Ruokaratkaisujen positiivinen kehitys jatkui, Viljakaupan volyymit pienenivät ennakoidusti johtuen heikosta satokaudesta

Ruokaratkaisujen positiivinen kehitys jatkui, Viljakaupan volyymit pienenivät ennakoidusti johtuen heikosta satokaudesta

Apetit on siirtynyt 1.1.2018 alkaen raportoimaan ensimmäisen (Q1) ja kolmannen (Q3) neljänneksen tulokset liiketoimintakatsauksina. Puolivuotiskatsaus (Q2) ja tulos (Q4) raportoidaan liiketoimintakatsausta laajemmin sisältäen segmentti-informaation.

TAMMI-MAALISKUU 2018 LYHYESTI

  • Konsernin liikevaihto oli 59,7 (74,0) miljoonaa euroa
  • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 0,0 (0,4) miljoonaa euroa
  • Operatiivinen liiketulos oli -1,4 (-1,0) miljoonaa euroa
  • Kauden tulos oli -1,7 (-1,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,27 (-0,23) euroa

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2017 vastaavan ajanjakson jatkuviin toimintoihin ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen:

”Maaliskuun alussa päivitetyn strategian painopistealueet – uudistuminen, kansainvälistyminen ja tehokkuuden parantaminen – ovat määrittäneet tekemistä kaikissa konsernin liiketoiminnoissa alkuvuoden aikana.

Jatkoimme suunnan näyttämistä kasvipohjaiselle syömiselle tuomalla markkinoille useita uutuustuotteita eri tuoteryhmiin. Laajennuimme myös uudelle tuoteryhmäalueelle, mukaan otettaviin ja heti syötäviin välipalatuotteisiin, lanseeraamalla napostelukasvikset ja kulhoruuat. Erilaisten välipalojen kysyntä on kasvanut ja tulee kasvamaan merkittävästi, sillä yhä useampi korvaa niillä aterioita liikkeellä ollessaan. Ravitsemussitoumustensa mukaisesti Apetit haluaa tarjota tähän tuoteryhmään terveellisiä vaihtoehtoja ja helpottaa kasvisten syönnin lisäämistä eri ikäryhmissä.

Kansainvälistyminen eteni tavoitteiden mukaisesti, sillä ruuan kansainvälisessä kaupassa saavutettiin tammi-maaliskuussa 2018 jo koko vuoden 2016 taso. Apetit on perinteisesti ollut merkittävä toimija kansainvälisessä viljakaupassa, mutta nyt kansainvälisen kaupan osuuden merkittävää kasvattamista tavoitellaan myös ruuassa. Apetitin ruokatuotteista kansainvälisesti kiinnostavat erityisesti lisäarvotuotteet, kuten kasvispihvit ja -pyörykät, sekä herne.

Konsernin liikevaihto laski ennakoidusti vertailukaudesta johtuen vuoden 2017 heikosta satokaudesta. Heikko satokausi vaikutti erityisesti viljakauppaan, jossa myyntivolyymit ovat laskeneet tilapäisesti heikentäen samalla ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta. Positiivinen tuloskehitys jatkui Ruokaratkaisuissa, jossa pakasteiden ja tuoretuotteiden myynti kasvoi voimakkaasti. Öljykasvituotteissa tuotanto kasvoi hieman vertailukaudesta strategiassa asetetun tavoitteen mukaisesti.

Jatkamme kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Kalaliiketoiminnan myynnin seurauksena keskitymme toimintamme yksinkertaistamiseen ja tehostamiseen läpi konsernin. Selkeä päämäärämme on kannattavan kasvun varmistaminen.”

 

AVAINLUVUT

Milj. euroa

1-3
2018

1-3
2017

Muutos

2017

JATKUVAT TOIMINNOT, AVAINLUVUT

 

 

 

 

Liikevaihto

59,7

74,0

-19 %

311,8

Operatiivinen käyttökate (EBITDA)

0,0

0,4

 

6,8

Operatiivinen liiketulos

-1,4

-1,0

 

1,3

Liiketulos

-1,4

-1,0

 

1,1

Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta

-0,5

-0,6

 

1,0

Kauden tulos

-1,7

-1,4

 

2,9

Osakekohtainen tulos, euroa

-0,27

-0,23

 

0,46

Käyttöpääoma, kauden lopussa

30,2

42,2

 

