Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019: Poikkeuksellisen 2018 viljasadon vaikutukset heikensivät konsernin tulosta - Ruokaratkaisuissa positiivinen tuloskehitys jatkui

Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019: Poikkeuksellisen 2018 viljasadon vaikutukset heikensivät konsernin tulosta - Ruokaratkaisuissa positiivinen tuloskehitys jatkui

Apetit Oyj, Puolivuosikatsaus 16.8.2019 klo 8.30

Huhti-kesäkuu 2019, jatkuvat toiminnot

 •  Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 64,5 (66,7) miljoonaa euroa
 •  Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli -1,2 (1,1) miljoonaa euroa
 •  Operatiivinen liiketulos oli -2,5 (0,1) miljoonaa euroa

Tammi-kesäkuu 2019, jatkuvat toiminnot

 •  Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 135,5 (120,5) miljoonaa euroa
 •  Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 0,9 (2,0) miljoonaa euroa
 •  Operatiivinen liiketulos oli -1,7 (0,0) miljoonaa euroa

Huhti-kesäkuu 2019, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot *)

 •  Konsernin liikevaihto oli 69,6 (72,8) miljoonaa euroa
 •  Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli -1,3 (0,9) miljoonaa euroa
 •  Operatiivinen liiketulos oli -3,0 (-0,6) miljoonaa euroa

Tammi-kesäkuu 2019, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot *)

 •  Konsernin liikevaihto oli 146,0 (132,5) miljoonaa euroa
 •  Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 0,5 (1,5) miljoonaa euroa
 •  Operatiivinen liiketulos oli -2,7 (-1,4) miljoonaa euroa

* Lopetetut toiminnot: Apetit Oyj on 10.7.2019 sopinut tuoretuoteliiketoiminnan myymisestä ruotsalaiselle Greenfood Ab:lle. Siirtyvä liiketoiminta raportoidaan tässä puolivuosikatsauksessa lopetettuna toimintona. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon aikana.

Kauden keskeisiä tapahtumia

 • Apetitin toimitusjohtaja vaihtuu, kun Juha Vanhainen luopuu yhtiön toimitusjohtajan tehtävästä 31.8.2019. Uutena toimitusjohtajana aloittaa Esa Mäki 1.9.2019.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2019 ENNALLAAN

Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2018: -1,0 miljoonaa euroa). Alkuvuoden tulosnäkymiä varjosti vuoden 2018 heikko viljasato. Kotimaisen viljan vientimahdollisuudet olivat rajalliset sekä Baltian viljakauppaa vaikeutti tarjonnan ja kysynnän epäsuhta.

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen:

”Vuoden 2018 satokauden vaikutukset ulottuivat ennakoidusti myös vuoden toiselle neljännekselle. Ennätysheikon viljasadon johdosta kotimaista viljaa ei poikkeuksellisesti riittänyt juurikaan vientiin. Baltiassa kohtasimme kysynnän ja tarjonnan epäsuhdan. Lisäksi uuden sadon hyvien satonäkymien vuoksi viljojen hintataso laski merkittävästi keväällä, mikä pienensi merkittävästi vanhan sadon korkealla hintatasolla ostettujen varastojen katemahdollisuuksia. Näistä johtuen viljakaupan tulos jäi kauas tavoitteista.

Myönteistä on, että edellytykset hyvälle uudelle viljasadolle niin Suomessa kuin muilla päähankinta-alueilla ovat olemassa. Avomaan kasvisten sadosta odotetaan puolestaan keskivertoa.

Öljykasvituotteet-liiketoimintaa rasitti heikon sadon aiheuttama rajallinen rypsin ja rapsin saatavuus Suomessa ja lähialueilla, mikä nosti raaka-ainekustannuksia merkittävästi. Kuluvan satokauden odotuksia on puolestaan varjostanut rypsin ja rapsin kylvöalojen merkittävä pieneneminen kotimaassa sekä poikkeuksellisen runsas tuholaismäärä.

Ruokaratkaisut-liiketoiminnan tuloskehitys jatkui positiivisena: pakasteiden myynti säilyi vertailukauden tasolla ja toteutetut sopeuttamistoimenpiteet paransivat kannattavuutta. Keväällä loppuunsaatettu palvelutorien liikkeenluovutus toteutui suunnitellusti. Tuoretuotteiden kannattavuutta paransivat työvoimatehokkuuden parantuminen ja muut toteutetut sopeutustoimenpiteet.

Tiedotimme heinäkuussa tuoretuoteliiketoiminnan myymisestä ruotsalaiselle Greenfood Ab:lle, jolla kansainvälisenä toimijana on kyky kehittää tuoretuoteliiketoimintaa suuremman mittakaavan myötä edelleen. Liiketoimintakauppa muuttaa Apetitia yhä vahvemmin kotimaiseen alkutuotantoon nojautuvaksi elintarvikeyhtiöksi. Toteutuessaan se myös parantaa Apetitin kannattavuutta.

