Ympäristö

Elintarviketuotannon ympäristövaikutukset näkyvät arvoketjun kaikissa vaiheissa raaka-aineiden tuotannosta ja prosessoinnista jakeluun, säilytykseen ja kulutukseen asti. Apetit-konsernin merkittävimmät ilmasto- ja ympäristövaikutukset syntyvät elintarviketuotannon arvoketjun eri vaiheissa viljelytyksessä ja hankinnassa, tuotannossa ja prosessoinnissa sekä valmiin tuotteen jakelussa, säilytyksessä ja kulutuksessa.

Apetitille olennaiset tavat vaikuttaa omiin ilmasto- ja ympäristövaikutuksiinsa ovat tuotantolaitoksien tehokkuuden parantaminen energian- ja vedenkulutuksessa sekä ruokahävikin pienentäminen ja materiaalitehokkuuden parantaminen. Apetit on sitoutunut kestävän kehityksen mukaisiin periaatteisiin ja on määritellyt koko konsernia koskevan toimintapolitiikan ja Code of Conductin. Ympäristöjohtaminen perustuu ympäristölainsäädäntöön, voimassa oleviin ympäristölupiin sekä tehtailla käytössä oleviin ympäristöjärjestelmiin.
 
Apetit on sitoutunut toteuttamaan kansallisen energiatehokkuuden toimenpideohjelmaa ja tehostamaan energiankäyttöään 7,5 prosenttia vuosien 2017–2025 aikana. Toimenpiteet raportoidaan vuosittain ja energiatehokkuutta seurataan tuotantolaitoksittain. Vuoden 2018 aikana energiankulutus oli yhteensä 70 865 MWh, joka on 0,4 MWh myytyä/tuotettua tonnia kohti.
 
 
Käsittelemme ympäristövastuun tunnuslukuja sekä ajankohtaisia teemoja tarkemmin vuosi- ja vastuullisuusraportissamme:

 

 
 
 
Voit lähettää palautetta Apetit Oyj:n ympäristöhallinnolle alla olevan lomakkeen kautta.
    Lisätietoa tietojen tallennuksesta tietosuojaselosteista.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.