Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2017

Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2017

Heinä – syyskuu, jatkuvat toiminnot

 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 75,0 (77,8) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 3,2 (2,8) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli 1,8 (1,6) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli 2,7 (2,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,44 (0,34) euroa

Tammi – syyskuu, jatkuvat toiminnot

 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 226,9 (231,6) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 4,7 (4,2) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli 0,7 (0,7) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli 1,0 (0,5) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,16 (0,08) euroa

Heinä – syyskuu, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot*

 • Konsernin liikevaihto oli 89,9 (91,9) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli 1,9 (1,4) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli 0,5 (1,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,09 (0,29) euroa

Tammi – syyskuu, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot*

 • Konsernin liikevaihto oli 276,2 (286,4) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli 0,4 (-0,7) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli -3,0 (-1,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,48 (-0,19) euroa

 

* Lopetetut toiminnot: Apetit Oyj sopi 29.6.2017 kalaliiketoiminnan myymisestä norjalaiselle Insula AS:lle. Kauppa on toteutunut 1.11.2017 alkaen. Tässä osavuosikatsauksessa siirtynyt liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

Tulosohjeistus on ennallaan. Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan vertailuvuotta parempi (vuonna 2016: 0,9 miljoonaa euroa). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta tuloskertymä painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

 

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen:

”Apetit-konsernin keskittyminen kasvipohjaisiin ruokaratkaisuihin jatkui vahvasti. Pakaste- ja tuoretuotteiden myynti kasvoi ja kannattavuus kehittyi oikeaan suuntaan. Olemme vahvistaneet asemaamme kuluttajan ja kaupan mielissä kasvipohjaisen syömisen edelläkävijänä. Jatkoimme panostuksiamme tuotekehitykseen ja pyrimme näin ilahduttamaan kuluttajia ja kauppaa uusilla tuotteilla aiempaa useammin.

Asiakkaiden odotukset kehittyvät ja pyrimme ennakoivasti vastaamaan niihin. Käynnistimme kesällä luomuohjelman, jonka tavoitteena on nostaa merkittävästi luomun osuutta tuotteistossamme tulevien vuosien aikana. Jo tällä satokaudella toimme ensimmäiset kotimaiset luomutuotteemme kauppoihin ja ammattikeittiöihin. Lisäämme luomuun liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä koetilallamme ja tarjoamme tietomme uusista viljelymenetelmistä kiinnostuneiden sopimusviljelijöidemme käyttöön. Näin varmistamme laadukkaiden kasvisten saatavuuden tuotteisiimme myös luomuna ja samalla tuemme kotimaisen alkutuotannon kilpailukykyä.

Heinä-syyskuun operatiivinen liiketulos parani edellisvuodesta Ruokaratkaisuiden vetämänä. Olemme kääntäneet pakastetuotteiden myynnin kasvuun tuoteryhmän kannattavuus varmistaen. Tuoretuotteissa liiketoimintamallin muutos ammattikeittiöiden suoratoimitustukkurista vähittäiskauppaa ja ammattikeittiöitä palvelevaksi kumppaniksi jatkui ja toi uutta kannattavaa liikevaihtoa. Viljakauppa- ja Öljykasvituotteet-segmenteissä kotimaisen sadon viivästyminen laski volyymeja Suomessa, mutta niiden tulokset olivat haastavista olosuhteista huolimatta tyydyttävällä tasolla.

Kesäkuun lopussa julkistettu kalanjalostusliiketoimintamme myynti Insula AS:lle Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa saatiin päätökseen lokakuun lopussa. Kalaliiketoiminnan uusi omistaja Insula AS on toimialallaan vahva ja kasvava yritys ja tarjoaa näin uusia kasvu- ja kehittymismahdollisuuksia sekä siirtyvälle henkilöstöllemme että asiakkaillemme.

