Hankinnat

Eettiset hankintaperiaatteemme

Apetit-konserni vaatii toimittajiensa sitoutuvan toimittajavaatimuksissa kuvattuihin eettisiin, sosiaalisiin ja ympäristöä koskeviin vastuullisiin toimintaperiaatteisiin. Ne pohjautuvat Apetit-konsernin eettisiin periaatteisiin sekä YK:n Global Compactin linjauksiin. Toimittajan vastuulla on varmistaa, että toimittajavaatimukset toteutuvat koko toimitusketjussa. Apetitilla on oikeus tehdä tarkastuksia toimittajiensa luona varmistaakseen, että toimittajavaatimuksia noudatetaan. Nämä tarkastukset voidaan suorittaa kolmansia riippumattomia osapuolia käyttäen ja ne voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta.

Mikäli toimittaja ei noudata toimittajavaatimuksia ja vaadittuja parannuksia ei tehdä Apetitin vaatimassa ajassa on Apetitilla mahdollisuus halutessaan irtisanoa liikesuhteensa toimittajan kanssa. Toimittajavaatimukset on kirjoitettu YK:n Global Compactia noudattaen.

Hankintaa tarkkaan valituilta toimittajilta

Apetit on sitoutunut kotimaiseen alkutuotantoon sen turvallisuuden, puhtauden ja laadun takia, siksi se hankkii kasvikset pääosin sopimusviljelijöiltään ja muilta kotimaisilta tuottajilta. Ulkomailta tehtävissä raaka-ainehankinnoissa pyritään toimimaan aina vastuuviljelyn periaatteiden mukaisesti. Tavarantoimittaja- arvioinnit tehdään kerran satokaudessa, jotta hankittava raaka-aine täyttää Apetitin laatukriteerit.

Vihannesraaka-aineiden kotimaisuusaste pakastekasvistuotteissa on noin 80 prosenttia.
Apetitin tuontiraaka-aineet tulevat pääosin Euroopan alueelta. Kotimaisen viljelytyksen tapaan myös ulkomailta tehtävässä hankinnassa suositaan pitkäaikaisia kumppaneita. Euroopan ulkopuolelta Apetit hankkii pääosin parsakaalia Ecuadorista, sillä maan optimaalisten kasvuolojen vuoksi parsakaalien laatu pysyy hyvänä ympäri vuoden.

Apetit tekee toimittaja-arvioinnin kaikille ulkomaisille toimittajilleen. Toimittaja- ja laatuvaatimukset pohjautuvat Apetitin eettisiin periaatteisiin ja toimintaohjeisiin. Vaatimukset kattavat toimittajan lisäksi myös toimittajan oman arvoketjun. Arviointi tehdään toimittajan oman itsearvioinnin ja tuoteturvallisuussertifikaattien mukaisesti. Arvioinnissa tarkastetaan muun muassa tuoteturvallisuus, toimittajan ympäristöasioiden hoitaminen, sosiaaliset toimintatavat ja taloudellinen tila. Arvioinnin perusteella Apetit voi suorittaa toimittajan auditoinnin, joka kattaa myös viljelyn. Auditointien yhteydessä todennetaan myös raaka-aineen jäljitettävyys.

Avenan Kirkkonummella sijaitseva kasviöljypuristamo käyttää mahdollisimman paljon Suomessa viljeltyä rypsin- ja rapsinsiementä. Puristamon vuotuinen siementarve on Suomen satoa suurempi. Avena tekeekin pitkäjänteistä ja tavoitteellista työtä lisätäkseen kotimaista rypsin- ja rapsintuotantoa yhteistyössä viljelijöiden ja alan toimijoiden kanssa.  Valtaosa tuodusta öljykasvinsiemenestä hankitaan Baltian maista. Ulkomailta tuodut öljykasvisiemenet hankitaan oman organisaation kautta ja niiden laatu arvioidaan tuontieräkohtaisesti samoja peruslaatuvaatimuksia vastaan kuin kotimaisessakin hankinnassa. Hankinnoissa käytetään toimittajavaatimuksia, jotka pohjaavat kotimaan hankinnan osto- ja laatuehtoihin.