Hankinnat

Eettiset hankintaperiaatteemme

Apetit-konserni vaatii toimittajiensa sitoutuvan toimittajavaatimuksissa kuvattuihin eettisiin, sosiaalisiin ja ympäristöä koskeviin vastuullisiin toimintaperiaatteisiin. Ne pohjautuvat Apetit-konsernin eettisiin periaatteisiin sekä YK:n Global Compactin linjauksiin. Toimittajan vastuulla on varmistaa, että toimittajavaatimukset toteutuvat koko toimitusketjussa. Apetitilla on oikeus tehdä tarkastuksia toimittajiensa luona varmistaakseen, että toimittajavaatimuksia noudatetaan. Nämä tarkastukset voidaan suorittaa kolmansia riippumattomia osapuolia käyttäen ja ne voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta.

Mikäli toimittaja ei noudata toimittajavaatimuksia ja vaadittuja parannuksia ei tehdä Apetitin vaatimassa ajassa on Apetitilla mahdollisuus halutessaan irtisanoa liikesuhteensa toimittajan kanssa. Toimittajavaatimukset on kirjoitettu YK:n Global Compactia noudattaen.

Kasvisten hankinnat 

Apetit on merkittävä kotimaisten kasvisten ostaja sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Vuositasolla tehdään noin 100 viljelysopimusta satakuntalaisten maatalousyrittäjien kanssa. Lisäksi kasviksia hankitaan tuoretuotteisiin kotimaisilta viljelijöiltä ja kasvihuoneilta.

Laadukkaat kotimaiset kasvikset ovat Apetitin tuotteiston kivijalka. Koska kaikkia kasviksia ei saa kotimaasta riittävästi tai niitä ei viljellä täällä lainkaan, olemme huolellisesti valinneet toimittajia muualta maailmasta. Myös tällöin suosimme pitkäaikaisia, vastuullisesti toimivia viljelijöitä ja toimittajia, jotka täyttävät toimittajavaatimuksemme.