Heinäkuussa teettämämme kuluttajatutkimuksen perusteella kolmasosa suomalaisista on lisännyt kasvisten käyttöään viimeisen vuoden aikana ja yli puolet aikoo edelleen lisätä kasvisten käyttöä. Tämä tieto ilahduttaa ja innostaa meitä apetitlaisia yhdessä eteenpäin. Uudistamme aktiivisesti tuotteitamme ja toimintatapojamme säilyttääksemme asemamme kasvisten ykkösenä sekä vahvistaaksemme asemaamme asiakkaiden ensimmäisenä valintana.”

 

AVAINLUVUT

Milj. euroa

7-9
2017

7-9
2016

Muutos

1-9
2017

1-9
2016

Muutos

2016

Rullaava 12kk

Jatkuvat toiminnot

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

75,0

77,8

-4 %

226,9

231,6

-2 %

312,0

307,2

Operatiivinen käyttökate (EBITDA)

3,2

2,8

 

4,7

4,2

 

6,3

6,8

Operatiivinen liiketulos

1,8

1,6

 

0,7

0,7

 

1,5

1,5

Liiketulos

1,8

1,6

 

0,5

0,7

 

1,5

1,3

Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta

0,1

-0,1

 

-0,4

-0,7

 

0,7

1,1

Kauden tulos

2,7

2,1

 

1,0

0,5

 

2,5

3,1

Osakekohtainen tulos, euroa

0,44

0,34

 

0,16

0,08

 

0,41

0,49

Käyttöpääoma

     

39,5

49,7

 

43,9

40,1

Konserni
(sis. lopetetut toiminnot)

               

Liikevaihto

89,9

91,9

-2 %

276,2

286,4

-4 %

386,5

376,8

Operatiivinen liiketulos

1,9

1,4

 

0,4

-0,7

 

0,9

2,0

Liiketulos

-0,7

1,4

 

-3,8

-0,7

 

0,6

-2,5

Kauden tulos

0,5

1,8

 

-3,0

-1,2

 

1,2

-0,6

Osakekohtainen tulos, euroa

0,09

0,29

 

-0,48

-0,19

 

0,19

-0,10

Oma pääoma / osake, euroa

     

17,75

18,70

 

19,00

 

Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%)

           

1,2 %

2,5 %

Liiketoiminnan rahavirta

     

12,2

14,5

 

21,9

 

Omavaraisuusaste

     

62,6 %

64,3 %

 

64,1 %

 

Nettovelkaantumisaste (gearing)

     

8,8 %

17,3 %

 

12,4 %

 

Investoinnit

     

4,4

7,9

 

9,7

 

 

SEGMENTTIVERTAILU

Apetit-konsernin raportoitavat liiketoimintasegmentit ovat Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa ja Kalajalosteet.

 • Ruokaratkaisut-liiketoimintaan kuuluvat pakastetuoteryhmä ja tuoretuotteet-tuoteryhmä sekä palvelumyyntitoiminnot.
 • Öljykasvituotteet-liiketoimintaan sisältyvät kasviöljyjen ja rehupuristeiden jalostus ja myynti.
 • Viljakauppa-liiketoiminta käsittää kotimaisen ja kansainvälisen vilja-, öljy- ja palkokasvi- sekä rehuraaka-ainekaupan toiminnot.
 • Kalajalosteet-segmentin toiminnot Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on siirretty lopetettuihin toimintoihin 29.6.2017 julkistetun yritysjärjestelyn johdosta.

 

Vuoden 2016 alusta osakkuusyhtiö Sucros (omistusosuus 20 %) on raportoitu tuloslaskelmassa liikevoiton alapuolella.

 

Liikevaihdon kehitys

Jatkuvat toiminnot

LIIKEVAIHTO, milj. euroa

7-9
2017

7-9
2016

Muutos

1-9
2017

1-9
2016

Muutos

2016

Rullaava 12 kk

Ruokaratkaisut

23,6

22,8

+3 %

74,9

72,1

+4 %

97,8

100,6

Öljykasvituotteet

16,5

17,6

-6 %

49,6

52,3

-5 %

68,2

65,5

Viljakauppa

41,1

38,9

+6 %

113,5

119,9

-5 %

159,7

153,3

Segmenttien välinen liikevaihto

-6,2

-1,5

 

-11,2

-12,7

 

