Apetitin strateginen painopistealue kansainvälistymisessä – ruuan viennin osuus kasvussa

Apetitin strateginen painopistealue kansainvälistymisessä – ruuan viennin osuus kasvussa

Ruuan kansainvälinen kauppa on jo kasvanut parin vuoden takaiseen verrattuna, sillä tammi-maaliskuussa 2018 sen osuus oli jo saavuttanut koko vuoden 2016 tason. Apetitin ruokatuotteista kansainvälisesti kiinnostavat erityisesti lisäarvotuotteet, kuten kasvispihvit ja -pyörykät, sekä herne.

”Apetit on perinteisesti ollut merkittävä toimija kansainvälisessä viljakaupassa. Viime vuonna kansainvälisen kaupan ja viennin osuus viljakaupan liikevaihdosta oli noin 64 prosenttia ja sen edelleen kasvattamista tavoitellaan valikoiduilla hankinta-alueilla, kuten Baltiassa ja Ukrainassa. Tämän lisäksi kansainvälisen kaupan osuuden merkittävää kasvattamista tavoitellaan nyt myös ruuassa”, sanoo Apetitin toimitusjohtaja Juha Vanhainen.

Viime vuoden puolella käynnistetty pakasteiden myynti Pietarin alueella saa jatkoa, kun Apetit toimittaa tuotteitaan myös Lentan myymälöihin Venäjällä. Lenta on yksi Venäjän suurimmista vähittäiskauppaketjuista.

”Tällä hetkellä pilotoimme Lentan kanssa Apetitin pakasteita valikoiduissa myymälöissä koko Venäjän alueella. Lopullinen valikoima täsmentyy kesän aikana. Venäjällä on kasvavassa määrin kuluttajia, jotka haluavat syödä kevyemmin ja lisätä kasvisten syöntiä”, Vanhainen jatkaa.

Kasvistrendi jyllää Pohjoismaissa

Venäjän lisäksi Apetitilla on käynnissä useita uusia avauksia Pohjoismaissa, joissa kiinnostus kasvisruokaa kohtaan on erityisen suurta ja kasvaa jatkuvasti. Pohjoismaissa on kysyntää erityisesti kasvispihveille ja -pyöryköille, mutta myös perinteisemmille pakasteille.

”Etenkin Ruotsissa kasvistrendi näkyy isosti, mikä tietysti lisää kysyntää erilaisia kasvisvaihtoehtoja kohtaan. Tällä hetkellä kovin kiinnostus kohdistuu ns. free from -tuotteisiin. Ruotsissa pakastekulttuuri on Suomea pidemmällä ja siellä pakasteita käytetäänkin huomattavasti enemmän”, Vanhainen kuvaa pohjoismaista markkinaa.

Suomalaisella ruualla on kansainvälisesti hyvä maine, mutta yksistään suomalaisuus myyntivalttina ei riitä.

”Suomalainen ruoka on toki puhdasta ja turvallista, mutta lopulta tuotteen lisäarvotekijät, maku, ulkonäkö, suutuntuma ja pakkauksen houkuttelevuus ratkaisevat. Jotta suomalaiset tuotteet olisivat kiinnostavia myös kansainvälisesti, on kyettävä vastaamaan paikalliseen kysyntään tarjoamalla markkinaan luotuja moderneja tuotteita.”

Suomalainen herne kysyttyä Italiassa, Ruotsissa ja Aasiassa

Apetitin volyymiltaan suurin vientituote on tällä hetkellä kotimainen herne. Hernettä viedään Italiaan, Ruotsiin ja Kreikkaan sekä Aasiassa Kiinaan ja Taiwaniin. Herneen vienti on viime aikoina kasvanut voimakkaasti.

”Suomen ulkopuolella ero eri hernelajikkeiden välillä on merkitsevä kuluttajille. Ruotsissa ja Italiassa maistuvat erityisesti pienet ja makeat herneet; se on vähän kuin uudet perunat Suomessa. Aasiassa puolestaan syödään isompaa ja kovempaa hernettä,” sanoo Vanhainen.

Tulevana satokautena Apetit viljelyttää Suomessa noin neljä miljoonaa kiloa hernettä. Vanhaisen mukaan oikealla lajikevalinnalla herneen kansainvälinen myynti esimerkiksi juuri Italiaan voidaan moninkertaistaa tulevaisuudessa.

”Apetitin laadukkaat herneet menestyvät maailmalla, sillä ne ovat hyvin tasalaatuisia ja erittäin nopean puimisen ja pakastamisen ansiosta niissä säilyy vastapoimitun herneen maku. Lisäksi Suomen valoisan kasvukauden ansiosta herneet ovat hyvin makeita ja vihreitä,” Vanhainen kertoo.

 

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Juha Vanhainen, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 00

Sanna Väisänen, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 4024041

 

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2017 oli 312 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 640. Lue meistä lisää osoitteessa apetitgroup.fi.

Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj:n tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmä...

