Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2017

Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2017

Tämä on tiivistelmä vuoden 2017 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Taulukot sisältävä täydellinen tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetitgroup.fi.

Huhti – kesäkuu, jatkuvat toiminnot

 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 77,3 (85,9) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 1,0 (0,4) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli -0,4 (-0,8) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli -0,4 (-0,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,07 (-0,05) euroa

Tammi – kesäkuu, jatkuvat toiminnot

 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 151,9 (153,8) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 1,6 (1,4) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli -1,1 (-0,9) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli -1,7 (-1,6) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,27 (-0,26) euroa

Huhti – kesäkuu, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot*

 • Konsernin liikevaihto oli 94,3 (106,9) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli -0,2 (-1,1) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli -1,7 (-0,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,27 (-0,13) euroa

Tammi – kesäkuu, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot*

 • Konsernin liikevaihto oli 186,2 (194,5) miljoonaa euroa
 • Operatiivinen liiketulos oli -1,5 (-2,1) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli -3,5 (-3,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,56 (-0,48) euroa

* Lopetetut toiminnot: Apetit Oyj on sopinut 29.6.2017 kalaliiketoiminnan myymisestä norjalaiselle Insula AS:lle. Tässä puolivuosikatsauksessa siirtyvä liiketoiminta raportoidaan jo lopetettuna toimintona. Kaupan arvioidaan toteutuvan kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

Tulosohjeistus on ennallaan. Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan vertailuvuotta parempi (vuonna 2016: 0,9 miljoonaa euroa). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta tuloskertymä painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen: 

”Panostuksemme uutuustuotekehitykseen ja uudistumiseen synnyttää uutta myyntiä ja hyvä kehitys heijastuu myös pidempään markkinoilla olleisiin tuotteisiimme. Päivittäistavarakauppojen myynti on alkuvuoden aikana edelleen piristynyt ja olemme Ruokaratkaisuissa arviomme mukaan onnistuneet kasvamaan päivittäistavarakaupan yleiskehitystä nopeammin.

Huhti-kesäkuussa Ruokaratkaisuiden liikevaihdon kasvu tuki kannattavuutta ja segmentin operatiivinen liiketulos parani vertailukaudesta. Ruokaratkaisuiden tulostasoon sen sijaan emme voi olla tyytyväisiä ja olemme jatkaneet työtä sekä myynnin lisäämiseksi että tehokkuuden parantamiseksi. Huhti-kesäkuussa erityisesti tuoretuotteiden myynti ja kannattavuus kehittyivät hyvin.

Ruokaratkaisuiden liikevaihdon kasvusta huolimatta koko konsernin liikevaihto laski vuoden ensimmäisellä puoliskolla Viljakaupan ja Öljykasvituotteiden myyntimäärien jäätyä vertailukauden korkeista tasoista. Kalajalosteessa voimme iloita siitä, että segmentin operatiivinen liiketulos parani oleellisesti ja oli huhti-kesäkuussa lievästi positiivinen. 

Ilmoitimme kesäkuun lopussa myyvämme kalaliiketoimintomme Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa kalan ja äyriäisten jalostukseen keskittyneelle norjalaiselle Insula AS:lle. Kaupan myötä voimme kohdistaa voimavarojamme aiempaa selkeämmin kasvipohjaisen syömisen mukaisen strategian toteuttamiseen. Samalla siirtyvä kalaliiketoiminta saa uuden, vahvasti liiketoiminnan kehittämiseen ja vahvistamiseen sitoutuneen omistajan.

Kiinnostus kasvipainotteisia ja vegaanisia ruokia kohtaan kuluttajien ja ammattikeittiöasiakkaiden keskuudessa tukevat strategista suuntaamme ja ohjaavat tuotekehityspanostuksiamme. Jatkamme toimenpiteitä kasvun ja kannattavuuden parantamiseksi lisäämällä myyntiä ja parantamalla operatiivista tehokkuutta läpi toiminnan.”

