Ny finsk utvecklingsgrupp för oljeväxtproduktion – RypsiRapsi-forum syftar till att främja odling och lönsamhet av raps och rybs i Finland

Ny finsk utvecklingsgrupp för oljeväxtproduktion – RypsiRapsi-forum syftar till att främja odling och lönsamhet av raps och rybs i Finland

RypsiRapsi-forum är en utvecklingsgrupp för oljeväxtproduktion som grundades 2023 i syfte att främja odlingen av och lönsamheten för raps och rybs i Finland.

Odlingen av raps och rybs i Finland bidrar till tillgången på inhemsk rapsolja, inhemsk andel av livsmedlens produktionsvärde och Finlands självförsörjning på livsmedelsområdet. Vi vill att forumet ska ge och samla praktisk information och metoder för lantbrukare att odla raps och rybs.

RypsiRapsi-forum sammanför de olika intressenterna inom oljeväxtområdet och tidigare utvecklingsverksamhet, och genererar ny kunskap om oljeväxter, bland annat genom experimentell verksamhet. Forumet samordnas av Pyhäjärvi-institutet.

Vi bidrar till att styra forskningen inom sektorn, både på lång och på kort sikt. För att säkerställa att forumet är relevant är det mycket viktigt att jordbrukarna är nära involverade.

Apetit Kasviöljy Oy, Pyhäjärvi-institutet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och SLC har deltagit i den inledande planeringen av RypsiRapsi-forum. Forumet samordnas av Pyhäjärvi-institutet och är öppet för alla oljeväxtoperatörer. Forumet finansieras av egen grundläggande finansiering, kompletterad med offentligt stöd genom projektfinansiering.

Forumets verksamhet utformas och styrs av en arbetsgrupp som består av jordbrukare, forskare, rådgivare och företrädare för oljeväxtindustrin. Tillgången på inhemsk rapsolja berör många aktörer inom livsmedelsindustrin och är också viktig för försörjningstryggheten.

Skördarna av finsk raps och rybs har minskat på ett alarmerande sätt på lång sikt. Det har tidigare förekommit utvecklingsaktiviteter för att främja odling. Med forumet vill vi föra aktörerna på området närmare varandra och bättre samordna behoven av forskning och åtgärder. Vi vill säkerställa bättre tillgång till inhemsk vegetabilisk olja.

Forumets verksamhet har börjat med intervjuer med jordbrukare och en undersökning av tidigare utvecklingsverksamhet inom oljeväxtsektorn. Aktiviteter kommer att planeras på grundval av datainsamlingen och projektfinansiering kommer också att sökas. De första åtgärderna inom RypsiRapsi-forumet kommer att vara att genomföra sortförsök och att starta en demonstration av växelbruk i fältskala.

Apetit Kasviöljy Oy, Pyhäjärvi-institutet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och SLC har deltagit i den inledande planeringen av RypsiRapsi-forum. Forumet samordnas av Pyhäjärvi-institutet och är öppet för alla oljeväxtoperatörer. Forumet finansieras av egen grundläggande finansiering, kompletterad med offentligt stöd genom projektfinansiering.

RypsiRapsi-forum är en fortsättning på projektet RypsiRapsi2025, som avslutades år 2022. Forumet kommer att fortsätta att underhålla och uppdatera webbplatsen RypsiRapsi2025 och kanalerna på sociala medier. Det material som producerats under det avslutade projektet, såsom forskningsresultaten och sammanfattningen av succérecept för oljeväxtodling, förblir tillgängligt.

Läs mer

Liittyvät artikkelit

Räpin koetilalla käännettiin uusi sivu: syysrapsi kylvössä ensimmäistä kert...

