Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023: Apetitin liikevoitto parani vertailukaudesta - myyntivolyymit nousivat molemmissa liiketoiminnoissa

Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023: Apetitin liikevoitto parani vertailukaudesta - myyntivolyymit nousivat molemmissa liiketoiminnoissa

Apetit Oyj, puolivuosikatsaus 17.8.2023 klo 8.30

Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.30.6.2023: Apetitin liikevoitto parani vertailukaudesta - myyntivolyymit nousivat molemmissa liiketoiminnoissa

Huhti-kesäkuu 2023, jatkuvat toiminnot*)

  • Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto oli 45,0 (47,3) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 2,0 (0,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,7 (-1,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui Öljykasvituotteista, joiden markkinahinnat olivat vertailukaudella poikkeuksellisen korkeat.
  • Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 16,7 (14,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,1 (-0,4) miljoonaa euroa. Myyntivolyymit ovat kasvaneet kaikissa kanavissa. Liikevaihdon kehitykseen ovat vaikuttaneet yleistä kustannusten nousua vastaan tehdyt hinnankorotukset.
  • Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 28,5 (32,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,4 (-0,2) miljoonaa euroa. Myönteiseen tuloskehitykseen on vaikuttanut onnistunut raaka-ainehankinta ja aktiivinen hinnoittelu.

Tammi-kesäkuu 2023, jatkuvat toiminnot*)

  • Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto nousi 4 prosenttia ja oli 93,2 (89,9) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 5,5 (1,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,7 (-1,2) miljoonaa euroa.
  • Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 36,3 (31,9) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 (0,7) miljoonaa euroa.
  • Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 57,2 (58,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,7 (-0,8) miljoonaa euroa.

Huhti-kesäkuu 2023, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

  • Liikevaihto laski 31 prosenttia ja oli 45,0 (64,9) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 2,0 (2,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,6 (1,2) miljoonaa euroa.
  • Viljakaupan liikevaihto oli 0,0 (21,9) ja liikevoitto -0,1 (2,2) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuu 2023, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

  • Liikevaihto laski 33 prosenttia ja oli 93,2 (139,7) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 5,4 (4,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,6 (1,4) miljoonaa euroa.
  • Viljakaupan liikevaihto oli 0,0 (64,0) ja liikevoitto -0,1 (2,6) miljoonaa euroa.

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet. Lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

**) Viljakauppa raportoidaan lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2023 ENNALLAAN

(Julkaistu 16.2.2023)

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa euroa).

AVAINLUVUT

Milj. euroa 4–6/2023 4–6/2022 Muutos 1–6/2023 1–6/2022 Muutos  1–12/2022
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 45,0 47,3 -5 % 93,2 89,9 4 % 181,7
Käyttökate 2,0 0,4 5,5 1,5 9,2
Liikevoitto 0,7 -1,0 2,7 -1,2 3,5
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta 0,5 -0,1 0,9 -0,4 0,5
Kauden tulos 0,8 -0,9 2,8 -1,4 3,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,14 -0,14 0,45 -0,22 0,51
Investoinnit 2,5 3,0 5,0

Konserni (sis. lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 45,0 64,9 -31 % 93,2 139,7 -33 % 231,8
Käyttökate 2,0 2,8 5,4 4,6 12,4
Liikevoitto 0,6 1,2 2,6 1,4 6,2
Kauden tulos 0,8 0,9 2,8 0,6 5,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,14 0,14 0,45 0,09 0,83
Oma pääoma / osake, euroa 15,48 14,68 15,38
ROCE-% 7,7 3,8 5,7
Käyttöpääoma, kauden lopussa 17,5 22,1 18,7
Liiketoiminnan rahavirta 7,7 17,8 28,4
Omavaraisuusaste, % 85,8 82,7 81,8
Nettovelkaantumisaste, % -15,2 -4,8 -13,2

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetitin tulos kehittyi edelleen hyvään suuntaan. Konsernin liikevoitto parani vuoden toisella neljänneksellä vertailukauteen nähden. Molemmat liiketoiminnot paransivat tulostaan. Öljykasvituotteissa tulosta on parantanut onnistunut raaka-ainehankinta. Ruokaratkaisuissa tulosparannukseen ovat vaikuttaneet onnistuneet tuotelanseeraukset ja tehdyt hinnankorotukset, joiden avulla on vastattu yleiseen kustannusten nousuun. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos parantuikin selvästi vertailukaudesta.

Apetit-konsernin liikevaihto laski hieman toisella neljänneksellä vertailukaudesta. Öljykasvituotteiden hintataso oli vertailukaudella poikkeuksellisen korkea, ja markkinahintojen tasaantuminen näkyi liikevaihdon laskuna. Myyntivolyymit kuitenkin nousivat vertailukaudesta. Ruokaratkaisuissa myyntivolyymi ja liikevaihto ovat kasvaneet kaikissa kanavissa.