30,0

KONSERNI, AVAINLUVUT sis. vertailukaudella lopetetut toiminnot, Kalajalosteet

Oma pääoma / osake, euroa

17,19

18,08

 

18,10

Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%)

2,5 %

1,3 %

 

2,4 %

Liiketoiminnan rahavirta

-4,5

-0,5

 

20,0

Omavaraisuusaste, %

73,6 %

62,2 %

 

72,6 %

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

-5,4 %

14,9 %

 

-9,6 %

Investoinnit

0,7

1,4

 

5,2

TALOUDELLINEN KEHITYS KATSAUSKAUDELLA

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski 19 prosenttia ja oli 59,7 (74,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui kokonaisuudessaan Viljakaupan tilapäisesti alentuneista volyymeista. Sen sijaan Ruokaratkaisuissa liikevaihto kasvoi selvästi sekä pakasteissa että tuoretuotteissa kaikissa myyntikanavissa. Öljykasvituotteissa liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta toimitusten painottuessa ensimmäisen neljänneksen aikana valkuaispuristeisiin.

Konsernin operatiivinen liiketulos oli -1,4 (-1,0) miljoonaa euroa. Viljakaupassa kannattavuutta heikensivät heikon satokauden takia alentuneet volyymit. Ruokaratkaisuissa tulos parani pakastetuoteryhmän ennätyksellisen myynnin ansiosta. Öljykasvituotteissa kannattavuus jäi hieman vertailukaudesta heikon satokauden vaikeuttaessa kotimaisen raaka-aineen saatavuutta.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 73,6 (62,2) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli -5,4 (14,9) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-maaliskuussa -4,5 (-0,5) miljoonaa euroa johtuen lähinnä viljavarastojen kasvusta.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden viimeisen neljänneksen aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen enemmän. Tästä kirjauskäytännöstä johtuen tuloskertymä painottuu vuoden viimeiselle vuosineljännelle. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannosta johtuen voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin pakastetuoteryhmässä ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.

IFRS 15 TULOUTTAMINEN -STANDARDIN MUUTOS

Apetit soveltaa IFRS 15 Tulouttaminen -standardia 1.1.2018 alkaen. Osin volyymiin perustuvia oikaisueriä käsitellään liikevaihdon oikaisuna. Aikaisemmin erät oli kirjattu kuluihin. Muutos ei vaikuta liikevoittotasoon. Muutoksen johdosta liikevaihto laskee noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Ensimmäisen vuosineljänneksen 2017 päivitetty liikevaihto on 74,0 (aikaisempi oli 74,6) miljoonaa euroa ja koko vuoden 2017 päivitetty liikevaihto on 311,8 (314,0) miljoonaa euroa.

OHJEISTUS VUODELLE 2018 ENNALLAAN

Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan vertailuvuoden jatkuvien toimintojen tulosta parempi (vuonna 2017: 1,3 miljoonaa euroa). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta tuloskertymä painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Alkuvuoden myyntivolyymeja ja tulosnäkymiä varjostaa vuoden 2017 heikko sato.

Apetit Oyj

 

Lisätietoja:

Juha Vanhainen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2017 oli 312 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 640. Lue meistä lisää osoitteessa apetitgroup.fi.

Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj:n tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmä...

Julkaistu kokonaisuus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, hallintoneuvoston lausunnon, selvityksen Apetit Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä vuosi- ja vastuullisuusraportin. Lataa Apetitin vuosikertomus 2017 tästä. Lisätietoja: Sanna Väisänen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 402 4041

Webcast Apetitin puolivuotiskatsauksen julkistamisesta

Apetitin puolivuotiskatsauksen tiedotustilaisuuden webcast:

Apetit täsmentää strategisia tavoitteitaan - painopistealueet ovat uudis...