Apetitin Räpin koetilalla Säkylässä kylvettiin elokuussa ensimmäistä kertaa tilan historiassa syysrapsia. Tutkimusagronomi Tuukka Huhdanmäki kertoo sateiden aiheuttaneen jännitystä kylvöjen aikataululle, sillä poutaista kylvösäätä jouduttiin odottamaan melko pitkään. ”Lämmin syksy olisi tilauksessa, jotta rapsikasvustot ehtivät kehittyä ennen talvea mahdollisimman hyvin”, Huhdanmäki toivoo. Räpin koetila tunnetaan kasvistuotantoon liittyvästä viljelytutkimuksesta. Apetitin lisäksi tilalla toimii Perunantutkimuslaitos, ja Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksenkin kokeita perustetaan Räpin pelloille vuosittain. Vihanneksiin liittyvän koetoiminnan tavoitteena on tarjota Apetitin sopimusviljelijöille tietoa mm. lajikeominaisuuksista ja uusista viljelymenetelmistä. Nyt viljelyyn liittyvää kehittämistä halutaan tehdä myös Apetitin öljykasviliiketoiminnan edistämiseksi ja tänä kesänä kylvetty lohko on ensiaskel kohti tätä tavoitetta.  Öljykasvien viljely tilalla, jossa tuotannossa on myös muita ristikukkaiskasveja, vaatii viljelykiertojen suunnittelulta erityistä tarkkuutta. Esimerkiksi lanttua ei tulisi viljellä lainkaan samassa viljelykierrossa rypsin tai rapsin kanssa möhöjuuririskin takia ja kasvistuotannossa tarvittavat raskaat työkoneet voivat tiivistää maata rypsin ja rapsin viljelyn kannalta liikaa. ”Teemme paljon yhteistyötä alueen viljelijöiden kanssa, mikä tuo lisää mahdollisuuksia viljelykiertojemme suunnitteluun. Tietysti ruutumittakaavan kokeita tehtäessä voidaan lohkon sisällä pyörittää useampaa ja normaalia pidempiäkin viljelykiertoja. Uskon että öljykasvit saadaan solahtamaan Räpin koetoimintaan mukaan sujuvasti”, Huhdanmäki arvioi. Öljykasvien viljelyn kehittäminen edellyttää lisää koetoimintaa ”Öljykasveihin liittyvää tutkimus- ja kokeilutoimintaa tarvitaan Suomessa kipeästi lisää. Haluamme osaltamme vaikuttaa alan kehittymiseen, minkä takia rypsin ja rapsin ottaminen mukaan toimintaamme on luonteva lisä Räpin koetilalle”, Huhdanmäki kertoo. Rypsin ja rapsin viljelyn ja kannattavuuden kehittämiseen Suomessa vastaa myös keväällä perustettu öljykasvituotannon kehittämisryhmä RypsiRapsi-foorumi. Foorumin toiminta on alkanut viljelijähaastatteluin sekä lajikekokein Mikkelissä ja Siuntiossa. Aiheeseen liittyen: RypsiRapsi-foorumi

Öljykasvimarkkinoiden näkymiä 6/2023

Kotimaan markkinat Kotimaisen rypsin ja rapsin kysyntä on vahvaa. Apetitin Kantvikin kasviöljypuristamolla käytetään ensisijaisesti kotimaista raaka-ainetta ja tuontitavaraa vain sen verran kuin on välttämätöntä. Kotimaisten öljykasvien ennakoitu viljelypinta-ala on Suomessa harmillisen pieni. Tulevaan kasvukauteen lähdetään varsin pienillä alkuvarastoilla. Suomessa ei voi syntyä rypsin ja rapsin ylituotantotilannetta, koska koko EU on alituotantoaluetta. Kotimaista öljyä menisi enemmän, kun sitä saadaan tällä hetkellä puristettua. Asiakkaat eivät kuitenkaan olla valmiita maksamaan siitä maailmanmarkkinahintaa enempää. Öljykasvimarkkinat Euroopassa Euroopan rapsisadon kaudelle 2023 - 2024 ennustetaan olevan samalla tasolla kuin kaudella 2022 -  2023. USDA:n toukokuisen ennusteen mukaan EU 27- alueen kokonaissato tulisi olemaan 20,5 miljoonaa tonnia oltuaan 2022 - 2023 19,5 miljoonaa tonnia ja 2021 - 2022 vain 17,2 miljoonaa tonnia. Baltiassa satonäkymät ovat kuivuuden vuoksi heikentyneet ja satoennusteita on laskettu. Ukrainan sodan vaikutuksia markkinoihin on vaikea ennakoida. Rapsisadon ennakoidaan kuitenkin putoavan edelleen ja siirtymää auringonkukkaan ennustetaan. Tulvat Ukrainassa vaikuttavat tarjontaan sillä jatkossa myös kasteluveden saanti vaikeutuu. Epävarmuus tulevan sadon osalta on lisääntynyt. Hintojen laskupaine on tällä hetkellä pienempi. Öljykasvimarkkinat maailmalla USDA ennustaa maailman rapsin ja canolan tuotannoksi kaudelle 2023 - 2024 87 miljoonaa tonnia. Tämä on edellisen satokauden tasolla. El Ninon ennustetaan tuovan mukanaan kuumuutta ja kovia sateita, jotka verottavat Australian ja Aasian maataloustuotantoa. Satokauden aikainen kuivuus vaivaa puolestaan pohjoista pallonpuoliskoa. EU-alueelle tuodaan merkittäviä määriä öljykasveja Kanadasta ja Australiasta. Kanadan sadon ennakoidaan olevan 20 miljoonaa tonnia (vuonna 2022 19 miljoonaa tonnia). Australiassa sadon ennakoidaan putoavan 5,3 miljoonaan tonniin (vuonna 2022 8,3 miljoonaa tonnia).

