Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019

Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019

Apetit Oyj, Tilinpäätöstiedote 21.2.2020 klo 8.30

Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019
Merkittävä rakennemuutos läpikäyty, kannattavaa kasvua haetaan ydintoiminnoista - Apetit-konsernin tulos ei tyydyttävä

Loka-joulukuu 2019, jatkuvat toiminnot

 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 105,4 (68,7) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 0,8 (1,6) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli -0,4 (0,6) miljoonaa euroa

Tammi-joulukuu 2019, jatkuvat toiminnot

 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 296,9 (259,9) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 2,5 (5,6) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli -3,0 (1,6) miljoonaa euroa

Loka-joulukuu 2019, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot *)

 • Konsernin liikevaihto oli 105,4 (74,0) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 0,7 (1,3) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli -0,3 (-0,2) miljoonaa euroa

Tammi-joulukuu 2019, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot *)

 • Konsernin liikevaihto oli 312,6 (283,1) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 2,5 (4,8) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli -3,8 (-1,0) miljoonaa euroa

* Lopetetut toiminnot: Apetit Oyj sopi 10.7.2019 tuoretuoteliiketoiminnan myymisestä ruotsalaiselle Greenfood AB:lle. Siirtyvä liiketoiminta raportoidaan tässä tilinpäätöstiedotteessa lopetettuna toimintona. Kauppa toteutui 30.9.2019.

Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,45 euroa osakkeelta.

Vuosien 2019 ja 2018 luvut on tilintarkastettu. Vuosineljännesten ja -puolikkaiden lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2020

Koko vuoden jatkuvien toimintojen operatiivisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2019: -3,0 miljoonaa euroa) ja olevan voitollinen.

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Vuonna 2019 Apetit toteutti suunnitellut rakennemuutokset onnistuneesti tavoitteenaan kannattavuuden parantaminen. Vuoteen mahtui kuitenkin haasteita erityisesti Viljakauppa- ja Öljykasvituotteet-liiketoiminnoissa.

Satotasot viljassa normalisoituivat uuden satokauden aikana. Aktiivisen hankintatoimen ansiosta ostomme olivat kaikkien aikojen suurimmat, ja kansainvälinen kysyntä oli hyvällä tasolla vuoden lopussa. Näiden ansiosta liikevaihtomme kasvoi selvästi vertailukauteen nähden.

Viljakaupan tulos on puolestaan iso pettymys: vaikeudet kansainvälisten tavarantoimittajien kanssa, epäonnistumiset satokauden ostojen ja myyntien suunnittelussa sekä ennakoitua selvästi heikompi kannattavuus Liettuassa ja Latviassa painavat tulostasomme erittäin huonoksi. Keskeisenä tavoitteena viljakaupassa on palauttaa kyvykkyytemme onnistua kaupankäynnissä satotasoista huolimatta.

Öljykasvituotteissa haasteemme liittyivät rypsipuristeen heikkoon markkinahintatasoon sekä raaka-ainehankintaan: öljykasvien viljelyala pieneni Suomessa merkittävästi ollen matalin vuosikymmeniin; kotimainen sato jäi kokonaisuudessaan vain noin 40 000 tonniin. Jouduimmekin turvautumaan enenevässä määrin ulkomaiseen raaka-aineeseen, mikä puolestaan näkyi jalostusmarginaalimme pienenemisenä. Kuluvana vuonna edistämämme kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyä entistä tiiviimmässä yhteistyössä viljelijöiden kanssa sekä jatkamme jalostusarvon nostamiseen tähtääviä hankkeitamme.

