Ruoan tulevaisuus 2025

Ruoan tulevaisuus 2025

Ruoalla on merkittävä vaikutus arkipäivän elämänlaatuun, pieniin ja suuriin iloihin ja suruihin. Ruoka myös liittyy laajemmin ihmisten elinkeinoihin, heidän arvoihinsa ja terveyteensä. Suuremmassa mittakaavassa ruoka vaikuttaa myös ilmastoon ja maapallon kantokykyyn. Kaikki merkittävät muutosvoimat heijastuvat myös ruokaan.

Apetitin toteuttaman Ruoan tulevaisuus 2025 -selvityksen mukaan ruoalla, sen tuotannolla ja kulutuksella, on keskeinen rooli sekä maapallon että ihmisten hyvinvointia koskevien haasteiden ratkaisemisessa. Tutkimuksen keskeiset tulokset on julkaistu 19.9.2019 Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa.

Ruoan tulevaisuus 2025 -selvityksen tavoitteena on rakentaa kuvaa ruoan kulutuksen tulevaisuudesta tarkastelemalla sen taustalla vaikuttavia globaaleja muutosvoimia sekä ruoan roolia suomalaisessa yhteiskunnassa. Selvitykseen valikoituneet muutosvoimat ovat Moderni lautasmalli (yksilöllistyminen), Iltapalaksi ilmastonmuutos (ilmastonmuutos), Maailmanympärysmatka ruokakaupassa (globalisaatio) ja Teknoruoka (digitalisaatio).

”Apetitin visiona on olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Tästä tavoitteestamme käsin halusimme ymmärtää enemmän ruokaan liittyvien muutosten ajureita globaalisti ja yksilötasolla. Selvitys osoittaa, että ruoan tulevaisuus on tästä hetkestä katsottuna erityisen kiinnostava, niin ruoan tuotannon kuin kulutuksenkin kannalta”, sanoo Sanna Väisänen, Apetitin viestinnästä vastaava johtaja.

Ruoan tulevaisuus 2025 -selvitys on tehty tieteellisiä tutkimuksia, kansainvälisiä trendiraportteja, tilastoaineistoja sekä asiantuntijahaastatteluita hyödyntäen. Selvityksen on toteuttanut Kuuskulman Tapaustoimisto.

Tulevaisuus ei ole ennalta kirjoitettu, vaan sen suunta määräytyy kaikkien meidän tekojemme perusteella. Maailmanlaajuiset muutosvoimat tulevat vaikuttamaan kuluttajien käytökseen yksittäisten yritysten toimenpiteistä huolimatta. Siitä huolimatta yrityksillä on valtava mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteen ja maapalloa uhkaavien ongelmien ratkomiseen. Se vaatii vain rohkeutta toimia.

Tiivistelmä Ruoan tulevaisuus 2025 -selvityksestä:

Blogit aiheesta

Olemme mitä syömme?

Lasketko kaloreita vai CO2-päästöjä?

Maailma lautasellani

Pellosta pipettiin