ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 2.12.2009 KLO 8.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA 

Scanfil Oyj (y-tunnus 0190457-0) on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n
mukaisesti ilmoittanut Finanssivalvonnalle ja Lännen Tehtaat Oyj:lle (y-tunnus
0197395-5), että Scanfil Oyj:n omistusosuus 1.12.2009 tehtyjen osakekauppojen
johdosta ylitti 1.12.2009 yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Lännen Tehtaat Oyj:n
osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä. 

Scanfil Oyj omistaa 495.687 Lännen Tehtaat Oyj:n osaketta. Tämä vastaa 7,85
%:ia Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeiden 6.317.576 kappaleen kokonaismäärästä ja
äänimäärästä. 


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Riitta Jaakkola
Talouspäällikkö


Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 00

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Tero Hemmilä

Apetit Oyj, pörssitiedote 13.9.2023 klo 9.00

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Tero Hemmilä

Apetit Oyj, pörssitiedote 23.8.2023 klo 15.00