-13,7

-12,1

Yhteensä

75,0

77,8

-4 %

226,9

231,6

-2 %

312,0

307,2

 

Lopetetut toiminnot

LIIKEVAIHTO, milj. euroa

7-9
2017

7-9
2016

Muutos

1-9
2017

1-9
2016

Muutos

2016

Rullaava 12 kk

Kalajalosteet

17,6

20,5

-14 %

58,0

63,7

-9 %

87,8

82,1

Segmenttien välinen liikevaihto

-2,5

-4,6

 

-8,3

-8,9

 

-12,6

-12,6

Yhteensä

15,1

15,8

-5 %

49,7

54,8

-9 %

75,2

69,5

 

Operatiivisen liiketuloksen kehitys

Jatkuvat toiminnot

OPERATIIVINEN LIIKETULOS, milj. euroa

7-9
2017

7-9
2016

1-9
2017

1-9
2016

2016

Rullaava 12 kk

Ruokaratkaisut

0,7

0,2

-1,7

-2,5

-2,6

-1,8

Öljykasvituotteet

0,5

0,8

1,4

2,1

2,7

2,0

Viljakauppa

0,6

0,6

0,9

1,1

1,4

1,2

Yhteensä

1,8

1,6

0,7

0,7

1,5

1,5

 

Lopetetut toiminnot

OPERATIIVINEN LIIKETULOS, milj. euroa

7-9
2017

7-9
2016

1-9
2017

1-9
2016

2016

Rullaava 12 kk

Kalajalosteet

0,1

-0,2

-0,3

-1,4

-0,6

0,5

 

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2017

Suomen päivittäistavarakaupan ja ammattikeittiösektorin myynnin arvioidaan piristyvän vertailuvuodesta, mutta hintakilpailun pysyvän kovana. Runsaan tarjonnan arvioidaan jatkuvan viljojen maailmanmarkkinoilla ja pitävän hinta- ja katetason matalana eikä tilanteen arvioida muuttuvan oleellisesti loppuvuoden aikana.

Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan vertailuvuotta parempi (vuonna 2016: 0,9 miljoonaa euroa). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta tuloskertymä painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Kannattavuuden positiivista kehitystä edellisvuodesta tukevat Ruokaratkaisuissa jalostusarvon nosto ja positiivinen myynnin kehitys sekä Kalajalosteessa operatiivisen tehokkuuden paraneminen.

Johtuen kansainvälisten viljamarkkinoiden hintatason vaihteluiden suuresta vaikutuksesta koko konsernin liikevaihtoon Apetit ei anna arvioita koko vuoden liikevaihdon kehityksestä.

 

Osavuosikatsaus Q3/2017
Esitysaineisto

Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj:n tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmä...

Julkaistu kokonaisuus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, hallintoneuvoston lausunnon, selvityksen Apetit Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä vuosi- ja vastuullisuusraportin. Lataa Apetitin vuosikertomus 2017 tästä. Lisätietoja: Sanna Väisänen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 402 4041

Webcast Apetitin puolivuotiskatsauksen julkistamisesta

Apetitin puolivuotiskatsauksen tiedotustilaisuuden webcast:

Apetit täsmentää strategisia tavoitteitaan - painopistealueet ovat uudis...

