ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 30.11.2009 klo 8.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA 
 
ODIN Forvaltning AS:n hallinnoimat rahastot ovat ilmoittaneet myyneensä 27.
marraskuuta 100.000 Lännen Tehtaat Oyj:n osaketta ja rahastojen kokonaisomistus
Lännen Tehtaat Oyj:n osakepääomasta on sen johdosta laskenut alle 5 prosentin. 

Marraskuun 27. päivänä tehdyn osakekaupan jälkeen ODIN Forvaltning AS:n
hallinnoimat rahastot omistavat yhteensä 264.909 Lännen Tehtaat Oyj:n osaketta.
Tämä vastaa 4,19 % osakepääomasta ja äänimäärästä. 


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Riitta Jaakkola
talouspäällikkö


Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 00

Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj, pörssitiedote 28.5.2021 klo 14.00

Muutos Apetit Oyj:n hallituksessa

Apetit Oyj, pörssitiedote 24.5.2021 klo 11.30

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (Mäki)

Apetit Oyj, Pörssitiedote 18.5.2021 klo 15.00