Julkaistu kokonaisuus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, hallintoneuvoston lausunnon, selvityksen Apetit Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä vuosi- ja vastuullisuusraportin. Lataa Apetitin vuosikertomus 2017 tästä. Lisätietoja: Sanna Väisänen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 402 4041

Webcast Apetitin puolivuotiskatsauksen julkistamisesta

Apetitin puolivuotiskatsauksen tiedotustilaisuuden webcast:

Apetit täsmentää strategisia tavoitteitaan - painopistealueet ovat uudis...

Painopistealueet ovat uudistuminen, kansainvälistyminen sekä tehokkuuden parantaminen. Apetitin tavoitteena on olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä ja Suomen tunnetuin kasvipohjaiseen syömiseen erikoistunut brändi. Tutkimusten mukaan kuluttajat haluavat lisätä kasvisten käyttöä ja kasviproteiinien kysyntä jatkaa vahvaa kasvua. Myös terveellisyys, vastuullisuus, luomu ja hyvinvointi jatkavat trendeinä kasvuaan. Lisäksi helppouden merkitys kuluttajan hektisessä arjessa korostuu. ”Syömisen trendit tukevat erinomaisesti Apetitia ja valittua strategiaa. Jatkammekin edellisen strategiakauden työtä vahvistaaksemme asemaamme kasvispohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijänä. Kovan työn, rohkeiden strategisten valintojen sekä jatkuvan uudistumisen ansiosta Apetit on nyt lunastanut aseman kasvisten ykkösenä”, sanoo toimitusjohtaja Juha Vanhainen. ”Kasvistrendin jatkaessa kasvuaan olemme lisänneet tutkimus- ja kehityspanoksia systemaattisesti, mikä on näkynyt uusien tuotteiden määrän merkittävänä kasvuna ja määrätietoisena laajentumisena uusiin tuoteryhmiin. Myös ruuan kansainvälinen kauppa on kasvanut. Nyt tehdyssä strategiatyössä olemme nostaneet keskiöön aikaisempaa nuorempia kohderyhmiä, joille tulemme lanseeraamaan uusia, heidän toiveisiin ja tarpeisiin sopivia tuotteita.” Apetit on lanseerannut digitaalisia palveluita kuluttajille kasvisten käytön lisäämiseksi avaamalla Kasvimaani.fi -verkkopalvelun ja reseptisuosituksia tarjoavan Njam-mobiilisovelluksen sekä uudistanut viljelijöille kohdennetun Avenakauppa.fi -palvelusivuston. ”Ensimmäisiä askeleita ruuan kansainvälisen kaupan ja digitaalisten palvelujen osalta on nyt otettu. Tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä ne tukevat merkittävästi Apetitin liiketoiminnan kehittymistä”, Vanhainen toteaa. Apetitin strategiset painopisteet 2018–2020 Apetit keskittyy toiminnassaan jatkuvaan uudistumiseen lisäämällä tuote- ja palvelukehitystä, entistä voimakkaampaan kansainvälistymiseen kasvattamalla ruuan kansainvälistä kauppaa ja kartoittamalla mahdollisia uusia hankinta-alueita viljakaupassa samalla vahvistaen jalansijaa Baltiassa sekä tehokkuuden parantamiseen kaikissa liiketoiminnoissaan. Apetitin taloudelliset tavoitteet vuodelle 2020: Käyttökatteen (EBITDA) vähintään kaksinkertaistaminen (2017: jatkuvat toiminnot 6,8 me) Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE %) > 8 % (2017: 2,4 %) Asetettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen perustuu tavanomaiseen satokehitykseen, systemaattiseen toiminnan tehostamiseen, innovatiivisiin ja oikea-aikaisiin tuotelanseerauksiin sekä ruuan kansainvälisen kaupan kehittymiseen. Yhtiö on avoin strategiaan sopiville toimialaratkaisuille. Päivitetty osinkopolitiikka Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on omistajilleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus. Osinkona yhtiö jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta. Liiketoiminta-alueiden strategiset painopistealueet 2018-2020: Ruokaratkaisut-liiketoiminnan tavoitteena on kasvaa kannattavasti markkinoita nopeammin kotimaassa. Strategisia painopistealueita ovat: Pakasteen ja tuoretuotteiden vahva uudistaminen sekä keihäänkärkituotteiden luominen kansainvälisille markkinoille Lasten ja nuorten kasvisten syönnin lisääminen ja tukeminen Kannattavuuden selkeä parantaminen Vastuullinen arvoketju entistä vahvemmaksi kilpailutekijäksi Öljykasvituotteet-liiketoiminnan tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja jalostusasteen kasvattaminen. Strategisia painopisteitä ovat: Öljynpuristustuotannon tehostaminen Kotimaisen rypsinviljelyn kehittäminen Uudet innovaatiot ja niiden nopea kaupallistaminen Kotimaisen kasviproteiiniomavaraisuuden kehittäminen Viljakauppa-liiketoiminnan tavoitteena on kauppavolyymien kasvattaminen päähankinta-alueilla ja käyttöpääoman tehokas käyttö. Strategisia painopisteitä ovat: Markkinaosuuden kasvattaminen Baltian hankinta-alueella Vahvat arvoketjukumppanuudet Suomessa Edistyneimmät digitaaliset palvelut logistiikan ja viljakaupan tueksi Uusien hankinta-alueiden kartoittaminen   Apetit Oyj Juha Vanhainen