Ruokaratkaisut-liiketoiminnan kehitys ja näkymät ovat pakasteiden tasaisesti kasvavan trendin ansiosta positiivisia. Uudelleenjärjestelykulut, noin 1,5 miljoonaa euroa, kuitenkin heikensivät Ruokaratkaisujen operatiivista liiketulosta merkittävästi. Elokuussa asteittain käynnistynyt uusi tuotantolinja on loppuvuoden aikana saatu toiminnalliseksi osaksi normaalia prosessia, mikä luonnollisesti parantaa ruoan tuotantomme tehokkuutta Säkylässä. Tulemme jatkamaan operatiivisen toiminnan tehokkuuden kehittämistä koko ruokaliiketoiminnan arvoketjussa.

Ruokaratkaisuissa olemme nyt vahvasti pakasteisiin keskittynyt ruokatalo; tuoretuoteliiketoiminta myytiin syksyllä ja palvelutoreista luovuttiin jo aikaisemmin keväällä. Pakastekategoria kasvaa maailmalla, ja tätä kasvua olemme osaltamme tukemassa myös kotimaassa. Ruokatrendit ovat edelleen puolellamme: kasvava kiinnostus ruoan alkuperään, ruoan ilmastovaikutukset sekä arjen helpottaminen erilaisilla valmiilla, mutta samalla maukkailla ruokaratkaisuilla antavat meille parhaan mahdollisen tuen liiketoimintamme edelleen kehittämiselle ja kasvattamiselle.

Apetitin jatkuvia liiketoimintoja yhdistää vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon sekä siitä rakentuva ainutlaatuinen arvoketju. Tämä luo meille erinomaiset edellytykset vastata kuluttajien tarpeisiin ja vaatimuksiin. Olemme parhaillaan päivittämässä yhtiön strategiaa, joka julkaistaan kevään aikana. Olen vakuuttunut, että käännämme toimintamme kannattavaksi vuonna 2020.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 10-12
2019
10-12
2018
Muutos 1-12
2019
1-12
2018
Muutos
Jatkuvat toiminnot            
Liikevaihto 105,4 68,7 +53 % 296,9 259,9 +14 %
Operatiivinen käyttökate (EBITDA) 0,8 1,6   2,5 5,6  
Operatiivinen liiketulos -0,4 0,6   -3,0 1,6  
Liiketulos -1,1 1,2   -4,8 0,5  
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta 0,6 0,3   -0,9 -0,7  
Kauden tulos -0,3 1,4   -5,4 -0,4  
Osakekohtainen tulos, euroa -0,05 0,23   -0,87 -0,07  
Käyttöpääoma, kauden lopussa       64,0 57,2  
Investoinnit       11,5 6,1  
Konserni
(sis. vertailukaudella lopetetut toiminnot, Tuoretuotteet, Kalajalosteet)
           
Liikevaihto 105,4 74,0   312,6 283,1  
Operatiivinen käyttökate (EBITDA) 0,7 1,3   2,5 4,8  
Operatiivinen liiketulos -0,3 -0,2   -3,8 -1,0  
Liiketulos -1,3 -4,3   -3,4 -6,9  
Kauden tulos -0,5 -4,1   -4,4 -7,5  
Osakekohtainen tulos, euroa -0,08 -0,66   -0,71 -1,21  
Oma pääoma / osake, euroa       15,09 16,29  
Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%)       -4,0 % -1,7 %  
Liiketoiminnan rahavirta       -5,9 -23,5  
Omavaraisuusaste       55,0 61,4  
Nettovelkaantumisaste (gearing)       35,9 21,5  

Apetit soveltaa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia 1.1.2019 alkaen. Siirtymiseen on sovellettu yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu. Tämä vaikuttaa etenkin operatiivisen käyttökatteen, omavaraisuusasteen ja nettovelkaantumisasteen vertailukelpoisuuteen. Vaikutukset on kuvattu tarkemmin tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa.

TIEDOTUSTILAISUUS JA WEBCAST

Tiedotustilaisuus pidetään tänään 21.2.2020 klo 10.00 Apetitin toimitiloissa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 A, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Apetitin verkkosivuilla apetit.fi/sijoittajille. Esitysmateriaali ja tallenne tiedotustilaisuudesta ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.


Liittyvät artikkelit