Apetitin strategia ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2023-2025: kasvua monipuolisista kasvipohjaisista tuotteista – Apetitin tavoite yli 9 miljoonan euron liikevoitto ja yli 8 prosentin ROCE

Apetitin strategia ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2023-2025: kasvua monipuolisista kasvipohjaisista tuotteista – Apetitin tavoite yli 9 miljoonan euron liikevoitto ja yli 8 prosentin ROCE

Apetit Oyj, pörssitiedote, 15.11.2022 klo 08.30

Apetitin strategia ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2023-2025: kasvua monipuolisista kasvipohjaisista tuotteista – Apetitin tavoite yli 9 miljoonan euron liikevoitto ja yli 8 prosentin ROCE

Strategian keskiössä ovat kasvun hakeminen monipuolisista kasvipohjaisista ruokaratkaisuista ja lisäarvotuotteista. Panostamme edelleen viljelijäyhteistyöhön ja kotimaiseen alkutuotantoon liiketoiminnan kulmakivenä.

Strategiassa on tunnistettu Apetitin olemassa olevat vahvuudet ja kilpailuedut.

”Perustamme on kotimaisissa raaka-aineissa sekä kasvipohjaisissa ja kestävissä ruokaratkaisuissa. Kotimaisen herneen ja öljykasvien viljelypinta-alan sekä lisäarvotuotteiden ja jalostusarvon kasvattamisella on tärkeä rooli strategiassamme. Tavoitteenamme on myös lisätä kotimaisten kasviproteiinien käyttöä”, Apetitin toimitusjohtaja Esa Mäki sanoo.

Toimintaympäristöä ohjaavat ilmiöt tukevat yhtiön strategiaa.

”Ilmastovastuulliset teot ja kestävät vaihtoehdot korostuvat kuluttamisessa. Tämä tukee kasvipohjaisten tuotteiden kysyntää sekä hyvinvoinnin lisäämistä syömisen trendinä. Ruoan alkuperän merkitys on korostunut entisestään. Apetitin on huolehdittava vastuullisesti arvoketjustaan ja kilpailueduistaan”, Mäki kertoo.

Apetitin neljä strategista painopistealuetta

  1. Yhdessä enemmän

Panostamme viljelijäyhteistyöhön ja kotimaiseen alkutuotantoon liiketoiminnan kulmakivenä. Vahvistamme liiketoimintojen synergioita ja yhteisiä prosesseja. Ylläpidämme jatkuvan parantamisen kulttuuria. Huolehdimme kilpailueduistamme: motivoituneista ja osaavista työntekijöistä, vahvasta brändistä sekä erottavista tekijöistä.

  1. Monipuolisesti kasvipohjaisia tuotteita

Kehitämme ruoan lisäarvotuotteita ja nostamme kasviöljyn jalostusastetta. Lisäämme ruoan vientiä ja vahvistamme asemaamme Ruotsissa. Kasvatamme strategisesti merkittävien kasvien volyymia ja viljelypinta-alaa. Teemme strategian mukaisia investointeja orgaanisen kasvun vauhdittamiseksi. Olemme avoimia yritysostoille epäorgaanisen kasvun mahdollistamiseksi.

  1. Lisää kotimaisia kasviproteiineja

Jatkamme rypsi-ingredientti BlackGrainin kaupallistamista kohti teollista mittakaavaa. Edistämme kotimaisten palkokasvien viljelyä. Tutkimme mahdollisuuksia kotimaisen herneproteiinin tuottamiseksi. Hyödynnämme kotimaisia kasviproteiineja monipuolisesti omassa tuotannossamme.

  1. Vastuullinen arvoketju

Edistämme kestävää alkutuotantoa ja kestäviä ruokavalintoja. Pienennämme ilmasto- ja ympäristövaikutuksiamme. Huolehdimme läpinäkyvistä ja kestävistä hankintaprosesseista. Varmistamme sosiaalisen vastuun toteutumisen läpi arvoketjun.

Uudistettu strategia on luonteva jatkumo päättyvään strategiakauteen. Apetitin tarkennettu visio on Kasvava ja kannattava kasvipohjaisten tuotteiden markkinajohtaja.

”Toimimme tiiviissä yhteistyössä kotimaisen alkutuotannon kanssa ja haluamme kehittää monipuolisesti korkean lisäarvon tuotteita kotimaisiin raaka-aineisiin pohjaten. Tämä näkyy myös Apetitin missiossa Kaikille hyvä ruoka. Läheltä.”, Mäki sanoo.

Taloudelliset tavoitteet vuoteen 2025

EBIT > 9,0 milj. euroa (2021: 2,8 milj. euroa)

ROCE > 8,0 % (2021: 2,4 %)

Osinkopolitiikka

Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on omistajilleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus. Tavoitteena on jakaa osinkoa 40-60 prosenttia tilikauden voitosta.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa.


Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Esa Mäki

Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.30

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Timo Huttunen

Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.30