Painopistealueet ovat uudistuminen, kansainvälistyminen sekä tehokkuuden parantaminen. Apetitin tavoitteena on olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä ja Suomen tunnetuin kasvipohjaiseen syömiseen erikoistunut brändi. Tutkimusten mukaan kuluttajat haluavat lisätä kasvisten käyttöä ja kasviproteiinien kysyntä jatkaa vahvaa kasvua. Myös terveellisyys, vastuullisuus, luomu ja hyvinvointi jatkavat trendeinä kasvuaan. Lisäksi helppouden merkitys kuluttajan hektisessä arjessa korostuu. ”Syömisen trendit tukevat erinomaisesti Apetitia ja valittua strategiaa. Jatkammekin edellisen strategiakauden työtä vahvistaaksemme asemaamme kasvispohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijänä. Kovan työn, rohkeiden strategisten valintojen sekä jatkuvan uudistumisen ansiosta Apetit on nyt lunastanut aseman kasvisten ykkösenä”, sanoo toimitusjohtaja Juha Vanhainen. ”Kasvistrendin jatkaessa kasvuaan olemme lisänneet tutkimus- ja kehityspanoksia systemaattisesti, mikä on näkynyt uusien tuotteiden määrän merkittävänä kasvuna ja määrätietoisena laajentumisena uusiin tuoteryhmiin. Myös ruuan kansainvälinen kauppa on kasvanut. Nyt tehdyssä strategiatyössä olemme nostaneet keskiöön aikaisempaa nuorempia kohderyhmiä, joille tulemme lanseeraamaan uusia, heidän toiveisiin ja tarpeisiin sopivia tuotteita.” Apetit on lanseerannut digitaalisia palveluita kuluttajille kasvisten käytön lisäämiseksi avaamalla Kasvimaani.fi -verkkopalvelun ja reseptisuosituksia tarjoavan Njam-mobiilisovelluksen sekä uudistanut viljelijöille kohdennetun Avenakauppa.fi -palvelusivuston. ”Ensimmäisiä askeleita ruuan kansainvälisen kaupan ja digitaalisten palvelujen osalta on nyt otettu. Tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä ne tukevat merkittävästi Apetitin liiketoiminnan kehittymistä”, Vanhainen toteaa. Apetitin strategiset painopisteet 2018–2020 Apetit keskittyy toiminnassaan jatkuvaan uudistumiseen lisäämällä tuote- ja palvelukehitystä, entistä voimakkaampaan kansainvälistymiseen kasvattamalla ruuan kansainvälistä kauppaa ja kartoittamalla mahdollisia uusia hankinta-alueita viljakaupassa samalla vahvistaen jalansijaa Baltiassa sekä tehokkuuden parantamiseen kaikissa liiketoiminnoissaan. Apetitin taloudelliset tavoitteet vuodelle 2020: Käyttökatteen (EBITDA) vähintään kaksinkertaistaminen (2017: jatkuvat toiminnot 6,8 me) Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE %) > 8 % (2017: 2,4 %) Asetettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen perustuu tavanomaiseen satokehitykseen, systemaattiseen toiminnan tehostamiseen, innovatiivisiin ja oikea-aikaisiin tuotelanseerauksiin sekä ruuan kansainvälisen kaupan kehittymiseen. Yhtiö on avoin strategiaan sopiville toimialaratkaisuille. Päivitetty osinkopolitiikka Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on omistajilleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus. Osinkona yhtiö jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta. Liiketoiminta-alueiden strategiset painopistealueet 2018-2020: Ruokaratkaisut-liiketoiminnan tavoitteena on kasvaa kannattavasti markkinoita nopeammin kotimaassa. Strategisia painopistealueita ovat: Pakasteen ja tuoretuotteiden vahva uudistaminen sekä keihäänkärkituotteiden luominen kansainvälisille markkinoille Lasten ja nuorten kasvisten syönnin lisääminen ja tukeminen Kannattavuuden selkeä parantaminen Vastuullinen arvoketju entistä vahvemmaksi kilpailutekijäksi Öljykasvituotteet-liiketoiminnan tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja jalostusasteen kasvattaminen. Strategisia painopisteitä ovat: Öljynpuristustuotannon tehostaminen Kotimaisen rypsinviljelyn kehittäminen Uudet innovaatiot ja niiden nopea kaupallistaminen Kotimaisen kasviproteiiniomavaraisuuden kehittäminen Viljakauppa-liiketoiminnan tavoitteena on kauppavolyymien kasvattaminen päähankinta-alueilla ja käyttöpääoman tehokas käyttö. Strategisia painopisteitä ovat: Markkinaosuuden kasvattaminen Baltian hankinta-alueella Vahvat arvoketjukumppanuudet Suomessa Edistyneimmät digitaaliset palvelut logistiikan ja viljakaupan tueksi Uusien hankinta-alueiden kartoittaminen   Apetit Oyj Juha Vanhainen