Muutoksia Apetit Oyj:n johtoryhmän rooleissa ja vastuissa

Muutoksia Apetit Oyj:n johtoryhmän rooleissa ja vastuissa

Apetit Oyj, pörssitiedote 17.1.2019 klo 9:30

Apetit Oyj:n johtoryhmän jäsenten rooleja ja vastuita on täsmennetty tavoitteena kasvavan liiketoiminnan edelleen vahvistaminen sekä tulostasoltaan epätyydyttävien liiketoimintojen nopea kehittäminen.

Kaksi perättäistä erittäin heikkoa satokautta ovat laskeneet viljakaupan volyymeja merkittävästi ja tehneet kaupankäynnistä olennaisesti normaaleja satokausia haasteellisempaa. Kotimaisen viljan vientimahdollisuuksien puuttuminen sekä Baltian osalta markkinan tarjonnan ja kysynnän epäsuhta ovat johtaneet kannattavuuden heikentymiseen. Antti Snellman keskittyykin jatkossa Viljakauppa-liiketoiminnan tuloksentekokyvyn palauttamiseen ja sen edelleen kehittämiseen. Snellman on vuodesta 2017 alkaen vastannut Viljakauppa- sekä Öljykasvituotteet-liiketoiminnoista.

Anu Ora johtaa jatkossa Pakastetuoteryhmää sekä Öljykasvituotteet-liiketoimintaa tavoitteenaan niiden kannattavan kasvun varmistaminen tuotekehityspanostuksin, kansainvälistä kauppaa kasvattamalla ja merkittävien investointien läpiviennillä. Ora on vuodesta 2015 vastannut Ruokaratkaisut-liiketoiminnasta.

Tuoretuoteryhmän ketteryyttä lisätään ja tulosvastuullista roolia vahvistetaan osana sen käynnissä olevaa rakennemuutosta vähittäiskauppaa ja ammattikeittiöitä palvelevaksi kumppaniksi. Vuodesta 2018 Tuoretuoteryhmän johtajana toiminut Leena Helminen raportoi jatkossa suoraan toimitusjohtaja Juha Vanhaiselle. Tuoretuoteryhmän keskeiset tavoitteet ovat liiketoiminnan edelleen tehostuminen sekä kannattavuuden selkeä parantaminen.

”Roolien ja vastuiden muutoksilla lisäämme panostuksia Viljakauppa-liiketoiminnan ja Tuoretuoteryhmän toimintaedellytysten vahvistamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen”, sanoo toimitusjohtaja Juha Vanhainen.

Uudet vastuut ja roolit astuvat voimaan 17.1.2019. Snellman, Ora ja Helminen jatkavat Apetit Oyj:n johtoryhmän jäseninä ja he raportoivat toimitusjohtaja Juha Vanhaiselle.

Muutoksilla ei ole vaikutusta Apetit Oyj:n raportointisegmentteihin.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Juha Vanhainen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2017 oli 312 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä keskimäärin 557. Lue meistä lisää osoitteessa apetitgroup.fi.


Liittyvät artikkelit