Apetitin Järvikalatuotteet – vastuullinen valinta

Apetitin Järvikala-tuoteperheeseen kuuluvat Järvikalapuikot sekä Järvikalapihvit. Järvikala-tuoteperhe sai alkunsa Järvikalapihvien muodossa, kun Säkylän Pyhäjärven hoitokalastuksen saalis haluttiin hyötykäyttöön.

Aiemmin hoitokalastuksen saalis oli saattanut pahimmassa tapauksessa päätyä jopa kaatopaikalle. Nyt kotimaisten järvien herkullisista särjistä valmistetaan kalamassaa, josta Apetitin järvikalatuotteet valmistetaan.

Apetit Järvikalapuikot ja Järvikalapihvit valmistetaan kotimaisista järvistä kalastettavasta särjestä. 

Järvikalapuikko vähentää rehevöitymistä – kotimainen järvikala hyötykäyttöön

Apetit on tutkinut Järvikalapuikon ympäristövaikutukset: tulokset kertovat hyvää järvikalan tuotteistamisen ja käytön ympäristövaikutuksista. Tutkimuksessa laskettiin tuotteiden toimitusketjujen Ilmastovaikutus, rehevöittävä vaikutus ja vesijalanjälki. Ympäristöjalanjälkilaskennan on toteuttanut Apetitin tilauksesta Luonnonvarakeskus (LUKE).

Ympäristöjalanjälkimittauksen mukaan Apetitin Järvikalapuikoilla on kokonaisuudessaan negatiivinen rehevöitymisvaikutus: -0,03 kg PO4-ekv/kg. Vaikutus syntyy kalastuksen seurauksena: kalaraaka-aineen mukana järvistä poistuu ravinteita, jotka vesistöön jäädessään vaikuttavat rehevöittävästi.

Apetit Järvikalapuikon hiilijalanjälki on 2,0 kg CO2-ekv/kg. Kuvassa on esitetty hiilijalanjäljen jakautuminen Järvikalapuikon arvoketjun eri vaiheisiin. 

Järvikalapuikon hiilijalanjäljestä 12 prosenttia muodostuu kalastuksesta ja kalaraaka-aineen käsittelystä. Tuotteen muiden raaka-aineiden osuus on 49 prosenttia. Apetitin tuotanto ja logistiikka muodostavat 32 prosenttia Järvikalapuikon ilmastovaikutuksista, pakkausmateriaalit 7 prosenttia.

JÄRVIKALAPUIKKOJEN PÄÄRAAKA-AINEENA KOTIMAINEN SÄRKI

Kalapuikot ovat perinteisesti erityisesti lasten suosiossa. Järvikalapuikko tarjoaakin helpon tavan tarjota lapsille herkullista, helppoa ja vastuullista ruokaa sekä tietysti enemmän kalaa.

Järvikalapuikot ovat uusin lisäys Apetitin järvikalatuotteistoon. Järvikalapuikot ovat gluteenittomia, laktoosittomia, soijattomia, e-koodittomia ja runsasproteiinisia.

Näin Järvikalapuikot ja Järvikalapihvit syntyvät:

Tutustu Järvikalapuikon ympäristövaikutuksiin

Mitä ympäristöjalanjälkilaskenta käsittää?

Ympäristöjalanjälkilaskennassa tutkitaan tuotteen toimitusketjun ilmastovaikutus, rehevöittävä vaikutus ja vesijalanjälki. Laskenta on suhtautettu yhteen kilogrammaan lopputuotetta.

Miten Järvikalapuikko vaikuttaa järvien rehevöitymiseen?

Järvikalapuikolla on negatiivinen rehevöittämisvaikutus: -0,03 kg PO4-ekv/kg, joka syntyy kalastuksen mukana järvistä poistettavista ravinteista – se siis vähentää järvien rehevöitymistä. Rehevöittävä vaikutus on laskettu kansalliset olosuhteet huomioivalla menetelmällä.

Mikä on Järvikalapuikon hiilijalanjälki?

Järvikalapuikon hiilijalanjälki on 2,0 kg CO2-ekv/kg. Kalastuksesta ja kalan massauksesta syntyy 12 % hiilijalanjäljestä, 49 % muista kuin kalaperäisistä raaka-aineista. Apetitin tuotanto ja logistiikka kattavat 32 % ja pakkaukset 7 % ilmastovaikutuksista.

Mikä on Järvikalapuikon vesijalanjälki?

Järvikalapuikon vesijalanjälki on 2,63 m3-ekv/kg. Vesijalanjälki arvioitiin AWARE-menetelmällä (Boulay ym. 2018), joka ottaa huomioon vedenkulutuksen koko tuotantoketjun ajalta, sekä veden niukkuuden käyttömaassa.

Miten tutkimuksen tiedot on kerätty?

Tutkimusaineistona on käytetty pääasiassa Järvikalapuikon valmistuksen primääritietoja kalastajilta, Apetitin tehtaalta sekä pakkausvalmistajalta. Ympäristövaikutukset on laskettu Apetitin tehtaan toimintojen osalta pitkän ajan keskiarvoista, kalastustiedot viimeisimmän kalastusvuoden tietoihin. Muut raaka-aineet perustuivat parhaaseen saatavilla olleisiin kirjallisuusitietoihin.

Miten tutkimus on tehty?

Ilmastovaikutus (hiilijalanjälki) arvioitiin elinkaariarvioinnin periaatteilla ISO-standardeja 14040 ja 14044 noudattaen. Ilmastovaikutuksen arvioinnissa mm. maatalousprosesseiden osalta noudatettiin IPCC:n (2006 ja 2019) ohjeistuksia huomioiden koko tuotantoketjun ajalta sekä pääasialliset kasvihuonekaasupäästöt (CO2, CH4, N2O että kylmäaineet). Lisäksi soveltuvin osin noudatettiin myös yleistä Euroopan Komission laatimaa PEF-laskentaohjeistusta. Laskennassa ei kuitenkaan sisällytetty kauppa- ja kuluttajavaihetta PEF:n edellyttämällä tarkkuudella eikä työssä arvioitu PEF-laskentaan kuuluvaa laajempaa ympäristövaikutusluokkien joukkoa. Raportointi ei myöskään ollut yhtä yksityiskohtaisella tasolla kuin PEF-ohjeistuksessa. Tutkimuksen on tehnyt Apetitin tilauksesta Luonnonvarakeskus.

Tutustu Apetitin järvikalaan pohjautuvaan tuoteperheeseen:

Kokeile myös: