Kantvik 30 vuotta: Kotimaisten öljykasvien tutkimukseen ja viljelykehitykseen pontta RypsiRapsi-foorumista

Kantvik 30 vuotta: Kotimaisten öljykasvien tutkimukseen ja viljelykehitykseen pontta RypsiRapsi-foorumista

Kantvikin kasviöljynpuristamossa puristetaan ainoastaan rypsiä ja rapsia, kun taas sen edeltäjä Herttoniemessä käytti varsinkin aluksi pääasiassa ulkomaisia raaka-aineita mm. kookospähkinästä saatavaa kopraa sekä soijaa. Rypsiäkin oli pieniä määriä tuotannossa. 1970-luvun kuluessa ryhdyttiin edistämään kotimaisten öljykasvien tutkimusta ja lajien kehitystyötä. Tätä työtä tehdään edelleen.  

Kuluvan vuoden kesäkuussa perustettiin RypsiRapsi-foorumi, joka on öljykasvituotannon kehittämisryhmä. Tarkoituksena on edistää kotimaisten öljykasvien viljelyä ja kannattavuutta Suomessa. Foorumi kokoaa yhteen öljykasvikentän eri sidosryhmät sekä aiemman kehittämistoiminnan. 
 
”Tavoitteena on kehittää rypsin ja rapsin viljelymenetelmiä ja lajikkeita yhdessä viljelijöiden ja alan toimijoiden kanssa”, sanoo Apetitin öljykasviliiketoiminnan johtaja Timo Huttunen.  
 
Öljykasvien viljelyn kehittämiseksi Apetitin Räpin koetilalle kylvettiin tänä syksynä ensimmäistä kertaa tilan historiassa syysrypsiä.

Liittyvät artikkelit

Kantvik 30 vuotta: Kotimaisia kasviöljyjä Kirkkonummelta jo kolmenkymmenen ...

Apetitin Kirkkonummen Kantvikissa sijaitsevan kasviöljynpuristamon käyttöönotosta tuli syksyllä kuluneeksi 30 vuotta. Kantvikin kasviöljypuristamolla valmistetaan rypsi- ja rapsiöljyä mekaanisesti puristamalla. Lisäksi puristusprosessissa valmistetaan rypsipuristetta rehuteollisuuden käyttöön.    Apetitin kasviöljypuristamolla on huoltovarmuuden näkökulmasta merkittävä rooli. Valtaosa kotimaisesta rypsistä ja rapsista jalostetaan Kantvikissa öljyksi ja puristeeksi. Kantvikissa varmistetaan kotimaisen kasviöljyn saatavuus kuluttajille, ammattikeittiöille sekä elintarviketeollisuuden käyttöön.   Kasviöljynpuristamo ja sen tuotteet kehittyvät jatkuvasti  Kolmekymppistä tuotantolaitosta ja sen kasviöljynpuristusprosessia on kehitetty vuosien varrella. Vuonna 1998 valmistui öljyn raffinointilaitos, jossa puristettu öljy puhdistetaan fysikaalisesti. Vuonna 2011 käyttöön otettiin pakkaamo ja vuonna 2016 pakkaamo sai uuden varaston. Kasviöljypuristamon oma bioenergialaitos otettiin käyttöön vuonna 2021. Lokakuussa Apetit kertoi investoivansa kasviöljypuristamolle oman pullotuslinjan, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2024.    ”Olemme ylpeitä pitkästä historiastamme sekä kotimaisessa elintarviketeollisuudessa tuotteistoltaan ja kooltaan merkittävästä tuotantolaitoksestamme. Investointi omaan pullotuslinjaan on luonteva jatkumo kehittämiselle”, sanoo Apetitin öljykasviliiketoiminnan johtaja Timo Huttunen.”   Historiaa:  Kantvikin kasviöljynpuristamon edeltäjänä toimi Öljynpuristamo Oy, Helsingin Herttoniemessä 1958-1993.*  Herttoniemen tuotantolaitoksen käynnistyessä pääraaka-aine vuonna 1960 oli kopra, kookospähkinän lohkottu ja kuivattu siemenvalkuainen. Alusta alkaen puristamossa käsiteltiin myös rypsiä, joskin sen osuus pysyi pitkään vaatimattomana. Uuttamon valmistuttua sen pääraaka-aineena alettiin käsitellä soijaa. Rypsi puristettiin ja uutettiin.*  Vuonna 1993 kasviöljynpuristamo siirtyi Kirkkonummen Kantvikiin ja alkoi toimia nimellä Mildola Oy. Kasviöljynpuristamossa on käsitelty pääasiassa rypsin ja rapsinsiementä. Öljyä valmistetaan puristamalla ja öljy puhdistetaan fysikaalisesti raffinoimalla.  Vuonna 2005 Lännen Tehtaat -konserniin kuuluva Suomen Rehu Oy osti Mildola Oy:n  Vuonna 2009 Lännen Tehtaat -konserni yhdisti sisäisellä omistusjärjestelyllä Mildolan ja Avena Nordic Grainin.  Vuonna 2022 Apetit myi viljakauppaliiketoimintansa. Avena Nordic Grain nimi vaihtui Apetit Kasviöljy Oy:ksi ja Avena Kantvik Oy Apetit Kantvik Oy:ksi.     *Anna Carpelan, Antti Metsänkylä: Työelämää öljynpuristamossa, Elintarviketeollisuutta Helsingin Herttoniemessä 1958–1993

Haastavat olosuhteet viljelijöiden riesana ja öljykasvimarkkinoiden näkymiä...

Kulunut kasvukausi on pitänyt sisällään haasteita. Kylvöille päästiin suhteellisen aikaisin ja taimettuminen näytti jopa hyvältä kylmästä alkukesästä huolimatta. Pitkään jatkunut kuiva jakso kylvöjen jälkeen kuitenkin söi satopotentiaalin monilta alueilta. Sateita saatiin monin paikoin vasta kesäkuun lopulla, mikä oli sadonmuodostuksen kannalta liian myöhään. Syksyllä jatkuneet sateet yhdessä jälkiversontaongelmien kanssa myöhästyttivät puinteja ympäri maata. Haastavat olosuhteet ovat aiheuttaneet myös laatutappioita rikkojen ja korkean lehtivihreäpitoisuuden muodossa. Öljykasvien viljelyalojen kehitys on viime vuoteen nähden ottanut takapakkia. Rypsiä oli viljelyksessä 30 100 ha (-9 %) ja rapsia 8300 ha (-12 %). LUKE on arvioinut öljykasvien kokonaissadon olevan 46milj kg (18.9.23), joka olisi 19 % vähemmän kuin 2022. Kokonaissadon todellista määrää on vielä vaikea arvioida. Euroopassa öljykasvisadon odotetaan yltävän viime vuoden tasolle. Baltiassa sato-odotukset on jopa ylitetty. Markkinoilla tuntuu olevan hyvä kysynnän ja tarjonnan tasapaino, mistä kertoo jo pidempään vakaana pysynyt hintataso. Markkinoilla voi kuitenkin tapahtua nopeitakin muutoksia jatkuvasti elävän Ukrainan sotatilanteen vuoksi. Epävarmuutta tuovat myös erimielisyydet ukrainalaisen viljan tuontikielloista. Kotimaisen rypsin ja rapsin kysyntä pysyy kuitenkin edelleen vahvana ja toivottavasti haastava kasvukausi ei lannista viljelijöitä vaan ensi vuonna nähdään positiivista kehitystä viljelyaloissa ja satotasoissa. Rypsirapsi-foorumi tukemaan öljykasvien viljelyn kehitystä Rypsirapsi-foorumin toiminta on polkaistu käyntiin ja koetoimintaa on jo aloitettu useammalla paikkakunnalla. Tuloksia pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti viljelijöiden käyttöön, jotta kaikilla olisi uusimmat työkalut viljelyvarmuuden ja satotasojen parantamiseksi.  Aiheeseen liittyen: RypsiRapsi-foorumi

Ostoehtoihin päivityksiä

Apetit Kasviöljy Oy on päivittänyt ostoehdot satokaudelle 2023–2024. Uusin ehtoihin on lisätty "Poikkeustilanteet" -osio. Poikkeustilanteet-osio: Mikäli sopimusmäärä muuttuu oleellisesti (enemmän kuin +/- 10%) tai kasvusto tuhoutuu, siitä pitää ilmoittaa Apetitille viipymättä ja viimeistään: kevätlajikkeet 31.10. ja syyslajikkeet 31.5. mennessä. Ostajalla on oikeus todentaa sadon tuhoutuminen. Näissä tapauksissa sopimus neuvotellaan uudestaan tai puretaan. Syysöljykasveista tehdyn sopimuksen saa aina halutessaan siirtää saman satokauden kevätöljykasveille samoin ehdoin. Päivitetyt ostoehdot satokaudelle 2023–2024 kokonaisuudessaan