 

AVAINLUVUT 

Milj. euroa 4-6
2017
4-6
2016
Muutos 1-6
2017
1-6
2016
Muutos 2016 Rullaava 12kk
JATKUVAT TOIMINNOT                
Liikevaihto 77,3 85,9 -10 % 151,9 153,8 -1 % 312,0 310,0
Operatiivinen käyttökate (EBITDA) 1,0 0,4   1,6 1,4   6,4 6,5
Operatiivinen liiketulos -0,4 -0,8   -1,1 -0,9   1,5 1,3
Liiketulos -0,5 -0,8   -1,3 -0,9   1,5 1,1
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta 0,2 0,4   -0,5 -0,7   0,7 0,9
Kauden tulos -0,4 -0,3   -1,7 -1,6   2,5 2,5
Osakekohtainen tulos, euroa -0,07 -0,05   -0,27 -0,26   0,41 0,40
Käyttöpääoma       25,3 38,5   43,9 39,9
KONSERNI
(SIS.LOPETETUT TOIMINNOT)
               
Liikevaihto 94,3 106,9   186,2 194,5   386,5 378,3
Operatiivinen liiketulos -0,2 -1,1   -1,5 -2,1   0,9 1,2
Liiketulos -1,8 -1,1   -3,1 -2,1   0,6 -0,4
Kauden tulos -1,7 -0,8   -3,5 -3,0   1,2 0,7
Osakekohtainen tulos, euroa -0,27 -0,13   -0,56 -0,48   0,19 0,11
Oma pääoma / osake, euroa       17,58 18,35   19,00  
Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE-%)             1,2 % 1,9 %
Liiketoiminnan rahavirta       23,1 22,7   21,9  
Omavaraisuusaste       71,1 % 67,8 %   64,1 %  
Nettovelkaantumisaste (gearing)       -1,5 % 9,3 %   12,4 %  
Investoinnit       2,9 6,5   9,7  

 

 SEGMENTTIVERTAILU

Apetit-konsernin raportoitavat liiketoimintasegmentit ovat Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa ja Kalajalosteet.

 • Ruokaratkaisut-liiketoimintaan kuuluvat pakastetuoteryhmä ja tuoretuotteet-tuoteryhmä sekä palvelumyyntitoiminnot.
 • Öljykasvituotteet-liiketoimintaan sisältyvät kasviöljyjen ja rehupuristeiden jalostus ja myynti.
 • Viljakauppa-liiketoiminta käsittää kotimaisen ja kansainvälisen vilja-, öljy- ja palkokasvi- sekä rehuraaka-ainekaupan toiminnot.
 • Kalajalosteet-segmentin toiminnot Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on siirretty lopetettuihin toimintoihin 29.6.2017 julkistetun yritysjärjestelyn johdosta.

Vuoden 2016 alusta osakkuusyhtiö Sucros (omistusosuus 20 %) on raportoitu tuloslaskelmassa liikevoiton alapuolella.

 

Liikevaihdon kehitys

Jatkuvat toiminnot

LIIKEVAIHTO, milj. euroa 4-6
2017
4-6
2016
Muutos 1-6
2017
1-6
2016
Muutos 2016 Rullaava 12 kk
Ruokaratkaisut 25,6 24,3 +6 % 51,4 49,3 +4 % 97,8 99,9
Öljykasvituotteet 16,3 18,2 -10 % 33,1 34,7 -5 % 68,2 66,6
Viljakauppa 39,4 50,2 -22 % 72,4 81,1 -11 % 159,7 151,1
Segmenttien välinen liikevaihto -4,0 -6,8   -5,0 -11,2   -13,7 -7,5
Yhteensä 77,3 85,9 -10 % 151,9 153,8 -1 % 312,0 310, 0

Lopetetut toiminnot

LIIKEVAIHTO, milj. euroa 4-6
2017
4-6
2016
Muutos 1-6
2017
1-6
2016
Muutos 2016 Rullaava 12 kk
Kalajalosteet 20,1 22,7 -11 % 40,4 43,2 -7 % 87,8 85,0
Segmenttien välinen liikevaihto -2,8 -1,9   -5,8 -4,3   -12,6 -14,1
Yhteensä 17,3 20,8   34,6 39,0   75,2 70,9

