Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022: Apetitin jatkuvien toimintojen viimeisen neljänneksen tulos parani vertailukaudesta

Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022: Apetitin jatkuvien toimintojen viimeisen neljänneksen tulos parani vertailukaudesta

Apetit Oyj, tilinpäätöstiedote 16.2.2023 klo 8.30

Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022: Apetitin jatkuvien toimintojen viimeisen neljänneksen tulos parani vertailukaudesta

Loka-joulukuu 2022, jatkuvat toiminnot*)

 • Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto oli 46,6 (40,3) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 4,5 (2,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 3,0 (0,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi aktiivisen myyntihintojen noston vuoksi.
 • Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 17,1 (15,6) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,8 (1,9) miljoonaa euroa. Hinnankorotuksia päästiin viemään vähittäiskauppaan pääosin lokakuun alusta, kustannusinflaatio näkyi tuotannon kasvaneina kustannuksina.
 • Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 29,7 (24,9) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,7 (-0,4) miljoonaa euroa. Myyntihintojen nousu ja hyvä raaka-aineen saatavuus paransivat tulosta.

Tammi-joulukuu 2022, jatkuvat toiminnot*)

 • Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto oli 181,7 (149,1) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 9,2 (11,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 3,5 (5,8) miljoonaa euroa. Tulosta painoivat kasvaneet raaka-aine- ja energiakustannukset.
 • Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 64,2 (61,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,2 (5,9) miljoonaa euroa. Nousseita kustannuksia päästiin viemään viiveellä myyntihintoihin. Myyntivolyymit pysyivät vähittäiskaupassa vertailuvuoden korkealla tasolla ja nousivat Food service -sektorissa sekä viennissä.
 • Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 118,2 (88,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 (2,0) miljoonaa euroa. Markkinahintojen mukana nousseet myyntihinnat kasvattivat liikevaihtoa, vaikka myyntivolyymi laski vertailuvuoden ennätykselliseltä tasolta. Kotimaisen raaka-aineen huono saatavuus heikensi kannattavuutta erityisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Loka-joulukuu 2022, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

 • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski 44 prosenttia ja oli 46,6 (83,0) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 4,4 (2,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,9 (0,5) miljoonaa euroa. Viljakauppa-liiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
 • Viljakaupan liikevaihto oli 0,0 (48,0) ja liikevoitto -0,1 (-0,3) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2022, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

 • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski 18 prosenttia ja oli 231,8 (283,9) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 12,4 (9,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 6,2 (2,8) miljoonaa euroa.
 • Viljakaupan liikevaihto oli 67,2 (164,5) ja liikevoitto 2,7 (-3,0) miljoonaa euroa. Viljakauppa-liiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
 • Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 81,8 (59,4) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli -13,2 (26,6) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen 28,4 (5,0). Muutokseen on vaikuttanut pääasiassa Viljakauppa-liiketoiminnan myynti.

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet. Lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

**) Viljakauppa raportoidaan lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Viron viljakauppaliiketoiminnan myynti Scandagralle toteutui 10.3.2022 ja Liettuan liiketoiminnan myynti 31.3.2022. Suomen Viljakauppa-liiketoiminnan myynti Berner Oy:lle toteutui 31.5.2022.

Vuosien 2022 ja 2021 luvut on tilintarkastettu. Vuosineljännesten ja -puolikkaiden lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan vuoden 2021 vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2023

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa euroa).

HALLITUKSEN OSINKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta.

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetit-konsernin liikevoitto kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä selvästi vertailukaudesta Öljykasvituotteet-liiketoiminnon positiivisen tuloskehityksen myötä. Ruokaratkaisuissa tulos oli lähes vertailukauden tasolla. Öljykasvituotteiden tuloksen paranemiseen vaikuttivat myyntihintojen nousu ja onnistunut raaka-aineen hankinta. Ruokaratkaisuissa tulosta heikensivät kohonneet raaka-ainekustannukset. Liikevaihto nousi viimeisellä neljänneksellä molemmissa liiketoiminnoissa vertailukaudesta.

Apetit-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi vuositasolla selvästi vertailuvuodesta. Liikevaihdon kasvuun vaikutti nousseiden kustannuksien vieminen myyntihintoihin. Ruokaratkaisuissa myyntivolyymi kasvoi Food service -sektorissa sekä viennissä, vähittäiskaupan volyymi pysyi vertailukauden korkealla tasolla. Öljykasvituotteissa onnistunut hinnoittelu ja korkeat markkinahinnat nostivat liikevaihtoa, vaikka myyntivolyymi ei raaka-ainepulan vuoksi yltänyt vertailukauden ennätykselliselle tasolle.

Vuositasolla liikevoitto jäi vertailukaudesta. Koko konsernin tulosta painoivat kasvaneet raaka-aine- ja energiakustannukset. Kohonneita kustannuksia päästiin viemään hintoihin viiveellä.

