljakaupassa pandemian vaikutukset ovat olleet vähäisiä lukuun ottamatta normaalia hieman voimakkaampaa markkinavaihtelua.

Covid-19-pandemia on edellyttänyt ylimääräisiä ponnisteluja ruokaketjun jokaisessa vaiheessa, mutta suomalainen ruoantuotanto on osoittanut toimivuutensa myös poikkeusoloissa. Tämän seurauksena kotimaisen ruoan näkyvyys ja arvostus on lisääntynyt silminnähtävästi. Tässä yhteydessä kiitos joustavuudesta ja kyvykkyydestä toimia myös haastavissa olosuhteissa kuuluu sekä sidosryhmillemme että Apetitin henkilöstölle.

Viljelykausi käynnistyi hitaasti kevään kylmän sään pitkittäessä kylvöjä ja kasvukauden alkua. Kesäkuun helteet ja kuivuus toivat mukanaan omat haasteensa erityisesti herneelle. Herneen aikaisimmat lajikkeet kärsivätkin kuumasta ja kuivasta säästä, ja herneen kokonaissato tuleekin jäämään tavoitteista. Yleisesti avomaan kasvisten sadosta odotetaan kohtalaista. Öljykasvien viljelyala jäi ennätysalhaiseksi ja kotimaisesta öljykasvisadosta odotetaan huonointa vuosikymmeniin. Kotimaan viljasato on kokonaisuudessaan jäämässä selvästi edellisvuotta heikommaksi. Baltian satonäkymät sekä viljoissa että öljykasveissa ovat hyvät.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on antanut uuselintarvikeluvan myöntämistä puoltavan lausunnon rypsi-ingredientille heinäkuun lopussa. Tätä voidaan pitää erävoittona tässä pitkässä prosessissa, jota täysin uuden elintarvikekelpoisen tuotteen kehittäminen edellyttää. Lopullinen ratkaisu uuselintarvikeluvan saamisesta on odotettavissa viimeistään vuoden 2021 alussa.

Apetit julkaisi toukokuussa uuden strategian kaudelle 2020–2022. Sen viisi painopistealuetta ovat Ydintoiminnot kuntoon, Vahva jalansija Ruotsiin, Kasvua kasvipohjaisista lisäarvotuotteista, Viljelijäkumppanuuksien kehittäminen ja Vastuullisia tekoja.

Painopistealueidensa mukaisesti Apetit keskittyy parantamaan suorituskykyään kaikissa toiminnoissaan, vahvistamaan markkina-asemaansa Ruotsissa erityisesti ruoassa, kasvamaan uusien kasvipohjaisten lisäarvotuotteiden kautta, kehittämään ja syventämään viljelijäkumppanuuksia kaikissa liiketoiminnoissa sekä jatkuvasti parantamaan toimintansa vastuullisuutta käytännön tekojen kautta.

Saavutettu kannattavuuskäänne antaa hyvät lähtökohdat uuden strategian toteuttamiselle ja siinä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiselle. Visiomme mukaisesti tavoitteena on luoda Apetitista menestyvä kasvipohjaisiin tuotteisiin keskittyvä suomalainen yhtiö.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 4-6
2020
4-6
2019
Muutos 1-6
2020
1-6
2019
Muutos 2019
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 73,7 64,5 14 % 138,8 135,5 2 % 296,9
Käyttökate 1,6 -2,5 3,3 -1,3 0,8
Liiketulos 0,1 -3,9 0,3 -3,9 -4,8
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta -0,3 0,1 -0,7 -0,3 -0,9
Kauden tulos -0,3 -3,3 -0,8 -3,9 -5,4
Osakekohtainen tulos, euroa -0,05 -0,54 -0,13 -0,63 -0,87
Käyttöpääoma, kauden lopussa 22,1 27,2 64,0
Investoinnit 3,3 7,3 11,5
Konserni
(sis. vertailukaudella lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 73,7 69,6 138,9 146,0 312,6
Käyttökate 1,7 -2,6 3,4 -1,6 2,9
Liiketulos 0,2 -4,4 0,4 -4,9 -3,4
Kauden tulos -0,2 -3,7 -0,7 -4,8 -4,4
Osakekohtainen tulos, euroa -0,04 -0,60 -0,12 -0,77 -0,71
Oma pääoma / osake, euroa 14,65 15,25 15,09
ROCE-% 1,5 % -6,6 % -4,0 %
Liiketoiminnan rahavirta 45,9 29,8 -5,9
Omavaraisuusaste 68,8 % 71,6 % 55,0 %
Nettovelkaantumisaste (gearing) -4,7 % 8,9 % 35,9 %

TIEDOTUSTILAISUUS JA WEBCAST

Tiedotustilaisuus pidetään tänään 21.8.2020 klo 10.00 Apetitin toimitiloissa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 A, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Apetitin verkkosivuilla apetit.fi/sijoittajille. Esitysmateriaali ja tallenne tiedotustilaisuudesta ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.


Liittyvät artikkelit