Jätteet

Apetit-konsernin jätevirroista yli 99 % on ei-vaarallisia jätteitä, jotka hävitetään hyötykäyttöön, energiahyötykäyttöön tai eläinten rehuksi.

Noin 65 prosenttia koko konsernin jätteistä on Säkylän pakastetehtaalla syntyvää biojätettä, pääosin satokausikasvisten mukana tulevaa multaa ja kasviksista syntyvää kuorintajätettä. Biojätteen määrää pyritään vähentämään höyrykuorijainvestoinnin myötä. Säkylän biojätteitä toimitettiin ainoastaan bioenergian raaka-aineeksi tai eläinrehuksi.

Vaarallisia jätteitä konsernin jätevirroista on noin 0,01 prosenttia. Vaarallinen jäte syntyi pääasiassa Säkylän ja Kantvikin tehtailla olevien rakennustyömaiden jätevirroista. Apetit-konsernin jätteet käsittelee yhtiön ulkopuolinen toimija, joka vastaa jätteiden asianmukaisesta hävityksestä.

Apetit-konsernin valmistamista lopputuotteista syntyvä jäte muodostuu pakkausjätteestä sekä mahdollisesta ruokahävikistä. Apetitin käyttämien pakkausmateriaalien kierrätettävyysastetta pyritään kehittämään entistä korkeammaksi. Kuluttajalla syntyvästä Apetit-tuotteiden pakkausjätteestä noin 39 prosenttia on kierrätettävää kartonkia, 19 prosenttia kierrätyksessä hyödynnettävää muovia ja 34 % muovinkierrätykseen kelpaavaa, mutta polttoon päätyvää muovia.