Inflaatio näkyy ruoan hinnassa. Tilastokeskuksen (Kuluttajahintaindeksi 13.1.2023) mukaan elintarvikkeet maksoivat joulukuussa 2022 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Hinnat ovat nousseet erityisesti viljatuotteissa, mutta myös tuoreissa vihanneksissa. Kuluttajien varovaisuus ja laskeva ostovoima voivat heikentää kulutusta. Apetitin tuotteiden ja brändin asema vähittäiskaupassa on pysynyt vahvana. Apetit on vihannespakasteiden ainoa kotimainen toimija ja ainoa teollisen luokan kotimainen kasviöljyjen valmistaja. Apetitin tuotteet vastaavat vallitseviin ruokatrendeihin ja ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä tilanteessa, jossa yhä useampi kuluttaja harkitsee aiempaa tarkemmin rahankäyttöään.

Pudasjärven pakastepizzatehtaalla tehtiin kesällä 2022 merkittävä uudistus. Lähdimme haastamaan ulkomaisia kilpailijoita pakastepizzojen kategoriassa luottaen juureen leivottuun pizzapohjaan ja laadukkaisiin raaka-aineisiin. Täysin uudistuneet pakastepizzamme tulivat kauppojen valikoimiin lokakuussa. Uudet pizzat saivat hyvän vastaanoton ja myynti on ollut tavoitteiden mukainen.

Rypsipohjaisen kasviproteiinin BlackGrainin kehitystyössä keskityttiin tuotantoprosessin kehittämiseen. BlackGrain on hieno esimerkki kotimaisten kasviperäisten raaka-aineiden potentiaalista kestävän syömisen edistämiseksi. Öljykasvituotteissa päämääränä on paitsi tuotteiden jalostusarvon kasvattaminen, myös kotimaisen öljykasvien viljelyn lisääminen kestävälle tasolle. Kotimainen öljykasvisato oli Luonnonvarakeskuksen satoennusteen (24.11.2022) mukaan noin kolmanneksen edellisvuotta suurempi.

Kerroimme keväällä 2022 uusivamme Säkylän tehtaan energiaratkaisun. Uusi energiaratkaisu parantaa merkittävästi energiatehokkuutta lämmön talteenoton myötä. Sen myötä Säkylän tehtaan vuosittaiset CO2-päästöt alenevat jopa 80 prosenttia. Yhdessä Kantvikin kasviöljypuristamon bioenergialaitoksen kanssa Säkylän uusi energiaratkaisu vie meitä harppauksin kohti 75 prosentin päästövähennystavoitetta vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2022 päätteeksi olemme vähentäneet omia suoria päästöjämme vertailuvuodesta 2019 jo yli 70 prosentilla.

Vuonna 2023 käynnistämme strategisesti tärkeän ERP-järjestelmän uudistushankkeen. Tätä konsernin toiminnanohjausjärjestelmän uudistusta on valmisteltu huolellisesti. Projekti etenee hankesuunnitelman mukaisesti.

Apetit julkaisi uudistetun strategiansa 15.11.2022. Strategiakauden 2023–2025 pääviesti on Kasvua monipuolisista kasvipohjaisista tuotteista. Uudistettu strategia on luonteva jatkumo päättyneelle strategiakaudelle, jonka aikana vahvistimme ydintoimintojamme. Toimimme tiiviissä yhteistyössä kotimaisen alkutuotannon kanssa ja yhteistyö kotimaisten viljelijöiden kanssa on liiketoimintamme kulmakivi.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 10-12 10-12 1-12 1-12
2022 2021 2022 2021
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 46,6 40,3 15 % 181,7 149,1 22 %
Käyttökate 4,5 2,2 9,2 11,1
Liikevoitto 3,0 0,7 3,5 5,8
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta 1,1 0,9 0,5 0,4
Kauden tulos 3,6 1,5 3,2 5,3
Osakekohtainen tulos, euroa 0,57 0,24 0,51 0,85
Investoinnit 5,0 6,6
Konserni (sis. lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 46,6 83,0 -44 % 231,8 283,9 -18 %
Käyttökate 4,4 2,2 12,4 9,2
Liikevoitto 2,9 0,5 6,2 2,8
Kauden tulos 3,5 1,2 5,2 2,4
Osakekohtainen tulos, euroa 0,57 0,19 0,83 0,38
Oma pääoma / osake, euroa 15,38 14,95
ROCE-% 5,7 2,4
Käyttöpääoma, kauden lopussa 18,7 50,5
Liiketoiminnan rahavirta 28,4 5,0
Omavaraisuusaste, % 81,8 59,4
Nettovelkaantumisaste, % -13,2 26,6

WEBCAST

Apetit järjestää tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä tänään 16.2.2023 klo 10.00. Tiedotustilaisuutta voi seurata Apetitin verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/sijoittajille. Esitysmateriaali ja tallenne tiedotustilaisuudesta ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.


Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Esa Mäki

Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.30

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Timo Huttunen

Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.30