Luovun Apetitin toimitusjohtajan tehtävästä 31.8.2019. Lähes viisivuotinen jakso toimitusjohtajana on ollut monella tavoin haastava, mutta samalla erittäin mielenkiintoinen ja motivoiva. Olemme johdollani yksinkertaistaneet ja selkeyttäneet Apetitin liiketoimintaa ja vieneet yhtiötä strategian mukaisesti kohti fokusoitunutta kasvistaloa.

Vuonna 2017 luovuimme tappiollisesta kalaliiketoiminnasta ja tänä keväänä palveluliiketoiminnasta. Olemme myös systemaattisesti parantaneet tuoretuoteliiketoiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta. Tätä työtä jatkaa myöhemmin tänä vuonna uusi omistaja.

Tehostamistoimenpiteiden vastapainona yhtiössä on panostettu kasvuun ja tehty merkittäviä investointeja. Lähes 10 miljoonan euron investointi Säkylän uuteen pihvi- ja pyörykkälinjaan sekä investointi Kirkkonummen öljynpuristamon yhteyteen rakennettavaan bioenergialaitokseen ovat osaltaan vahvoja panostuksia pitkälle tulevaisuuteen. Pakasteliiketoiminnan hiipuva liikevaihto on käännetty nousuun panostamalla aikaisempaa selvästi enemmän tuotekehitykseen ja ruuan kansainvälisen kaupan kasvattamiseen.

Nopeatempoisemman tuotekehityksen lisäksi olemme suunnitelmallisesti toteuttaneet kotimaisen kasviproteiiniomavaraisuuden kasvattamiseen tähtäävää tutkimusta rypsiproteiini-ingredientin kehittämiseksi. Rypsiproteiini-ingredientin uuselintarvikehakemus jätettiin joulukuussa 2018 ja sen koostumukselle ja valmistusmenetelmälle on myönnetty patentti Suomessa elokuun alussa.

Tältä pohjalta on hyvä jatkaa yhtiön edelleen kehittämistä.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 4-6
2019
4-6
2018
Muutos 1-6
2019
1-6
2018
Muutos 2018
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 64,5 66,7 -3 % 135,5 120,5 +13 % 259,9
Operatiivinen käyttökate (EBITDA) -1,2 1,1 0,9 2,0 5,6
Operatiivinen liiketulos -2,5 0,1 -1,7 0,0 1,6
Liiketulos -3,9 -2,0 -3,9 -2,7 0,5
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta 0,1 -0,4 -0,3 -0,9 -0,7
Kauden tulos -3,3 -2,2 -3,9 -3,3 -0,4
Osakekohtainen tulos, euroa -0,54 -0,36 -0,63 -0,53 -0,07
Käyttöpääoma, kauden lopussa 27,2 28,4 57,2
Investoinnit 7,3 1,6 6,1
Konserni
(sis. vertailukaudella lopetetut toiminnot, Tuoretuotteet, Kalajalosteet)
Liikevaihto 69,6 72,8 146,0 132,5 283,1
Operatiivinen käyttökate (EBITDA) -1,3 0,9 0,5 1,5 4,8
Operatiivinen liiketulos -3,0 -0,6 -2,7 -1,4 -1,0
Liiketulos -4,4 -2,7 -4,9 -4,1 -6,9
Kauden tulos -3,7 -2,8 -4,8 -4,5 -7,5
Osakekohtainen tulos, euroa -0,60 -0,45 -0,77 -0,72 -1,21
Oma pääoma / osake, euroa 15,25 16,75 16,29
Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%) -2,3 % 0,6 % -1,7 %
Liiketoiminnan rahavirta 29,8 -0,1 -23,5
Omavaraisuusaste 71,6 % 76,1 % 61,4 %
Nettovelkaantumisaste (gearing) 8,9 % -4,7 % 21,5 %

Apetit soveltaa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia 1.1.2019 alkaen. Siirtymiseen on sovellettu yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu. Tämä vaikuttaa etenkin operatiivisen käyttökatteen, omavaraisuusasteen ja nettovelkaantumisasteen vertailukelpoisuuteen. Vaikutukset on kuvattu tarkemmin tämän puolivuosikatsauksen liitetiedoissa.

TIEDOTUSTILAISUUS JA WEBCAST

Tiedotustilaisuus pidetään tänään klo 10.00 Apetitin toimitiloissa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 A, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Apetitin verkkosivuilla apetit.fi/sijoittajille. Esitysmateriaali ja tallenne tiedotustilaisuudesta ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Juha Vanhainen, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 2100

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.


Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Apetit Oyj, pörssitiedote, 4.12.2019 klo 13:00

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Apetit Oyj, pörssitiedote, 4.12.2019 klo 13:00

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Apetit Oyj, pörssitiedote, 4.12.2019 klo 13:00