 

Operatiivisen liiketuloksen kehitys

Jatkuvat toiminnot

OPERATIIVINEN LIIKETULOS,
 milj. euroa
4-6
2017
4-6
2016
1-6
2017
1-6
2016
2016 Rullaava
12 kk
Ruokaratkaisut -1,2 -1,6 -2,4 -2,8 -2,6 -2,2
Öljykasvituotteet 0,7 0,7 0,9 1,4 2,7 2,3
Viljakauppa 0,2 0,1 0,4 0,5 1,4 1,2
Yhteensä -0,4 -0,8 -1,1 -0,9 1,5 1,3

Lopetetut toiminnot

OPERATIIVINEN LIIKETULOS,
 milj. euroa
4-6
2017
4-6
2016
1-6
2017
1-6
2016
2016 Rullaava
12 kk
Kalajalosteet 0,1 -0,3 -0,4 -1,2 -0,6 0,2

 

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2017

Suomen päivittäistavarakaupan ja ammattikeittiösektorin myynnin arvioidaan piristyvän vertailuvuodesta, mutta hintakilpailun pysyvän kovana. Runsaan tarjonnan arvioidaan jatkuvan viljojen maailmanmarkkinoilla ja pitävän hinta- ja katetason matalalla tasolla eikä tilanteen arvioida muuttuvan oleellisesti ennen uuden satokauden näkymien tarkentumista.

Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan vertailuvuotta parempi (vuonna 2016: 0,9 miljoonaa euroa). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta tuloskertymä painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Kannattavuuden positiivista kehitystä edellisvuodesta tukevat Ruokaratkaisuissa jalostusarvon nosto ja positiivinen myynnin kehitys, Kalajalosteessa operatiivisen tehokkuuden paraneminen sekä Viljakaupassa myyntivolyymien kasvu edellisvuodesta.

Johtuen kansainvälisten viljamarkkinoiden hintatason vaihteluiden suuresta vaikutuksesta koko konsernin liikevaihtoon Apetit ei anna arvioita koko vuoden liikevaihdon kehityksestä.

 

LISÄTIETOJA ANTAA

Juha Vanhainen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00

Liite 1
Puolivuosikatsaus 2017

Liite 2
Esitysaineisto

Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj:n tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmä...

Julkaistu kokonaisuus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, hallintoneuvoston lausunnon, selvityksen Apetit Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä vuosi- ja vastuullisuusraportin. Lataa Apetitin vuosikertomus 2017 tästä. Lisätietoja: Sanna Väisänen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 402 4041

Webcast Apetitin puolivuotiskatsauksen julkistamisesta

Apetitin puolivuotiskatsauksen tiedotustilaisuuden webcast:

Apetit täsmentää strategisia tavoitteitaan - painopistealueet ovat uudis...

