Vedenkulutus

Apetit-konsernin eri tuotantolaitokset käyttävät toiminnassaan talousvettä, järvivettä ja merivettä. Suurin vedenkulutus on Säkylän pakastetehtaalla, jossa vettä käytetään esimerkiksi kasvisten pesuun.

Talousvettä käytetään kaikilla tuotantolaitoksilla. Säkylän pakastetehtaalla käytetään järvi- ja talousvettä satokausikasvisten pesuun ja laitteiden jäähdyttämiseen. Säkylän tehtaan vedenkulutus kattaa yli 90 prosenttia koko konsernin vedenkulutuksesta, kun lukuun ei huomioida Kantvikin suljetussa kierrossa hyödennettävää merivettä.

Säkylän pakastetehtaalla tehdyssä materiaalikatselmuksessa kiinnitettiin huomiota myös veden käyttöön, ja tavoitteena on tehostaa myös vedenkäyttöä. Esimerkiksi satokausikasvisten pesuvesien seurantaa on kehitetty raportointikaudella.

Kantvikin kasviöljypuristamolla ja Pudasjärven pakastepizzatehtaalla vettä käytetään vähän. Kantvikissa käytetään myös merivettä suljetussa järjestelmässä laitteiden viilennykseen. Kaikki Apetit-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, joten vettä ei oteta vesiniukkuusalueilta. Apetit on tutkinut valittujen tuotteidensa rehevöittävät vaikutukset sekä vesijalanjäljen ympäristövaikutuksiensa pienentämiseksi.

Apetit-konsernin toiminnan seurauksena ei synny ympäristölle suoraan vaarallisia jätevesiä. Säkylän tehtaan satokausikasviksien pesussa käytetty ravinteita keräävä vesi ajetaan Apetitin omaan jätevedenpuhdistamoon, jonka toiminta on luvanvaraista. Ilman puhdistusta luontoon päässyt vesi lisäisi vesistöjen rehevöitymistä.