Hankinnat

Apetit on sitoutunut kotimaiseen alkutuotantoon sen turvallisuuden, puhtauden ja laadun takia, siksi se hankkii kasvikset pääosin sopimusviljelijöiltään ja muilta kotimaisilta tuottajilta. Ulkomailta tehtävissä raaka-ainehankinnoissa pyritään toimimaan aina vastuuviljelyn periaatteiden mukaisesti.

Apetit panostaa vahvasti yhteistyöhön kotimaisen alkutuotannon kanssa ja hankkii lähes 80 prosenttia kaikista kasvis- ja ruokapakasteissaan käyttämistään ruokaraaka-aineista suoraan sopimusviljelijöiltään. Lisäksi Apetit käyttää Suomesta ja ulkomailta suorahankinnalla hankittuja raaka-aineita. Kotimaassa Apetit tekee hankintaa sopimusviljelijöidensä lisäksi muun muassa kalastajilta sekä muilta tuottajilta.

Sekä kotimaisilta että ulkomaisilta suorilta toimittajilta vaaditaan Apetit-konsernin eettisten toimittajavaatimuksien noudattamista. Lisäksi toimittajien tulee täyttää tarkat laatuvaatimukset raaka-aineen suhteen. Pakkausmateriaalien toimittajat puolestaan vastaavat pakkausten vaatimustenmukaisuudesta. Hankinnat tehdään pääosin Euroopan alueelta, riskimaita arvioidaan tapauskohtaisesti.

Toimittajat ja hankittavat materiaalit hyväksytään yhdessä laatuosaston kanssa, tarkan hyväksyntäprosessin tuloksena. Apetit suosii pitkäaikaisia kumppanuuksia toimittajiensa kanssa, mutta pyrkii myös suunnitelmallisesti tekemään kilpailutuksia. Kantvikin kasviöljypuristamolle hankittava ulkomainen rypsin ja rapsin siemen tuodaan pääosin Baltiasta Avenan oman hankintaorganisaation kautta yhtäläisin laatuvaatimuksin kotimaisen siemenen kanssa.

Apetit tekee toimittaja-arvioinnin ulkomaisille toimittajilleen. Toimittajavaatimukset kattavat toimittajan oman toiminnan lisäksi toimittajan arvoketjun. Apetit-konserni vaatii toimittajiensa sitoutuvan toimittajavaatimuksissa kuvattuihin eettisiin, sosiaalisiin ja ympäristöä koskeviin vastuullisiin toimintaperiaatteisiin. Apetit-konsernin eettiset toimittajavaatimukset pohjautuvat YK:n Global Compactin linjauksiin.