Painopistealueet ovat uudistuminen, kansainvälistyminen sekä tehokkuuden parantaminen. Apetitin tavoitteena on olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä ja Suomen tunnetuin kasvipohjaiseen syömiseen erikoistunut brändi. Tutkimusten mukaan kuluttajat haluavat lisätä kasvisten käyttöä ja kasviproteiinien kysyntä jatkaa vahvaa kasvua. Myös terveellisyys, vastuullisuus, luomu ja hyvinvointi jatkavat trendeinä kasvuaan. Lisäksi helppouden merkitys kuluttajan hektisessä arjessa korostuu. ”Syömisen trendit tukevat erinomaisesti Apetitia ja valittua strategiaa. Jatkammekin edellisen strategiakauden työtä vahvistaaksemme asemaamme kasvispohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijänä. Kovan työn, rohkeiden strategisten valintojen sekä jatkuvan uudistumisen ansiosta Apetit on nyt lunastanut aseman kasvisten ykkösenä”, sanoo toimitusjohtaja Juha Vanhainen. ”Kasvistrendin jatkaessa kasvuaan olemme lisänneet tutkimus- ja kehityspanoksia systemaattisesti, mikä on näkynyt uusien tuotteiden määrän merkittävänä kasvuna ja määrätietoisena laajentumisena uusiin tuoteryhmiin. Myös ruuan kansainvälinen kauppa on kasvanut. Nyt tehdyssä strategiatyössä olemme nostaneet keskiöön aikaisempaa nuorempia kohderyhmiä, joille tulemme lanseeraamaan uusia, heidän toiveisiin ja tarpeisiin sopivia tuotteita.” Apetit on lanseerannut digitaalisia palveluita kuluttajille kasvisten käytön lisäämiseksi avaamalla Kasvimaani.fi -verkkopalvelun ja reseptisuosituksia tarjoavan Njam-mobiilisovelluksen sekä uudistanut viljelijöille kohdennetun Avenakauppa.fi -palvelusivuston. ”Ensimmäisiä askeleita ruuan kansainvälisen kaupan ja digitaalisten palvelujen osalta on nyt otettu. Tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä ne tukevat merkittävästi Apetitin liiketoiminnan kehittymistä”, Vanhainen toteaa. Apetitin strategiset painopisteet 2018–2020 Apetit keskittyy toiminnassaan jatkuvaan uudistumiseen lisäämällä tuote- ja palvelukehitystä, entistä voimakkaampaan kansainvälistymiseen kasvattamalla ruuan kansainvälistä kauppaa ja kartoittamalla mahdollisia uusia hankinta-alueita viljakaupassa samalla vahvistaen jalansijaa Baltiassa sekä tehokkuuden parantamiseen kaikissa liiketoiminnoissaan. Apetitin taloudelliset tavoitteet vuodelle 2020: Käyttökatteen (EBITDA) vähintään kaksinkertaistaminen (2017: jatkuvat toiminnot 6,8 me) Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE %) > 8 % (2017: 2,4 %) Asetettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen perustuu tavanomaiseen satokehitykseen, systemaattiseen toiminnan tehostamiseen, innovatiivisiin ja oikea-aikaisiin tuotelanseerauksiin sekä ruuan kansainvälisen kaupan kehittymiseen. Yhtiö on avoin strategiaan sopiville toimialaratkaisuille. Päivitetty osinkopolitiikka Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on omistajilleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus. Osinkona yhtiö jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta. Liiketoiminta-alueiden strategiset painopistealueet 2018-2020: Ruokaratkaisut-liiketoiminnan tavoitteena on kasvaa kannattavasti markkinoita nopeammin kotimaassa. Strategisia painopistealueita ovat: Pakasteen ja tuoretuotteiden vahva uudistaminen sekä keihäänkärkituotteiden luominen kansainvälisille markkinoille Lasten ja nuorten kasvisten syönnin lisääminen ja tukeminen Kannattavuuden selkeä parantaminen Vastuullinen arvoketju entistä vahvemmaksi kilpailutekijäksi Öljykasvituotteet-liiketoiminnan tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja jalostusasteen kasvattaminen. Strategisia painopisteitä ovat: Öljynpuristustuotannon tehostaminen Kotimaisen rypsinviljelyn kehittäminen Uudet innovaatiot ja niiden nopea kaupallistaminen Kotimaisen kasviproteiiniomavaraisuuden kehittäminen Viljakauppa-liiketoiminnan tavoitteena on kauppavolyymien kasvattaminen päähankinta-alueilla ja käyttöpääoman tehokas käyttö. Strategisia painopisteitä ovat: Markkinaosuuden kasvattaminen Baltian hankinta-alueella Vahvat arvoketjukumppanuudet Suomessa Edistyneimmät digitaaliset palvelut logistiikan ja viljakaupan tueksi Uusien hankinta-alueiden kartoittaminen   Apetit Oyj Juha Vanhainen