HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OY

HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OY

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2003 klo 9.00

HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE


Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus ehdottaa 3.4.2003 kokoontuvalle
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä.

Hallitus esittää edelleen omien osakkeiden luovutusvaltuutuksien
hyväksymistä hallitukselle.


I OSINKO

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2002 maksetaan
osinkoa 0,30 euroa osaketta kohden.


II OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISVALTUUS

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä seuraavin ehdoin:

1.  Uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa enintään
   12,245,152.00 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä siten, että
   annetaan merkittäväksi enintään 6,122,576 kappaletta yhtiön 2.00 euron
   nimellisarvoista osaketta.
   
2.  Merkintään oikeutettuja ovat osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:ssä
   säädetyn mukaisesti yhtiön osakkeenomistajat.

3.  Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintähinnoista ja
   –ehdoista sekä muista uusmerkintään liittyvistä ehdoista ja seikoista.

4.  Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


III OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISVALTUUDET

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen seuraavin ehdoin:

1.  Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 13.4.2000 pidetyn
   yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65,000 omaa
   osaketta.
   
2.  Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
   järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeiden luovutus voidaan
   tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää omien
   osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
   osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

3.  Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä
   hallituksen päättämällä tavalla yrityskauppojen tai muiden
   yritysjärjestelyiden yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen,
   jonka hallitus katsoo tarkoituksenmukaiseksi.

   Osakkeiden luovuttaminen voidaan toteuttaa myös Helsingin Pörssin
   järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

4.  Osakkeiden luovutushinta on niiden luovutushetken käypä arvo,
   joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
   kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin
   rahavastiketta vastaan.

5.  Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
   päätöksestä lukien.

Syyt osakkeiden luovuttamiseksi muussa kuin osakkeenomistajien
omistussuhteessa:

Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisen yhteydessä
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölain
sallimissa rajoissa, mikäli poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Osakkeet voidaan lisäksi luovuttaa julkisen
kaupankäynnin välityksellä, jolloin kaikilla on yhtäläinen oikeus
hankkia yhtiön osakkeita.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


Liittyvät artikkelit