Kustannusinflaation vaikutukset näkyvät kuluttajan ostokäyttäytymisessä. Ruokaostoksissa suositaan hinnaltaan edullisempia tuotteita. Samalla perinteikkäät ja arkeen helpot ruoat, kuten kiusaukset, ovat jälleen nostaneet suosiotaan. Tämä näkyy myös Apetitin tuotteiden kysynnän muutoksina eri tuoteryhmien välillä. Tuotevalikoimamme vastaa hyvin kuluttajan tarpeisiin. Pakastekasvikset tarjoavat vaivattoman tavan syödä terveellisesti ja samalla vähentää ruokahävikkiä.

Satokausi on edennyt kohtalaisen hyvin. Alkukesän kuumuus ja kuivuus verottivat pakasteherneen ensimmäisinä kylvettyjä satoja. Myöhemmin korjuussa olleet hernepellot ovat tarjonneet sekä laadullisesti että määrällisesti odotuksien mukaista satoa. Juureksien osalta kasvukausi on vielä kesken. Näkymät ovat hyvät heinäkuussa oikeaan aikaan tulleiden sateiden ansiosta.

Kotimaisten kevätöljykasvien kasvukautta ovat haitanneet alkukesän kuumuus ja kuivuus. Rypsin ja rapsin viljelyalat ovat laskeneet viime vuodesta, mikä ei ole tavoitteidemme mukaista. Suomi ei kokonaisuudessaan ole öljykasvien suhteen omavarainen, joten viljelyalojen nostolle on todellista tarvetta.

Tiedotimme kesäkuussa tärkeästä askeleesta kotimaisten öljykasvien viljelyn edistämiseksi. Apetit oli liikkeellepaneva voima uuden öljykasvituotannon kehittämisryhmän, RypsiRapsi-foorumin, perustamisessa. RypsiRapsi-foorumi kokoaa yhteen öljykasvialan eri sidosryhmät. Foorumi kerää yhteen aiemman kehittämistoiminnan tulokset sekä tuottaa uutta viljelytietoa. Haluamme foorumin avulla tuottaa viljelijöille käytännönläheistä tietoa ja tehokkaita menetelmiä öljykasvien viljelyyn. Tavoitteena on edistää rypsin ja rapsin viljelyä ja viljelyn kannattavuutta Suomessa.

Työ rypsi-ingredientti BlackGrainin kaupallistamiseksi jatkuu. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olemme keskittyneet tuotantoprosessin kehittämiseen. Toimenpiteet kaupallisen mittakaavan tuotannon käynnistämiseksi ovat käynnissä. BlackGrain tarjoaa elintarvikealalle uuden kotimaisen kasviproteiinivaihtoehdon, joka tukee kiertotalouden toteutumista sekä kestävien ja korkealaatuisten ruokaratkaisujen kehittämistä.

Säkylän pakastetehtaan satokausituotannossa otettiin käyttöön biokaasulla tuotettu höyry osana tehtaan uutta energiaratkaisua. Uusiutuviin energialähteisiin ja lämmön talteenottoon perustuvan uuden energiaratkaisun myötä tehtaan CO2-päästöt laskevat noin 80 prosentilla. Jatkossa Säkylän pakastetehtaalla käytetty höyry tuotetaan pääasiassa bioenergialla. Samalla tarvittavan primäärienergian määrä laskee noin kolmanneksella. Uuden energiaratkaisun käyttöönoton myötä konsernissa käytetään pääosin uusiutuvia energialähteitä. Jo vuonna 2022 Apetitin käyttämästä energiasta 76 prosenttia oli uusiutuvista lähteistä.

Yritysvastuuohjelmamme tavoite pakkausten kierrätettävyyden lisäämisestä on edennyt katsauskaudella. Alkuvuodesta volyymiltaan suuren Apetit Peruna-sipuli -tuoteperheen pakkaukset vaihdettiin kierrätettävään muoviin. Syksyllä kauppoihin tulevat ensimmäiset pakastekeitot, jotka on pakattu PECF-sertifioituun kartonkiin. Kaikki pakastekeitot siirtyvät PECF-sertifioituun kartonkiin vuoden 2024 loppuun mennessä.”

WEBCAST

Apetit järjestää tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä tänään 17.8.2023 klo 10.00. Tiedotustilaisuutta voi seurata Apetitin verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/sijoittajille. Esitysmateriaali ja tallenne tiedotustilaisuudesta ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.


Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Tero Hemmilä

Apetit Oyj, pörssitiedote 13.9.2023 klo 9.00

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Tero Hemmilä

Apetit Oyj, pörssitiedote 23.8.2023 klo 15.00

Apetit Oyj:n taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2024

Apetit Oyj, pörssitiedote 26.6.2023 klo 12.00