Rypsin ja rapsin viljelyä eteenpäin RypsiRapsi 2025 -hankkeella

Koko Suomen öljykasvisektoria palvelleen RypsiRapsi 2025 -hankkeen tavoitteena oli kehittää rypsin ja rapsin viljelyä Suomessa. Hankkeen avulla viljelijöille jaettiin tietoa uusista tutkimustuloksista meiltä ja muualta. Hankkeessa hyödynnettiin öljykasviketjun yhteistyötä ja tehostettiin neuvontaa digitaalisesti somekanavia ja keskustelualustoja hyödyntäen. RypsiRapsi 2025 -hankkeen toteuttivat ProAgria Keskusten Liitto ja Satafood Kehittämisyhdistys ry 1.4.2020–31.10.2022. Mukana hankkeessa oli koko öljykasviketju mukaan lukien viljelijät, neuvonta, teollisuus ja kasvinjalostus. Tavoitteena oli saada alhainen satotaso nousu-uralle, parantaa viljelyvarmuutta sekä lisätä viljelyn kiinnostavuutta ja viljelyalaa. Hankkeen toimenpiteinä olivat koetoiminta, öljykasvien huippuosaajakoulutus, viljelijätilaisuudet, öljykasviviljelyn onnistumistekijöiden selvitys sekä viestintä. Koetoiminnalla kehitettiin vaihtoehtoisia tuholaistorjunnan menetelmiä Koetoiminta koostui koeruutukokeista, jotka toteutettiin Inkoon Västankvarnin koetilalla ja Pohjanmaalla Isokyrön, Lapuan ja Vaasan alueilla sekä havaintokokeista, joita toteutettiin eri puolilla Suomea, lähinnä Etelä-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan alueen viljelijöiden pelloilla. Koetoiminta keskittyi vaihtoehtoisten tuholaistorjunnan menetelmien kehittämiseen, kasvustorakenteen säätelyyn kevätöljykasveilla sekä syysöljykasvien viljelyvarmuuden parantamiseen. Keskeisinä käytännön viljelyä palvelevina tuloksina voidaan nostaa houkutuskaistojen käyttö kirppojen ja rapsikuoriaisen torjunnan osana, kylvötiheyden alentaminen hybridilajikkeilla kevätrapsilla sekä syysöljykasvien talvehtimisen varmistaminen riittävän aikaisella kylvöajalla, nopean taimettumisen varmistamisella sekä kasvupisteen pitämisellä matalana. Öljykasvien huippuosaajakoulutus ja viljelyn menestysresepti Osana hanketta järjestettiin halukkaille viljelijöille Öljykasvien huippuosaajakoulutus, joka koostui neljän webinaarin koulutussarjasta, pellonpiennartilaisuuksista sekä opintomatkasta Ruotsiin Uppsalan alueelle. Koulutukseen osallistui 37 viljelijää. Lisäksi öljykasvien viljelyn onnistumistekijöiden selvitystä varten haastateltiin 13 kokenutta öljykasvien viljelijää ja tulokset koostettiin raporttiin. Viestintätoimina hankkeessa perustettiin rypsirapsi.fi -sivusto sekä somekanavat Facebookiin, Instagramiin ja Twitteriin, joissa nostettiin ajankohtaisia öljykasvienviljelyyn liittyviä aiheita. Tulokset Hankkeen myötä kävi ilmi, että öljykasvien viljelyn kehittämiseen on kiinnostusta, öljykasvien viljelyä on mahdollisuus laajentaa uusille alueille ja uusia viljelyteknisiä ratkaisuja syntyy käytännön viljelyssä. Hyvät ja toimivat viljelykäytännöt tulee saada jakoon monipuolisesti eri kanavilla. Keskustelualustat ovat tärkeitä ideoiden ja testausten tulosten jakamiseen, mutta rinnalle tarvitaan myös koetoimintaa, joka ylläpitää kiinnostusta öljykasvien viljelyyn. Lue lisää hankkeesta: rypsirapsi.fi