Apetit Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2018: Heikko sato laski Viljakaupan volyymeja ja konsernin tulosta - strategiset toimenpiteet rakentavat perustaa tulevalle

Apetit Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2018: Heikko sato laski Viljakaupan volyymeja ja konsernin tulosta - strategiset toimenpiteet rakentavat perustaa tulevalle

Apetit Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2018: Heikko sato laski Viljakaupan volyymeja ja konsernin tulosta - strategiset toimenpiteet rakentavat perustaa tulevalle
 
Apetit Oyj, Puolivuotiskatsaus, 16.8.2018 klo 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Apetitin tammi-kesäkuun 2018 puolivuotiskatsauksesta. Puolivuotiskatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla apetitgroup.fi/sijoittajille.

Huhti-kesäkuu, jatkuvat toiminnot*

  • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 72,8 (76,8) miljoonaa euroa
  • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 0,1 (0,8) miljoonaa euroa
  • Operatiivinen liiketulos oli -1,4 (-0,5) miljoonaa euroa

Tammi-kesäkuu, jatkuvat toiminnot*

  • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 132,5 (150,8) miljoonaa euroa
  • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 0,1 (1,2) miljoonaa euroa
  • Operatiivinen liiketulos oli -2,8 (-1,5) miljoonaa euroa

Kauden keskeisiä tapahtumia

  • Apetit investoi 9,7 miljoonan euroa uuteen pihvi- ja pyörykkälinjaan Säkylässä
  • Apetit investoi 3,7 miljoonaa euroa bioenergialaitoksen rakentamiseen Kirkkonummella sijaitsevan Avena Kantvik Oy:n rypsiöljynpuristamon yhteyteen
  • Avena Nordic Grain Oy:n ja Viljelijän Bernerin yhdistivät osto- ja myyntiorganisaationsa tuotantopanos- ja viljakaupassa kumppanuuteen perustuvassa uudessa toimintamallissa
  • Apetit Vegepops Porkkana-mango valittiin Vuoden Suomalaiseksi Elintarvikkeeksi 2018

*Jatkuvat toiminnot sisältävät Ruokaratkaisut-, Öljykasvituotteet- ja Viljakauppa-liiketoiminnot.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

PÄIVITETTY (3.8.2018) TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2018

Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen arvioidaan jäävän vertailuvuoden jatkuvien toimintojen tasosta (vuonna 2017: 1,3 miljoonaa euroa). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta tuloskertymä painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Koko vuoden myyntivolyymeja ja tulosnäkymiä varjostaa vuoden 2017 heikko sato sekä huonot satonäkymät kuluvana vuotena. 

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen:

”Apetit on jatkanut maaliskuussa 2018 julkistetun strategian mukaisia toimenpiteitä painopistealueillaan kansainvälistymisessä, uudistumisessa ja tehokkuuden parantamisessa. Toteutetut strategian mukaiset toimenpiteet vahvistavat Apetitin asemaa kasvisten ykkösenä ja rakentavat perustaa liiketoiminnan edelleen kehittämiseksi.

Ilmoitimme kesäkuussa investoivamme lähes 10 miljoonaa euroa uuteen pihvi- ja pyörykkälinjaan Säkylän tehtaalla. Uusi linja kaksinkertaistaa tuotantokapasiteetin, vastaa nykyiseen kysyntään sekä mahdollistaa uusien tuotteiden valmistuksen kotimaahan ja kansainvälisille markkinoille.

Osana tehokkuuden parantamista rakennamme bioenergialaitoksen Kirkkonummella sijaitsevan Avena Kantvik Oy:n rypsiöljynpuristamon yhteyteen. Bioenergialaitos korvaa nykyisen uusiutumattomiin polttoaineisiin perustuvan energiaratkaisun ja pienentää merkittävästi koko konsernin hiilidioksidipäästöjä.

Apetit osallistui touko-kesäkuussa toteutettuun kehitysyhtiö Foodwestin osakeantiin. Osakkuus tukee strategisia tavoitteitamme panostaa tuotekehitykseen, uudistua ja näyttää suuntaa kasvipohjaiselle syömiselle. Yksi osoitus jo tehdystä työstä on toukokuussa Vuoden Suomalaiseksi Elintarvikkeeksi 2018 valittu Apetit Vegepops Porkkana-mango. Jatkoimme myös rypsi-ingredientin kehittämiseen tähtäävää hanketta, jonka tavoitteena on uuden, ravintosisällöltään korkealaatuisen, ingredientin kehittäminen kansainvälisille elintarvikemarkkinoille.

Uudistuminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen konkretisoituvat myös Apetitin tytäryhtiön Avena Nordic Grain Oy:n ja Viljelijän Bernerin yhdistäessä osto- ja myyntiorganisaationsa tuotantopanos- ja viljakaupassa kumppanuuteen perustuvassa uudessa toimintamallissa. Liiketoimintaa harjoitetaan jatkossa nimellä Viljelijän Avena Berner ja se tarjoaa kotimaiselle viljelijälle tuotantopanos- ja viljakaupan palvelut yhdeltä luukulta.

Ruuan kansainvälisen kaupan osuuden kasvattaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Apetit lanseeraa elokuun lopussa Ruotsin markkinoille suunnatun Free from -valikoiman, joka sisältää viisi erilaista pihvi- ja pyörykkätuotetta. Venäjällä jatkamme asemamme vahvistamista paikallisten elintarvikeketjujen kautta.

Vaikean satokauden 2017 vaikutukset ulottuivat ennakoidusti vuoden alkupuoliskolle laskien merkittävästi viljakaupan volyymeja ja samalla heikentäen konsernin liikevaihtoa vertailukauteen nähden. Palvelumyyntiverkoston pienentyminen vaikutti negatiivisesti Ruokaratkaisujen liikevaihtoon.  Öljykasvituotteiden tuloskehitys säilyi vakaana volyymien kasvaessa hieman vertailukaudesta. Sokerin alhaiset maailmanmarkkinahinnat ovat puolestaan painaneet osakkuusyhtiö Sucroksen tulosta.

Kevään aikana Apetit on toteuttanut kannattavuuden parantamiseen tähtääviä sopeuttamistoimenpiteitä henkilöstövähennyksillä ja muilla kustannussäästöillä. Niiden yhteisvaikutus vuodelle 2018 on 1,0 miljoonaa euroa vuotuisen kokonaisvaikutuksen ollessa 1,8 miljoonaa euroa.

Näillä näkymin toinen perättäinen keskimääräistä merkittävästi heikompi satokausi vaikuttaa negatiivisesti konsernin tuloksentekokykyyn loppuvuoden aikana. Kotimaisesta viljasadosta on ennakkoarvioiden mukaan tulossa vuosituhannen huonoin, mikä rajoittaa kaupankäyntimahdollisuuksia erityisesti viennissä. Myös avomaan kasvisten sato näyttää jäävän tavanomaisesta.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa4-6
2018
4-6
2017
Muutos1-6
2018
1-6
2017
Muutos2017
Jatkuvat toiminnot        
Liikevaihto72,876,8-5 %132,5150,8  -12 %311,8
Operatiivinen käyttökate (EBITDA)0,10,8 0,11,2 6,8
Operatiivinen liiketulos-1,4-0,5 -2,8-1,5 1,3
Liiketulos-2,7-0,7 -4,1-1,7 1,1
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta-0,40,2 -0,9-0,5 1,0
Kauden tulos-2,8-0,5 -4,5-2,0 2,9
Osakekohtainen tulos, euroa-0,45-0,08 -0,72-0,32 0,46
Käyttöpääoma, kauden lopussa   28,525,3 30,0
Investoinnit   1,82,5 5,2
Konserni
(sis. vertailukaudella lopetetut toiminnot)
       
Osakekohtainen tulos, euroa-0,45-0,27 -0,72-0,56 -0,10
Oma pääoma / osake, euroa   16,7517,58 18,10
Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%)   0,9 %1,9 % 2,4 %
Liiketoiminnan rahavirta   -0,123,1 20,0
Omavaraisuusaste   76,1 %71,1 % 72,6 %
Nettovelkaantumisaste (gearing)   -4,7 %-1,5 %  -9,6 %

TIEDOTUSTILAISUUS JA WEBCAST

Tiedotustilaisuus pidetään tänään klo 10.00 Apetitin toimitiloissa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 A, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Apetitin verkkosivuilla apetitgroup.fi/sijoittajille. Esitysmateriaali ja tallenne tiedotustilaisuudesta ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.


Apetit Oyj

Lisätietoa:

Juha Vanhainen, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 2100

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2017 oli 312 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 640. Lue meistä lisää osoitteessa apetitgroup.fi.


Liittyvät artikkelit