Apetitin työ kotimaisuusasteen kasvattamiseksi jatkuu alkavalla viljelykaudella - herneen kylvöt käynnistyneet

Apetitin työ kotimaisuusasteen kasvattamiseksi jatkuu alkavalla viljelykaudella - herneen kylvöt käynnistyneet

Apetit Oyj, lehdistötiedote 6.5.2022 klo 10.00

Herneen kylvöt ovat käynnistyneet Varsinais-Suomessa toukokuun ensimmäisellä viikolla. Apetitin viljelyttämän herneen viljelyala on tulevalla kasvukaudella noin 1 400 hehtaaria. Kokonaisuudessaan Apetit viljelyttää vakiintunutta määrää eli reilua 30 miljoonaa kiloa kotimaisia kasviksia, kuten porkkanaa, perunaa ja pinaattia.

Sopimusviljelytyksen ohella Apetit jatkaa Räpin koetilallaan hankkeita, joissa etsitään keinoja maaperän kasvukunnon ja vesitalouden parantamiseen sekä kehitetään eri palkokasvien, kuten kikherneen ja kukkakaalin viljelyä teollisuuden tarpeisiin. Apetitin tavoitteena on näin kasvattaa tuotteidensa kotimaisuusastetta entisestään.

Hyönteisverkoilla vähemmän kasvinsuojeluaineita

Yksi Apetitin yritysvastuuohjelman tavoitteista on kestävien viljelymenetelmien edistäminen. Esimerkkinä tästä työstä on kasvinsuojeluaineiden tavoitteellinen vähentäminen.

Kotimaisen porkkanan sitkein tuholainen on porkkanakemppi. Porkkanakasvustoon levitessään se aiheuttaa suuria satotappioita. Lisäksi
kempin levittämät bakteerit saattavat vaikuttaa porkkanan makuun: ne estävät yhteyttämistuotteiden kulkeutumisen juureen, mikä vaikuttaa porkkanan makeuteen.


”Apetit on satokaudesta 2019 lähtien testannut hyönteisverkkoja torjuntakeinona porkkanakemppiä vastaan. Tätä ennen hyönteisverkkoja on testattu lantulla. Tulokset ovat olleet monella tapaa myönteisiä: kasvinsuojeluaineiden käyttö on vähentynyt ja sadot ovat olleet parempia”, kertoo Apetitin viljelypäällikkö Timo Mäki.

Tulevalla kasvukaudella Apetitin sopimusviljellystä porkkanasta 90 hehtaarilla käytetään hyönteisverkkoja. Tämä on kaksinkertainen pinta-ala edelliseen vuoteen verrattuna.

”Käytännössä kasvinsuojeluaineet tappavat kempit, mutta joissain tapauksissa kemppien resistenssi on kasvanut niin, ettei niillä saada riittävän hyvää torjuntatulosta. Mitä pienempi taimi on sitä suurempaa tuhoa kemppi saa aikaan. Jos hyönteisverkot levitetään heti porkkanan kylvön jälkeen, tuholaistorjuntaa ei tarvita lainkaan”, Mäki lisää.
 
Apetit on tukenut sopimusviljelijöitä verkkojen hankinnassa. Verkkojen käytöllä voi saada huomattavan lisän satoon, sillä porkkanakempin vuoksi sato voi pahimmillaan jäädä alhaiseksi.


”Toki kasvukaudessa on monta muutakin tekijää, jotka vaikuttavat vuosittaiseen satoon”, muistuttaa Mäki.

Koeviljelyllä kohti entistä korkeampaa kotimaisuusastetta

Green Future of Satakunta -hanke tähtää kotimaisen kikherneen ja muiden palkokasvien sekä kukkakaalin viljelyn kehittämiseen. Satokaudella 2021 Apetitin Räpin koetilalla hankkeesta saadut kokemukset olivat myönteisiä.

”Viime satokautta rasitti toukokuusta heinäkuulle jatkunut helle. Siitä opimme, mitkä lajit kestävät keskimääräistä stressaavampia kasvuolosuhteita. Haastavat kasvukaudet ovat viljelykehityksen kannalta hyviä, koska silloin tiedämme, miten kasvit reagoivat ääriolosuhteisiin”, toteaa tutkimusagronomi Tuukka Huhdanmäki.

Kikherne monipuolistaa kotimaisten palkokasvien valikoimaa. Tulevaisuutta silmällä pitäen Apetitilla nähdään tärkeäksi tutkia eri olosuhteisiin sopeutuvia kasvilajeja. Alkavalla satokaudella kikherneen viljelyala nostetaan edellisen vuoden puolesta hehtaarista kolmeen hehtaariin.

”Otamme rohkean harppauksen, koska kokeilu on niin kiinnostava meidän näkökulmastamme. Viime vuosi osoitti, että kikherneen puintitekniikkaa pitää vielä kehittää”, Huhdanmäki kertoo.

Myös kukkakaalin viljelyyn liittyviä kokeita jatketaan tulevalla kasvukaudella.

Lisätietoja:

Sanna Väisänen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 010 402 4041

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi

KuvaliitteetLiittyvät artikkelit