Painopistealueet ovat uudistuminen, kansainvälistyminen sekä tehokkuuden parantaminen. Apetitin tavoitteena on olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä ja Suomen tunnetuin kasvipohjaiseen syömiseen erikoistunut brändi. Tutkimusten mukaan kuluttajat haluavat lisätä kasvisten käyttöä ja kasviproteiinien kysyntä jatkaa vahvaa kasvua. Myös terveellisyys, vastuullisuus, luomu ja hyvinvointi jatkavat trendeinä kasvuaan. Lisäksi helppouden merkitys kuluttajan hektisessä arjessa korostuu. ”Syömisen trendit tukevat erinomaisesti Apetitia ja valittua strategiaa. Jatkammekin edellisen strategiakauden työtä vahvistaaksemme asemaamme kasvispohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijänä. Kovan työn, rohkeiden strategisten valintojen sekä jatkuvan uudistumisen ansiosta Apetit on nyt lunastanut aseman kasvisten ykkösenä”, sanoo toimitusjohtaja Juha Vanhainen. ”Kasvistrendin jatkaessa kasvuaan olemme lisänneet tutkimus- ja kehityspanoksia systemaattisesti, mikä on näkynyt uusien tuotteiden määrän merkittävänä kasvuna ja määrätietoisena laajentumisena uusiin tuoteryhmiin. Myös ruuan kansainvälinen kauppa on kasvanut. Nyt tehdyssä strategiatyössä olemme nostaneet keskiöön aikaisempaa nuorempia kohderyhmiä, joille tulemme lanseeraamaan uusia, heidän toiveisiin ja tarpeisiin sopivia tuotteita.” Apetit on lanseerannut digitaalisia palveluita kuluttajille kasvisten käytön lisäämiseksi avaamalla Kasvimaani.fi -verkkopalvelun ja reseptisuosituksia tarjoavan Njam-mobiilisovelluksen sekä uudistanut viljelijöille kohdennetun Avenakauppa.fi -palvelusivuston. ”Ensimmäisiä askeleita ruuan kansainvälisen kaupan ja digitaalisten palvelujen osalta on nyt otettu. Tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä ne tukevat merkittävästi Apetitin liiketoiminnan kehittymistä”, Vanhainen toteaa. Apetitin strategiset painopisteet 2018–2020 Apetit keskittyy toiminnassaan jatkuvaan uudistumiseen lisäämällä tuote- ja palvelukehitystä, entistä voimakkaampaan kansainvälistymiseen kasvattamalla ruuan kansainvälistä kauppaa ja kartoittamalla mahdollisia uusia hankinta-alueita viljakaupassa samalla vahvistaen jalansijaa Baltiassa sekä tehokkuuden parantamiseen kaikissa liiketoiminnoissaan. Apetitin taloudelliset tavoitteet vuodelle 2020: Käyttökatteen (EBITDA) vähintään kaksinkertaistaminen (2017: jatkuvat toiminnot 6,8 me) Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE %) > 8 % (2017: 2,4 %) Asetettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen perustuu tavanomaiseen satokehitykseen, systemaattiseen toiminnan tehostamiseen, innovatiivisiin ja oikea-aikaisiin tuotelanseerauksiin sekä ruuan kansainvälisen kaupan kehittymiseen. Yhtiö on avoin strategiaan sopiville toimialaratkaisuille. Päivitetty osinkopolitiikka Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on omistajilleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus. Osinkona yhtiö jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta. Liiketoiminta-alueiden strategiset painopistealueet 2018-2020: Ruokaratkaisut-liiketoiminnan tavoitteena on kasvaa kannattavasti markkinoita nopeammin kotimaassa. Strategisia painopistealueita ovat: Pakasteen ja tuoretuotteiden vahva uudistaminen sekä keihäänkärkituotteiden luominen kansainvälisille markkinoille Lasten ja nuorten kasvisten syönnin lisääminen ja tukeminen Kannattavuuden selkeä parantaminen Vastuullinen arvoketju entistä vahvemmaksi kilpailutekijäksi Öljykasvituotteet-liiketoiminnan tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja jalostusasteen kasvattaminen. Strategisia painopisteitä ovat: Öljynpuristustuotannon tehostaminen Kotimaisen rypsinviljelyn kehittäminen Uudet innovaatiot ja niiden nopea kaupallistaminen Kotimaisen kasviproteiiniomavaraisuuden kehittäminen Viljakauppa-liiketoiminnan tavoitteena on kauppavolyymien kasvattaminen päähankinta-alueilla ja käyttöpääoman tehokas käyttö. Strategisia painopisteitä ovat: Markkinaosuuden kasvattaminen Baltian hankinta-alueella Vahvat arvoketjukumppanuudet Suomessa Edistyneimmät digitaaliset palvelut logistiikan ja viljakaupan tueksi Uusien hankinta-alueiden kartoittaminen   Apetit Oyj Juha Vanhainen