Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023

Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023

Apetit Oyj:n (”Apetit” tai ”yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 13.4.2023 kello 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Maakunnantie 4, Säkylä (henkilöstöravintola Myllynkivi). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitettiin klo 11.00.

Yhtiökokouspöytäkirja
Ääniluettelo yhtiökokouksen alkaessa
Yhtiökokous 2023: asialista
Palkitsemisraportti vuodelta 2022
Apetitin vuosikertomus ja tilinpäätös 2022
Tilintarkastuskertomus 2022
Hallintoneuvoston lausunto 2022
Toimitusjohtajan katsaus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen oli osakkeenomistajalla, joka oli 30.3.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkoi 1.3.2023 klo 10. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tuli ilmoittautua yhtiölle viimeistään 5.4.2023 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen oli oltava perillä.

Yhtiökokoukseen ei voi enää ilmoittautua. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyi 05.04.2023 klo 16.00.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokouskutsu 2023
Yhtiökokous 2023: asialista
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle (koonti)

Alkuperäiset osakkeenomistajien ehdotukset:
Ehdotukset_Yhtiökokoukselle_13042023
EHDOTUKSET_APETIT_OYJn_VARSINAISELLE_YHTIÖKOKOUKSELLE_2023_01_30_MTK_ja_MTK-liitot

Valtakirjamalli ja äänestysohjeet (Fondia)
Valtakirjamalli (muut)
Tietoa alaikäiselle, vajaavaltaiselle ja ulkomaalaiselle, jolla suomalainen arvo-osuustili
Tietoa Suomi.fi -valtuuden käytöstä 

Osakas- ja yhtiökokousrekisterin tietosuojaseloste